Anasayfaya dönOtomatik Zekat Hesaplama Tablosunu kullanmadan önce bu açıklamaları mutlaka okuyunZekatını Hesapla
Zekatmatik yayınlandıktan sonra çok sayıda e-posta ve telefon aldm. Bunların bir kısmında naçiz şahsıma dua ve teşekkür vardı. Bir kısmında da bazı konularda sorular sorulup açıklamalar isteniyordu. İşte bu iletilerin ışığında zekâtla ilgili bazı açıklamaların buraya eklenmesinin zaruri olduğu kanaatine vardım. Zekatmatik'i kullanacak olan değerli kardeşlerimiz, daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyarlar ise lütfen aşağıdaki linki tıklayarak Zekat (özel) dosyasını indirsinler.
Bir malın zekâta tâbi olabilmesi için o malın "tam mülk olması", "artıcı özelliğe sahip olması", "nisaba ulaşmış olması", "kişinin tabii aslî ihtiyaçlarından fazla olması" ve "üzerinden bir yıl geçmiş olması" gerekir.
İşte bu sebeple zekât, artıcı özelliğin olan Ticari mallar, Madenler, Hayvanlar ve Tarım Ürünlerinden verilir. Ancak Zekatmatik yalnız Ticari malların ve ticari mal hükmündeki altın, döviz, para, hisse senedi, tahvil gibi metanın zekâtını kapsamaktadır. Madenleriniz, Hayvanlarınız ve Tarım Ürünleriniz varsa bunların hesabını ayrı yapmanız gerekir.
Ev, arsa, araba gibi gayrimenkuller, eğer satın alınırken daha sonra satıp para kazanmak niyetiyle alındı ise, bunlar ticari mal sayılır ve onlara dahil edilir. Eğer bunlar kullanılmak niyetiyle satın alındılar ise, miktarları ne kadar çok olursa olsun, bunlar ihtiyaç eşyası sayılır. Zekâtları olmaz. Ancak varsa bunların kira gelirleri zekât hesabına dahil edilir.
Banka mevduatları ile ilgili olarak "Faiz dinimizde haram değil midir? Böyle bir şıkkın buraya konulması insanlarımızı faizin helâl olduğu gibi bir düşünceye götürmez mi?" diye sorulmaktadır.

Kumar, gasp, hırsızlık, faiz gibi gayrimeşru yollardan gelen mal ve paralar elbette haramdır. Bunlar kul hakkıdır. Ve bu hakların, sahiplerine iade edilmesi gerekir. Bankalara tevdi edilmiş bulunan ana para ise kişinin helâl malıdır. Tam mülktür. Ve diğer değişim vasıtaları gibi ticari mal hükmündedir. Ve bunun, kişinin diğer ticari malları gibi zekatının fakire verilmesi gerekir. Diğer yandan banka, sandık ve finans kurumlarında bulunan her para da zaten faiz getirisi olan para değildir.

Bono ve tahvil gibi değerli kağıtlarda da aynı şekilde faiz söz konusu ise, elde edilen faiz haramdır. Ancak bu durum, onların hükmen ticari bir meta olmaları ve zekâta tabi olmaları gerekliliğini ortadan kaldırmamaktadır. Zekâtı verilmekle bunlardan alınan faiz helâl olmaz, ancak bunların üzerindeki fakirin hakkı ödenmiş olur.
Sorulardan bir kısmı da "Falanca şirkette ortağım, zekatımı nasıl hesaplayacağım?" şeklinde işletme sahip veya ortaklarından gelmektedir.

İşletmelerin elinde çeşitli mal varlıkları bulunmaktadır. Zekat, sadece çoğalma özelliği olan ticari mallardan verilir. Aşınan, gittikçe değer kaybeden ve bu sebeple amortismana tabi olan üretim araçlarından verilmez.

İşletmelerdeki büro araç - gereçleri, ulaşım araç - gereçleri, üretimde kullanılan tezgah ve makineler gibi sabit sermaye malları, ticaretle çoğalmadıkları gibi aksine kullanıldıkça aşınan, değer kaybeden ve bir süre sonra da aşınma ve yıpranma ile tamamen elden çıkan mallardır. O sebeple bunlar için zekat söz konusu olamaz.

Ham ve mamul madde stokları, o anda şirket kasalarında bulunan bono, tahvil ve benzeri gibi menkul değer varlıkları, tahsil edilmiş alacaklar ve şirketin bankalarda ve kasalarında mevcut olan paraları gibi aktif ticari varlıkları ise zekata tabidir. Bunlardan şirket borçları çıkarılarak kalan aktiflerin zekatı verilir.

Kişi, elbette, bunların yalnız kendi payına düşen kısmından sorumludur. Her bir kalem, zekatmatikteki kendi bölümüne yazılarak verilecek zekat hesaplanır. Üzerinden bir yıl geçtikten sonra nisab korunuyorsa zekatını verir.
Kişi, yalnız alıp satmak niyetiyle, hisse senedi alarak şirkete ortak olmuş ise bu hisse senetlerinin değerini zekatmatik'in ilgili bölümüne yazarak ticari mal gibi zekatını hesaplar.
Zekâta tabi malların değeri nisabı bulduktan sonra üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Malların miktarının nisabı bulduğu tarih bir yere kaydedilir. Üzerinden bir kameri (hicri) yıl geçtiktan sonra aynı tarihte tekrar zekatmatikle hesaplanarak nisabı bulup bulmadıkları kontrol edilir. Eğer nisab miktarı iseler zekâtları verilir. Değilse zekâtları verilmez. Yıl içindeki azalıp çoğalmalar dikkate alınmaz.
İslam'da ferdi mülkiyet söz konusudur. Bir ailede karı, koca ve çocukların zekâtları ayrı ayrı hesaplanır. Fertlerden kimin zekâta tabi mallarının miktarı nisabı bulursa zekâtı o verir. Hepsinin malları ayrı ayrı nisabı bulursa, hepsi ayrı ayrı zekâtlarını verirler.
Zekatmatik, yalnız hesapladığınız tarihteki zekâta tabi ticari mal varlığınızın nisabı bulup bulmadığını, buldu ise ne kadar zekât vermeniz gerektiğini ortaya koyar. Geçmiş yıllar zekât borçlarınızı, buna dahil etmez. Zekatmatik'teki geçmiş yıllara ait borç sorgusu nisabı doğru şekilde hesaplamak içindir. O sebeple geçmiş yıllara ait zekat borçlarının ayrıca ödenmesi gerekir.

Zekatmatik'teki yıl sütunu, yalnız, o yıl tahsil edilen alacakların geçmiş yıllara ait zekâtlarını hesaplamak içindir. Mal varlığınızın nisabı bulması halinde, bunlar, zekatmatik tarafından, otomatik olarak ödemeniz gereken zekâta dahil edilir.
"Zekatımızı kimlere verelim?" sorusu da sık sık sorulmaktadır. Bu, Tevbe Suresi 60. ayetinde belirtilmiştir. Zekât, (nisab miktarından az malı olan) fakîrlere, (bir günlük nafakası dışında fazla bir şeyi olmayan) miskinlere, zekât memurlarına, (kalpleri İslâm'a ısındırılmak istenen) müellefe-i kulûba, kölelere, (borçlu olup borcunu ödeyemeyen) borçlulara, (ilim tahsili, hac ve cihad gibi) Allah yolunda olan ihtiyaç sahiplerine ve yolda kalanlara verilir.

(Nisabın üzerinde malı olan) zenginlere ve müslüman olmayanlara zekat verilemeyeceği gibi, kişi, bakmakla yükümlü olduğu anne-baba, dede-nine gibi usulden olanlarla, çocuklar ve torunlar gibi fürudan olanlara, ve eşine zekat veremez.

Zekatı öncelikle fakir kardeşler, amca, dayı, teyze, hala ve onların çocukları gibi yakın akrabaya vermek gerekir. Fakir olan geline, damada, kayınbaba ve kayınanneye de zekât verilebilir.
Zekât, ehil kişilere verilir. Temlik, yani ehil olanın mülkiyetine geçirmek şarttır. Zekat vermek veya almak için vekil tayin edilebilir.
Zekâtın tek farzı vardır. O da, niyet etmek ve temliktir. Niyet, kalb ile olur. Malın zekâtını ayırırken veya müsliman fakîre verirken niyet edilebilir. Zekât olarak vermeye niyet ettikten sonra, o kimseye verirken "Bu sana armağanım olsun" dese caiz olur. Söze değil, niyete bakılır.
Zekat, toplumsal bir yardımlaşma müessesesi olduğundan Zekatmatik'in geniş kitleler tarafından bilinip kullanılması büyük önem taşımaktadır. Zekatmatik'i 2008 yılına kadar yaklaşık 120 bin din kardeşimiz indirmiş ve kullanmayı denemiştir. Buna yardımcı olan medyamıza minnet borçluyuz. Bu konuda emeği geçen ve katkısı olan tüm kurum ve kuruluşlara, haber ajanslarına, radyo ve televizyonlara, gazete ve dergilere, program sitelerine, haber portallarına, forumlara, bilgi ve tartışma sitelerine, özel sitelere, kısaca katkısı, emek ve payı olan tüm kardeşlerimize burada teşekkür eder, tekrar minnet ve şükran duygularımızı sunarız. Allah (c.c.), hepsinden razı olsun...
Otomatik Zekat Hesaplama Tablosuna ulaşmak için burayı tıkla

www.esinti.biz
dedeninyeri
Lütfen DİKKAT! E-kitapları bilgisayarınıza indirdikten sonra açamazsanız fare okunu dosya üzerine getirin. Sağ tuşu tıklayın. "Özellikler"i tıklayın. "Genel" sekmesinde "Engellemeyi Kaldır"ı tıklayın.

Elmas Küpe (E-Kitap)

(218 KB)

Bir babanın çocuklarına öğütleri... Kitapta insan denen varlığın ayrıntılı bir analizi yapılarak tasavvuf ve ahlâk ilminin ışığında, olgun bir insan olmanın, dolayısıyla ebedî bir mutluluğun yolları anlatılmaktadır. (gerçek, ilahî program, ekosistem, uyum, alışkanlık kontrolü, insanın varlık boyutları, sabır ve şükür, edep gibi bölümlerden oluşur)

indir


İnsanı ve İslam'ı Doğru Anlamak (E-Kitap)

(190 KB)

Olgun insan olmanın yollarını anlatan bu kitabı okuduktan sonra kendinize, İslam'a ve Türk Milletine bakış açınızın önemli oranda değiştiğini göreceksiniz

indir


Thomas'a Mektuplar (E-Kitap)

(528 KB)

Amerika'lı bir gence yazılmış İslâm'ı anlatan mektuplar. Thomas'a Mektuplar, ateist bir ailede yetişmiş Amerika'lı bir gence yazılmış, insanı, İslâm'ı, imanı, Allahü tealâ'yı, ilahî düzeni, madde ve mânâ âlemlerini anlatan, zaman zaman da Thomas ve arkadaşlarının karşılaştıkları psikolojik sorunlara öneriler içeren kısa, açık, yalın ve net anektodlardan oluşmuş bir belgedir. Onları baştan sona zevk ve ilgi ile okuyacak, okurken hem bilgilerinizi tazeleyecek, hem tefekkür edecek, hem de Thomas ve yazarın üçüncü arkadaşları olacaksınız.

indir

Mutluluk Üzerine Bir Çözümleme (E-Kitap)

(182 KB)

Mutluluk kavramı üzerinde ayrıntılı bir analiz denemesi... ve insan için Ebedî Bir Mutluluğun ipuçları...

indir


Anılarım (E-Kitap)

(109 KB)

Yazarın hayatının ilk gençlik yıllarına dair ilgi çekici bazı anıları… Lokum kasasından sinema makinesi, İleri teknoloji ürünü Episkop, Elektrik motoru, Artık liseliyim, Uzayda Ruslarla yarışıyoruz, Çelikkol'la gazeteciliğe soyunuyoruz gibi bölümlerden oluşur.

indir