016  Temsilci bunlar mı? -1-


Değerli okuyucularım,

Küresel Derin Devletin, "algı yönetimi"yle zihinlerde oluşturmaya çalıştığı bir başka gerçek dışı yapay algı PKK ve KCK gibi örgütlerin Kürt kardeşlerimizi temsil ettiği algısıdır.

Daha önceki yazılarımda da zaman zaman belirtmiştim. Bu örgütler tamamen Küresel Derin Devlet tarafından belli bir misyonla oluşturulmuştur. Asıl amaçları, Ortadoğu'da sonradan kurulacak Kenan İmparatorluğunun ön aşamasını teşkil edecek gecekondu bir Kürt Devletinin kurulmasını sağlamak üzere Türkiye'yi parçalamaktır. Bu örgütlerin finansmanı, istihbaratı, lojistik desteği, strateji ve taktikleri, tamamen Küresel Derin Devlet tarafından sağlanmaktadır. Bunu anlamak ve bilmek için, ünlü bir strateji uzmanı olmaya gerek yoktur. Eğer biraz basiret sahibi iseniz, medyadaki haberleri izlemeniz, bunları anlamanıza yetecektir.


# Asıl amaç siyasidir

Aslında bu olgu, son yarım asırdır Türk Devleti üzerinde geliştirilen siyasî ve askerî manevralar, ekonomik manüplasyonlar, AB uyumlulukları bahanesiyle yapılan yasal düzenlemeler, toplumsal söylemler, hatta televizyonlarda aynı anda başlatılan aşiret dizileriyle geliştirilen çok yönlü bir olgudur. PKK ve KCK gibi terör örgütleri, adam öldürmeler, köy basmalar, şehirlerde kepenk kapattırmalar, araba ve otobüs yakmalar, molotof kokteylleri ile orayı burayı ateşe vermeler, bunların hepsi, amacı gerçekleştirmek için devleti zorlamaya yönelik eylemlerdir. Olgunun bir hak hukuk meselesi olarak sunulması tamamen siyasîdir. Gerçekte şu anda bu güçsüz Antalya'da hangi haklara sahip isem Diyarbakır'da Abuzer Bey kardeşim de, Maraştaki Ökkeş Bey kardeşim de, Tunceli'deki Hıdır Bey kardeşim de aynı haklara sahiptir. Asıl amaç, Türkiye'yi parçalamaktır. Yıllardır ülkeyi eyaletlere bölme, belediyelerin sınırlarını il sınırlarına genişletme gibi çabaların altında hep bu ana gaye yatmaktadır. Yazık ki ülkeye ve daha önemlisi de dini mübine yaptıkları ihanetin farkında olmayan bazı iz'ansız devlet adamlarımız da bunlara alet olmaktadır.


# Yaratılan sahte algılar ve gerçekler

Değerli okuyucularım, küresel güçlerle, onların kontrolündeki çıkarçı medya, ve yüzyıllardır dünyayı kana bulayan bu şeytanîlerinin isteklerini Türk Devletinin devlet politikası haline getirmekte herhangi bir sakınca görmeyen bazı basiretsiz devlet adamları, Doğu ve Güneydoğu Anadolumuzun demografik yapısını çarpıtıp herkesi Kürt göstermeye çalıştıkları gibi, bu bölgeleri Türkiye'den ayırıp ülkeyi parçalamak amacıyla kurulmuş terör örgütleri de, kendilerini, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi gibi gösterip öyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar.

Ancak daha önce sizlere tamamını sunduğum Mehmet Arslan Bey'in "Artin Agopyan nasıl 'öç' alan oldu" başlıklı yazısından anlıyoruz ki bu örgütlerin en başındaki adam bile Kürt değildir ve Kürtçe dahi bilmemektedir.

Gene aynı yazıdan PKK örgüt yöneticilerin çoğunun Ermeni olduğunu, dağda ölen ayak takımının ise Kürt kardeşlerimizin kandırılmış çoçukları olduğunu da öğreniyoruz.

Şimdi bu güçsüz meseleyi evirip çevirmeden Gündem Haber Sitesindeki bir yazıyı[1] olduğu gibi sizlere aktararak yaratılmak istenen algının ne kadar büyük bir yalan olduğunu en açık bir biçimde gözlerinizin önüne sermek istiyorum. Bu yazıyı yalnız yaratılmak istenen algının gerçekdışılığını ortaya koymak için size iletiyorum. Yoksa amacımız hiç kimseyi aşağılamak değildir. Takva dışında kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Buyrun okuyun:


# Batılılar kimleri kullanıyor?

"Bu namussuz Batılıların hepsi Türk'e ve Müslüman'a düşmandır!.. Onları hizaya getirmeden Türkiye'de terörün sona ermesi zordur! Üstelik bunlar "Kürtler'e Özgürlük" derken terör örgütlerinde Ermeniler'i ve Süryaniler'i kullanırlar. PKK'nın 35.000 kişinin kanını ellerinde ve olmayan vicdanında taşıyan Ermeni asıllı Artin Agopyan (APO) adlı liderinin dışında:

• "Parmaksız Zeki" kod adlı Şemdin Sakık, Ermeni'dir. Babaannesinin Ermeni olduğunu kendisi açıklamıştır.

• Bölücü Kürt partisi milletvekili Sırrı Sakık da Ermeni'dir.

• Bölücü Kürt partisi sözde "eşbaşkanı" Emine Ayna, "Emine" değil, katıksız Ermeni'dir.

• PKK'nın önderlik ettiği, şimdi pek adı duyulmayan "sürgünde Kürdistan hükümeti" delegesi, 1959 Silvan doğumlu Semra Bakır, Ermeni'dir.

• Semra'nın kardeşi Orhan Bakır'ın asıl adı Armenak'tır. Ermeni terör örgütü TİKKO mensubu idi. Örgütün merkez komitesine kadar yükselen Orhan Bakır, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştür.

• 1977 Silvan doğumlu Bülent Bakır Ermeni'dir.


# Sürgünde hükümet delegesi

• "Sürgündeki hükümet" delegesi Meryem Tabaş Ermeni'dir. Dedesi Hokar, ninesi Haykanuş'tur.

• "Zazan Bertin" kod adlı 1980 Silvan doğumlu Ruşen Tapancı Ermeni'dir. Dedesinin adı Ohanis'tir. "Mavi Çarşı"nın yakılması eylemine katılmıştır.

• 1975 doğumlu Yusuf Cihangir Ermeni'dir. Dedesinin adı Vartan'dır.

• 1965 Karakaçan doğumlu Adnan Dizin Ermeni'dir. Dedesinin adı Kirkor'dur.

• 1970 Siirt doğumlu Nihat Türksoy, hiç de Türk soylu değildir, Ermeni'dir. Dedesinin adı Serkis, ninesinin adı Zerdo'dur.

• 1977 Bozova doğumlu Mehmet Güzel Eermeni'dir. Dedesinin adı Mıgırdıç, ninesinin adı İlsevik'tir.

• "Cihan" kod adlı, 1974 Pertek doğumlu Akif Yadigâroğulları Ermeni'dir. Büyük dedesi Apkar, ninesi Maryam'dır.

• 1973 Ömerli doğumlu Metin Gümüş Ermeni'dir. Büyük dedesi Artin, ninesi Dihram'dır.


# Hıristiyan bir "İmamlar Birliği" üyesi

• 1948 Palu doğumlu Zülküf Demirtaş Ermeni'dir. Bu hıristiyan herif, "HADEP İmamlar Birliği" üyesi olmuştur!..

• 1978 Silvan doğumlu Sidar Şimşek Ermeni'dir. DEHAP ilçe teşkilatında görev yapmıştır. Büyük dedesi Bedros, ninesi Luşin'dir.

• 1977 Diyarbakır doğumlu Mehmet Sami Geniş Ermeni'dir. Uyuşturucu madde kaçakçısıdır. Yakalanıp, 11/12/2002 tarihinde İstanbul; 6. DGM mahkemesinde CK/405 ve CK/403 : Uyuşturucu madde ticaretinden yargılanarak 6 yıl 8 ay ağır hapis cezasına çarptırılmıştır. Büyük dedesi Serkis, ninesi Şuşi'dir.

• 1975 Afşin doğumlu Özgür Erbil Ermeni'dir. Sahte belgeler ile yurtdışına çıkmıştır. Almanya'da, uyuşturucu tâciridir. Büyük dedesi Akup (agop), ninesi Lüsye'dir.

• 1977 Silvan doğumlu Orhan Olsen Ermeni'dir. Büyük dedesinin adı İliyo, ninesinin adı Mari'dir. Sahte çürük raporu alarak askere gitmemiştir.

• 1968 Muş doğumlu Kutbettin Akşula Ermeni'dir. 1992 yılında Muş ilinde PKK terör örgütüne maddî yönden destek sağlamak amacıyla silah kaçakçılığı yapmaktan tutuklanmıştır. Büyük dedesi Vartan, ninesi Zelha'dır. Sahte çürük raporu alarak askere gitmemiştir.

• 1979 Yurtbeyi doğumlu Barış Başak Ermeni'dir. Büyük ninesinin adı Kotine'dir. DTP kurucu üyesidir.

• 1953 İdil doğumlu Abdülaziz Özdemir Ermeni'dir. Dedesi Yusuf, ninesi Kazo'dur. 21.2.1991 günkü çatışmada ölü ele geçirilmiş, sünnetsiz olduğu tesbit edilmiştir.

• 1972 Siverek doğumlu Levent Kayadağ Ermeni'dir. Dedesi Mikdat, ninesi Havuş adındadır. 16.10.1993 günü çatışmada ölü ele geçirilmiş, sünnetsiz olduğu görülmüştür.


# Bölücü siyaseti yürütenler

• 1954 Beştüşşebap doğumlu Mehmet Öztunç Ermeni'dir. Dedesinin adı Musa, ninesinin adı Miran'dır. PKK'ya yardım ve yataklıktan tutuklanmış, sünnetsiz olduğu tesbit edilmiştir. Daha sonra HADEP Antalya İl Kurulu'na seçilmiştir.

• 1977 Karayazı doğumlu İdris Sefil Ermeni'dir. Terörden hapis yatmış, sonra bir ara Konya HADEP Gençlik Komitesi üyeliği yapmıştır. Sahte çürük raporu alarak askere gitmemiştir.

• İdris'in akrabası Ersin Sefil de Ermeni'dir. Kuzey ırak'ta çatışmada öldürülmüştür.

• 1974 Hazro doğumlu Haci İçer'in hacılıkla hocalıkla alâkası yoktur, Ermeni'dir. Dedesi Ali, ninesi Gule'dir. HADEP Hazro İlçe Yönetim Kurulu üyesi idi. O da sahte çürük raporu alarak askere gitmemiştir.

• 1973 Yaylayanı doğumlu Dilâver Öncü Ermeni'dir. HADEP Konak Şubesi Yönetim Kurulu üyesi idi. Izmir'de misyonerlik faaliyetinde bulunmuş, kilisede vaaz vererek hıristiyanlık propogandası yapmıştır."

Allah'a emanet olunuz.


----------------------------
[1] http://www.gundem.be/tr/konuk-yazarlar/hallacoglu-pkk-ve-dtp-yi-kuranlar-ermenidir-