014  Bir demografik araştırma


Değerli okuyucularım,

Haber ajansları, 19 Ağustos 2007 günkü bültenlerinde, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun 'Türk Tarihi ve Kültüründe Avşarlar' konulu sempozyumda yaptığı bazı açıklamalarla ilgili olarak şu haberi[1] veriyorlardı:

"Geleneksel Dadaloğlu şenlikleri kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu ile birlikte çok sayıda bilim adamı katıldı. (AKP) Kayseri milletvekili Sadık Yakut'un da izlediği sempozyumda en çarpıcı açıklamalar Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'ndan geldi. Konuşmasında Türkiye'deki etnik yapıdan bahseden ve öncelikle siyasilere seslenen Halaçoğlu, 27 etnik kökenden bahsedilmesinin yanlışlığını vurguladı. Araştırmalara dayanmayan sözler sarf edildiğini vurgulayan Halaçoğlu, siyasilerin konuşurken dikkatli olmalarını istedi."

"Halaçoğlu'nun etnik yapıya ilişkin çarpıcı açıklamaları ise siyasilere yaptığı uyarıdan sonra geldi."


# Pek çok Kürt denilen insan Türkmen asıllı

"Araştırmalarımda şunu gördüm ki, pek çok Kürt dediğimiz insan aslında Türkmen asıllıdır. Yapısal olarak diyorum, ama bununla beraber bir şeyi daha ifade ediyorum, söyleyeceklerim fantezi değil, bugün Kürt olarak bilinen hatta hatta Alevi Kürt olarak bilinen insanlar Ermeni'den dönmedir. TİKKO'nun içerisinde yer alan, PKK'nın içerisinde yer alan insanlardan birçoğu bunlardan. Ve bizim zannettiğimiz gibi TİKKO ve PKK hareketi Kürt hareketi değil. Bütün bunları yabancı arşiv belgeleri ile o tarihlerde yapılmış birtakım araştırmalara dayanarak söylüyorum" diye konuştu. İHA"

Tabii bu açıklamalar, bazı çevreleri çok tedirgin etti. Ve Halacoğlu, hemen istifasını istiyen bu çevrelere ikinci bir açıklama yapmak zorunda kaldı. İşte bununla ilgili bir başka haber[2]:

"Birileri bağırabilir çağırabilir, birileri istifa isteyebilir, her şey olabilir. Bunların bir önemi yok" yanıtını veren Prof. Halaçoğlu, ırkçılık suçlamalarına karşı kendisini, "Arşivin nerede olduğunu, bu belgelerin ne işe yaradığını bilmeyen bazı profesörler, yargısız infaz yapıyorlar. Ben ne yaptığımı biliyorum. Yaptığım ırkçılık değil, bilimsel çalışmadır. Görevden alınmam gerçekleri değiştirmez" diye savundu. Sözlerinin eksik ve yanlış yansıtıldığını öne süren Prof. Halaçoğlu, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:"


# "Türkiye’de Türk-Kürt rekabeti yaratmak isteyenler var"

"Hiçbir konuda belgesiz konuşmadım. Türkiye’de kafasını kuma sokanlar var, bir kısmı da profesör. Aleviler’in yüzde 99’u Türkmendir. Hoca Ahmet Yesevi tarikatından Hacı Bektaşi Veli’ye gelirler. Semah, şaman semasının aynısıdır. 14 yıldır çalıştığım personel müdürüm Alevidir. Bazı Aleviler aradı, anlattım teşekkür ettiler."

"Bugün Türkiye’de Türk-Kürt rekabeti yaratmak isteyenler var. Birileri bölüp parçalamak istiyor, ben de bütünlemek istiyorum. Müslüman olmuş Ermeni vatandaşlar var. Ben Ermeniler’i suçlamadım. Türk geleneğinde devlet insan için var. Ermeni Patriği benim dostum. Bir sürü Kürt arkadaşım var. Ben ırkçı değilim. Kim çarpıtıyorsa onlar utansınlar."

"Kürtlerin yüzde 99’u Şafii mezhebinden gelir, Şafiiler de Sünni’dir. ’Tehcirden, baskıdan, sürgünden kurtulmak için, kendilerini Kürt Alevisi olarak gösteren Ermeniler oldu’ dedim. Tarihi belgelere dayanan bu gerçek neden Alevileri, Kürtleri, Ermenileri aşağılamak olsun? Gerçeklerden korkarsak, bilimsel araştırma yapamayız."


# İrene Melikof’un araştırmaları

Bir başka sitede[3] ise aynı haber özetle aşağıdaki şekilde veriliyordu.

"Halaçoğlu, Türkiye’nin çok önemli sorunları var. Tabii ki bu sorunların üzerine gidebilmek için bir takım araştırmalar yapmak gerekiyor. Kafamızı kuma soktuğumuz takdirde bu sorunları kimse gelip çözmez, başkaları farklı bir biçimde ortaya koyar, diye konuştu.

Halaçoğlu, Kayseri’de Türk Kültürü ve Tarihinde Avşarlar Sempozyumu konulu sempozyumda 8-10 yıldır süren bir çalışmasından söz ettiğini ve Türkiye’de 41 bin 297 aşiret tespit ettiklerini dile getirdiğini söyledi.

Herkesin kimliğini öğrenme hakkı olduğunu dile getiren Halaçoğlu, "Beni ırkçılıkla nitelendiriyorlar. Herkes kendi kimliğini öğrenme hakkına sahiptir diyen bir insan nasıl ırkçı olabilir" dedi. 1989’da dışarıdan bilim adamlarının araştırmalar yaptığını, Türkiye’nin etnik yapısının incelendiğini ifade eden Halaçoğlu, İrene Melikof’un Aleviler, Kürtler üzerine çalışma yaptığını, dönmelerden söz ettiğini belirterek, “Bütün benim söz ettiklerimi anlatıyor” dedi.

“Bu araştırmaları niye kimse tenkit etmedi.” diye sordu.


# Osmanlı tahrir arşivlerinde 41 bin 297 aşiret kaydı

Halaçoğlu, Osmanlı tahrir arşivlerinden 41 bin 297 aşiret tespit ettiklerini belirterek, 1500-1600 yılları arasındaki yaklaşık 60 tahriri incelediğini ve sadece göçebe hayatı yaşayanları araştırdığını söyledi. Araştırmasında Anadolu’da 37 bin 706 Türkmen aşireti, 166 Moğol aşireti, 4 bin 455 Avşar aşireti, 90 Arap aşireti ve 2 bin 287 Kürt aşireti tespit ettiklerini söyledi.

Halaçoğlu, çalışmasında bugün kendisini Kürt olarak gösteren aşiretlerin 16. yüzyılda Türkmen olarak gözüktüğünü hatırlattı."

Bir başka sitede[4] ise, Halaçoğlu'nun; elindeki belgeleri hiç kimseye vermediğini anlatarak:

"Eğer yabancı ülkelerde nüfus meselesi ile ilgili bir tartışma meydana gelirse ancak o zaman söylerim.

Hâlâ karşımdaki insanlar bunu iddia eder ve devlet de olumlu görürse bunu da sunarım. Ama insanları huzursuz etmek, rahatsız etmek veya yaşadıkları ortamda birtakım baskılara maruz bırakacak tavır takınılması hakkına sahip değilim."

dediği belirtildikten sonra aşağıdaki sözlerine yer veriliyor:


# Thomas Mugerditchian'ın raporu

"Belgesi varsa söylesin dediler. Niye elimde bir seneden fazla duruyor da açıklamadım?" Bunlar, Devlet Politikası değil. İngilizler tarafından 1921 Kasım'ında Milletler Cemiyeti'ne sunulan raporda Müslümanlığa geçen Ermenilerin sayısı 95 bin olarak zikrediliyor, dünyadaki Ermeni nüfusu ise 3 milyon.

Bunun 817 bini Anadolu'dan başka ülkelere göç etmiş. Ermeni Milli Delegasyon Başkan Yardımcısı Thomas Mugerditchian'ın raporunda Ermeni aşiretlerinin, hangi Kürt aşiretleri adını aldıkları ortaya konuluyor. Peki, tüm bunlar devlet politikası mı yoksa bilimsel çalışma mı?

Değerli okuyucularım, bu ifadelerden de anlaşılmaktadır ki Halaçoğlunun çalışmaları yalnız Osmanlı arşivlerinin incelenmesine dayanmamaktadır.


# Gerçeklerin ortaya konulmasına niçin kızıyorlar?

Sayın Halaçoğlu, elbette bilimsel zihniyete sahip ciddi bir tarih araştırmacısı idi. Onun sözlerinin bazı odakları rahatsız etmesinin sebebi ise, 100-150 yıldan bu yana Türkiye'yi bölüp parçalamaya çalışan, asıl amaçları vaadedilmiş toprakları ele geçirmek olup bu amaçlarının ilk adımı olarak gecekondu bir Kürt Devleti kurmaya çalışan, bu niyetlerini Sevr Anlaşması ile gerçekleştirmeye çalıştıkları halde bir türlü bunu başaramayan, ancak şimdi bu amaçlarını gerçekleştirmek için yeni bir çaba içine girmiş bulunan Küresel Derin Devletin tekerine çomak sokacak bir bilimsel gerçeği ortaya koymasıydı.

Onlar asırlardan bu yana devletine milletine bağlı, dini mübin uğrunda sınırlarda binlerce şehit vermiş, yetiştirdiği birçok müzisyen, şair, edebiyatçı, siyasetçi, bilim adamı ve sanat erbabı ile aziz Milletimizin kültürüne büyük katkılar sağlamış vatansever ve seçkin insanlardan oluşan bu bölgemizde yüzyıllardır faaliyette bulunuyorlar, ve durmadan bu insanlarımıza ayrı bir milletten oldukları telkinini yapıyorlardı. Halaçoğlu'nun bu araştırmaları ise bunların bu telkinlerini boşa çıkaracak bir nitelik taşıyordu. İşte kızgınlıkları bundandı.

Değerli okuyucularım, mesele elbette Türk, Kürt, Ermeni meselesi değildir. Türkiye sınırları içinde yaşayan her vatandaşımız elbette aynı haklara sahip, biri diğerinden hiçbir üstünlüğü olmayan, ihanet içinde olmadığı sürece de bizim nazarımızda aynı değer ve saygınlıkta olan insanlardır. Benim burada sizlere anlatmak istediğim, gerçeklerin nasıl çarpıtıldığı, ülkemizin ne karmaşık oyunlarla bölünüp parçalanmaya çalışıldığı hususudur.

Allah'a emanet olunuz.


-------------------------------
[1] http://www.psakd.org/haber/yusuf_halacoglu_kurt_aleviler_ermenidir.html
[2] http://www.hurriyet.com.tr/gundem/7130677.asp
[3] http://yusufhalacoglu.blogcu.com/donmelerin-listesi-elimde/2294202#
[4] http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=27&t=477