001  Önsöz


Değerli okuyucularım,

Sizlere ahıret inancımızın temelini teşkil eden bazı bilgileri aktarıyordum. Fakat günlük hayatımızda bizleri sürekli sıkıntılara sürükleyen gizli bir fitnenin öyle dışavurumlarıyla karşı karşıya geliyoruz ki bunları anlatmadan geçmek elbette büyük bir hata olur. Zararın önlenmesi, bir fayda sağlamaktan önce gelir. Elbette en önemli şey insanın ebedî mutluluğudur. Buna engelleyen her şeyle mücadele etmek, hepimizin en başta gelen görevidir.

Bu oyun, bazen bizim güzel insanlarımızın içindeki "merhamet duyguları" istismar edilerek, bazen insan fıtratının ana unsurlarından biri olan "özgürlük duyguları", hatta insanın "cinsel içgüdüleri" istismar edilerek, bazen insanın "kibir ve kendini beğenme duyguları" istismar edilerek, bazen de "millî ve dinî duygular" istismar edilerek çok sinsice, çok ustaca, çok akıllıca oynanmaktadır. Tamamen bilimsel yöntemler kullanılmaktadır.

Küresel Derin Devlet, mallarımızı, evlâtlarımızı, huzurumuzu, bunlardan çok daha önemlisi de dinimizi imanımızı ve sonsuzu kadar sürecek ebedî bir mutluluğumuzu elimizden alan, bizleri hergün maddî ve manevî olarak biraz daha yoksullaştıran, dünyanın gelip geçmiş en örtülü, en organize, en akıllı, iyiliğe ulaşmak adına sürekli kötülük üreten en bencil bir örgütüdür. Bu kendisi görünmez fakat etkileri hergün bir yerde bir vesile ile karşımıza çıkan, bazen insaniyet, bazen medeniyet, bazen çağdaşlık postuna bürünerek hedefine doğru ilerleyen mekanizmayı anlamadan, hiçbir toplumsal olayı doğru şekilde anlamak mümkün değildir.

O sürekli yeni gündemler oluşturarak insanları onlarla meşgul ederken perde arkasında dünyanın bütün kaynaklarını kendisine aktararak sürekli büyüyen ve gittikçe daha etkin hale gelen bir harekettir. Bu sözlerim, size, belki de fikrî bir saplantı gibi gelebilir. Hayır... Hergün dünyanın her yerinde yüzlerce insan, bunların fitneleri sebebiyle ölmektedir. Hergün onlarca insanın öldüğü, insanların birbirlerinin amansız düşmanı haline getirildiği 12 Eylül öncesindeki olayları hatırlayın... Yalnız birinci ve ikinci dünya savaşlarında onmilyonlarca insan bunların fitneleri sebebiyle hayatını kaybetti. O sebeple bu fitne mekanizmasını, kullandıkları araç, gereç ve yöntemleri bilmek ve bunların oyunlarına gelmemek, hepimiz için çok önemlidir. Özellikle de devlet sorumluluğu taşıyan kardeşlerimiz için...

Yeri geldikçe ve fırsat buldukça, inşaallah, bunların bu çirkin oyunlarını sizlere açıklamaya devam edeceğim. Şimdi, şu ana kadar yazılmış bulunan bu makaleleri dikkatle okuyarak bunları ve bunların bu çirkin oyunlarını daha yakından tanımaya çalışalım.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş

Antalya, 18 Eylül 2013