087  Hesap gününde iman ve namaz


Değerli okuyucularım,

İlahî adaletin tecelli edeceği Mahşer gününde, hiç kimseye haksızlık yapılmaz. Mizan'da en küçük bir iyilik ve en küçük bir kötülük dahi yerini alır. Bu durum ayet-i kerimede:

"Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür." [Zilzal, 7-8] şeklinde ifade edildi.

Hesapların görülmesinden sonra, iyiler (müminler) cennete, ve kötüler (gerçeği bir türlü kabullenmeyip Allah'ın ayetlerine haksızlık edenler, hakkı örtenler, kâfirler) cehenneme sevk edilecektir. Herkes cehennemde imanındaki bozukluk nisbetinde ceza görecektir.


# Azap, imandaki bozukluk oranında

Hadis-i şerifte:

"Cehennemde günahkârlar, imanlarının bozukluğu kadar, azap çekerler." [Hâkim] buyruldu.

Zaten insanların işlerindeki bozukluk, imanlarındaki bozukluk sebebiyledir. İnsan ne kadar tam bir iman sahibi olursa, işleri ve sözleri de o kadar düzgün, tam ve doğru olur. İmanın tamlığı, Allah korkusu (takva) ve Allah sevgisi (imanın nuru) ile doğru orantılıdır. Bir insana her şeyden önce gerekli olan şey, tereddüt ve kuşkulardan arınmış, doğru ve kâmil bir imandır. O sebeple önce imanlarımızı, Ehl-i sünnet bilginlerinin bildirdiği şekilde düzeltelim. Sonra da Rabbimizin yasakladığı kötü işlerden uzak durarak ve buyurduğu iyi işleri yaparak imanlarımızı olgunluk noktasına taşımaya çalışalım.

Değerli okuyucularım, iyi kötü herkes cehennemi mutlaka görür. Ayet-i kerimede:

"İçinizde Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesin hükmüdür. Allah’tan sakınanları kurtarır; zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız." [Meryem 71,72] buyruldu.

Hadis-i şeriflerde de:

"İyi kötü herkes Cehenneme girer. Yalnız mümine, serin ve selamet olur, İbrahim’e ateşin serin olduğu gibi. Allah, takva ehlini kurtarır, zalimleri ise orada yüzüstü bırakır." [İbni Mace]

"Allahü Tealâ iman sahiplerine, Cehennemde, günahları kadar azap eder. Sonra imanları sebebiyle ebedi olarak Cennete sevk eder." [Ebu Nuaym]

buyruldu.


# Zerre kadar iman

Değerli okuyucularım, ebedî bir azaptan kurtulmada, zerre kadar bir iman dahi, çok önemlidir.

"Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır." [Tirmizi]

"Allah cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme koyacak, sonra da bakın kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan birisini bulursanız onu cehennemden çıkarın diyecektir." (Buhari, Müslim)

"Kalbinde buğday, arpa ve zerre ölçüsü iman olduğu halde, Allah'tan başka tanrı yoktur, Muhammed O'nun elçisidir, diyen kimse cehennemden çıkar" [Buhari, Tirmizi, İbn Mace]

Allah’tan korkup bir günahtan vazgeçmek de, önemli bir iman göstergesidir. Hadis-i şerifte:

"Ömründe bir defa Allahü Tealâ'yı anan veya O'ndan korkan müslüman, Cehennemden çıkar" [Tirmizi] buyruldu.


# İmandan sonra hesabı görülecek ilk iş

İmandan sonra kulun ilk hesaba çekileceği işi, "namaz"dır.

"Kulun Kıyamette ilk hesaba çekileceği ameli namazdır. Eğer o düzgün çıkarsa, diğer amelleri de düzgün olur. Eğer o bozuk çıkarsa diğer amelleri de bozuk olur." [Taberani]

O sebeple namazı kesinlikle hafife almayalım. İmanın ve kulluğun en önemli belirtisi, secde ve namazdır.

"Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar" [Secde, 15]

Namaz kılmayanın hesabı zordur. O sebeple haddini bilmez, edepsiz insanların alaylı sözlerinden çekinerek namaz kılmaktan kaçınmayalım. Asıl korkulacak ve çekinilecek olan, bütün güç ve kuvvetin gerçek sahibi olan Allahü Tealâ'dır. İnsan, er veya geç, mutlaka Rabbine kavuşur. Nefsimizin en küçük bir arzusunu yerine getirmek için ne zorluklara katlanıyoruz. Birazcık da Rabbimize zaman ayıralım, O'nun rızası için bazı zorluklara katlanalım. Bir insan için en önemli şey, kendi Yaratıcı'sını, kendisine gelen her türlü nimetin gerçek sahibi olan Rabbini razı ve hoşnut etmektir. Allahü Tealâ kendisinden razı olduktan sonra, ona kim, ne yapabilir? Allahü Tealâ'yı en hoşnut eden şeyin de iman ve namaz olduğu, Kur'an-ı kerimde ve Hadis-i şeriflerde tekrar tekrar vurgulanmasından anlaşılmıyor mu? Allah (c.c.), gönül hoşluğu ile namaz kılanın her işini kolaylaştırır. Namaz, dünyada ve ahırette ona ışık olur. Sürekli işleri ters giden, dünya sıkıntıları ve huzursuzluklardan kurtulamayan insanlara dikkat ediniz, hemen hepsi Allah'ı unutmuş, namaz kılmayan, Kur'andan yüz çeviren insanlardır. Namaz, Allah'ı anmanın en önemli vasıtasıdır. Ayet-i kerimelerde:

"Namazı dosdoğru kıl, muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar. Allah’ı anmak, elbette en büyük şeydir." [Ankebut, 45]

"Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse, ona dar bir geçim vardır" [Taha, 124] buyruldu.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş