083  Kıyamet Belirtileri -2-


Değerli okuyucularım,

Bugün de, sizlere, daha önce kıyametin küçük belirtileri ile ilgili hadisleri aktardığım aynı web sayfasından* kıyametin büyük belirtileri ile ilgili bilgileri aktaracağım.

Kıyamete yakın, şu on belirtinin çıkacağı bildirilmiştir:


1- Hazret-i Mehdi gelecek

Hadis-i şeriflerde:

"Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar." [Tirmizi]

"Mehdi’nin başı hizasında bir bulut olacak, buluttan bir melek, 'Bu Mehdidir, sözünü dinleyin' diyecektir." [Ebu Nuaym] buyuruldu.


2- Deccal gelecek

Hadis-i şerifde:

"Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kâfir olur." [İ.E.Şeybe] buyuruldu.


3- Hazret-i İsa gökten inecek

Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

"Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine İsa gibi gösterildi." [Nisa, 157]

".. bilakis Allah onu kendi katına yükseltti." (Nisa, 158)

"Elbette o [Hazret-i İsa’nın yere inmesi], Kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz!" [Zuhruf, 61; Beydavi]

Hadis-i şeriflerde de:

"İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak [Hıristiyanlığı kaldıracak], domuzu öldürecek [domuz etini yasaklayacak], İslam’dan başka şeyi yasaklayacaktır." [Buhari, Müslim, Tirmizi]

"İsa inince, her yerde sükun, emniyet meydana gelir. Öyle ki aslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşır, çocuklar yılanlarla oynar." [Ebu Davud]

"On alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Biri İsa’nın gökten inmesidir." [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi] buyuruldu.


4- Dabbet-ül-arz çıkacak

Bu husustaki hadis-i şeriflerden birinin meali şöyledir:

"Dabbet-ül arz, Musa’nın asası ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, Süleyman’ın mührü ile vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur." [Tirmizi]

Bu canlıdan Kur'an-ı kerimde de bahsedilmektedir. (Neml, 82)


5- Yecüc ve Mecüc çıkacak

Kur'an-ı kerimde:

"Yecüc ve Mecüc, set yıkılıp her tepeden akın ederler." [Enbiya, 96],

Hadis-i şerifte de:

"Yecüc ve Mecüc, kıyametin ilk alametlerindendir." [İbni Cerir] buyruldu.


6- Duman çıkacak

Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

"Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle!" [Duhan, 10]

Hadis-i şerifte de:

"Dumanın tesiri mümine nezle gibi gelir, kâfire ise çok şiddetlidir." [Ebu Davud] buyuruldu.


7- Güneş batıdan doğacak

Hadis-i şerifte:

"Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder, ama imanı fayda vermez." [Buhari, Müslim] buyuruldu.

Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

"Rabbinin bazı âyetleri [alametleri] geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü imanı fayda vermez." [Enam, 158]

Âlimler, bu âyetteki alametlerden birinin de güneşin batıdan doğması olarak bildirmişlerdir.


8- Ateş çıkacak

Hadis-i şerifte:

"Hicazdan çıkan ateş, Basra’daki develerin boyunlarını aydınlatır." [Müslim] buyuruldu.


9- Yer batması görülecek

Hadis-i şerifte:

"Doğu, Batı ve Ceziret-ül Arab’da yer batışı görülecek." [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi] buyuruldu.


10- Kâbe yıkılacak

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

"Bir Habeşli Kâbe’yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleri ile Kâbe’nin taşlarını bir bir söker halde görüyorum." [Buhari, Müslim]

Değerli okuyucularım, hatırlayacaksınız, Küresel Derin Devletin kontrolündeki dünya medyası, bir iki hafta öncesine kadar "Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'de kıyamet kopacak" diye insanlara kıyamet senaryoları pompaladılar. Şaşılacak bir şeydir ki, buna benzer yalanlarla kaç kere aldatıldıkları halde, dünyada, bunların bu yalan dolanlarına kanan saf insanlar her zaman bulunuyor. Gene çok şaşılacak bir şeydir ki, insanların çoğu, bunların, insan nefsinin doymak bilmez hevasına hitap ederek servetlerine servet katmak için yaptıkları düzmece telkinlerine bütün varlıklarıyla kulak kesildikleri halde, doğru sözlü Allah elçilerinin binlerce yıldan bu yana insanlığı hayra götürecek hak sözlerine kulak tıkıyorlar. Onların, herkes için rahmet olan sözlerini kuşku ve tereddütle karşılıyorlar.

Kuşkusuz Allah (c.c.) ve O'nun değerli elçileri asla yalan söylemezler. Belki rivayetlerde, o sözlerin farklı anlaşılmasından doğan bazı hatalar olabilir. Ama yalan asla... Boş zamanlarınızda hadis bilginlerinin hayatlarına bir göz atarsanız o hadislerin ne büyük bir titizlikle derlendiğini hemen fark edersiniz. Ayrıca Rasulullah Efendimiz bu konuda bizlere sağlam bir ölçü de vermiştir:

"Hadisimi Kur’anla karşılaştırın. Kur’ana uyarsa o söz benim, uymazsa benim değildir." [Taberani]

O sebeple, değerli okuyucularım, küresel medyanın kıyamet senaryolarına değil, hem tarihi olaylarla hem de her geçen gün yapılan yeni yeni bilimsel çalışmalarla doğrulukları kanıtlanan Rasulullah (s.a.v)'in pek değerli bildirimlerine kulak verelim.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş


-------------------------------
[*] http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=4063