078  Ölüm hastasına yardım -3-


Değerli okuyucularım,

Şehid olarak ölmeye, ölüm hastasına da bu yönde yardımcı olmaya çalışmalıdır. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:

"Şehid kabir azabından emindir." [İbni Mace, Beyheki, imam-ı Ahmed]

"Şehid, ölüm acısı duymaz, kabirde üzülmez, kıyametin dehşeti, hesap, mizan, sırat onu rahatsız etmez, doğruca Cennete gider." [Beyheki] buyurdu.

O sebeple şehid olarak ölmeyi isteyelim ve bunun için çok dua edelim. Hadis-i şeriflerde:

"Allahü Tealâ'dan, ihlâsla şehidlik isteyen, yatağında ölse de şehid olur." [Müslim]

"Şehidlerin çoğu yatakta ölür. Savaştakilerin niyetini ancak Allah bilir." [İ. Ahmed]

buyruldu.

Değerli okuyucularım, her şey Allahü Tealâ'nın elindedir. O, dilerse olmayacak hiçbir şey yoktur. O, bir şeyin olmasını istediği zaman, Kendi kurduğu ilahi düzeni hiç bozmadan, hiç olmayacak yerlerden sebepler yaratır. Dilerse, her olguyu, ilk yaratılışta olduğu gibi, hiçbir sebep olmaksızın da yaratır. Her an tüm alemlerdeki katrilyonlarca olayı aynı anda yaratan, her olguyu, ilahi düzenin işleyişi içinde, onunla uyumlu olarak, birbirine karıştırmadan yerli yerinde gerçekleştiren, her şeye gücü yeten, sonsuz bilgi ve güç sahibi Allahü Tealâ, bir aciz kulunun küçücük bir isteğini gerçekleştirmekten mi acizdir? O sebeple Allahü Tealâ'nın kudretinden en küçük bir kuşku duymaksızın O'ndan samimiyetle kendimiz ve hastamız için şehidlik isteyelim.

Ancak unutmayalım ki, sebeplerle yaratmak Rabbimizin adeti, arzuları gerçekleştirecek maddî ve manevî sebeplere yapışmak da peygamberimizin sünnetidir. Onun için bizi şehidliğe götürecek sebeplere yapışalım. Doğru sözlü peygamber:

"Günde 25 defa “Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’del-mevt” okuyan şehid olarak ölür." [Redd-ül muhtar] buyurdu.

Değerli okuyucularım, şehid olarak ölmenin manevî sebeplerinden birisi de kişinin Allahü Tealâ'nın ahkâmını öğrenip onları insanlara duyurmaya, yaymaya ve insanların, bütün iyiliklerin kaynağı olan bu altın kurallara uymalarını sağlamaya çalışmasıdır. Hadis-i şeriflerde:

"İlim öğrenirken ölen şehiddir." [Hatib]

"Dinini öğrenmek, öğretmek ve yaymakta iken ölen şehiddir." [İbni Asakir]

"Emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken ölen şehiddir." [İbni Asakir]

"Ümmetimin arasında fitne, fesat yayıldığı zaman, sünnetime sarılana yüz şehid sevabı vardır." [Hakim]

"Terkedilmiş bir sünnetimi ortaya çıkarana, yüz şehid sevabı vardır." [Hakim]

"Allahü Tealâ'nın kendisine mağfiret etmesi ümidi ile, benden kırk hadis yazana, Allahü Tealâ rahmet edip şehid mertebesi verir." [İbni Cevzi] buyruldu.

O sebeple kişi, 3-5 kelimeden ibaret bir ayet veya hadis bile öğrense, bunu, başta ana-babası, eşi ve çocukları olmak üzere herkesle paylaşmalıdır. Allah (c.c.) ve Rasulullahın azıcık sözlerinde bile tüm dünyayı ıslaha yetecek büyük bir iyilik potansiyeli vardır. Tabii uyanlar için... İnsanlar, yalnız, "Kendisi için istemediği şeyi, başkaları için de istememek" ilkesini bildiren peygamber sünnetine uysalardı bugün dünyada kötülük denilen birşey kalmazdı.

Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, kişinin şehid olarak ölmesine vesile olan diğer bazı durumları da şöyle bildirmiştir:

"Cuma günü veya gecesi ölen, şehid olur, kabir azabından kurtulur." [Ebu Nuaym]

"Her gece, Yasin okumaya devam eden kimse, şehid olarak ölür." [Taberani]

"Abdestli ölen şehidtir" [Deylemi]

"Beş vakit namazı doğru kılana, her gün için bin şehid sevabı verilir." [Tergib-i Hadimi]

"Suda boğulan, yangında ölen, garip, kimsesiz olarak ölen, zehirli hayvan sokarak ölen, iç hastalıklarından ölen, duvar ve enkaz altında kalarak ölen, kocasını kıskandığını gizleyen kadın, kendinin, din kardeşinin ve komşunun malını savunurken öldürülen, emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken öldürülen kimse şehiddir." [İbni Asakir]

"Aşık olup, aşkını gizleyip ve iffetini koruyup ölen şehid olur." [Hakim]

"Hamile iken, doğumda veya lohusa iken ölen kadın şehiddir." [Taberani]

"Malı telef etmek haramdır, malı uğrunda öldürülen şehidtir." [Taberani]

Değerli okuyucularım, şehid olarak ölmeye sebep olan şeylerden birisi de dünya sevgisini kalbinden çıkarmak, oraya Allahü Tealâ'nın sevgisi yerleştirmektir. Bu, dünyaya tutkun nefse, en zor gelen şeylerden biridir. Bu durum için de şehidlik müjdesi verilmiştir.

"Dünyayı terk etmek, sabırdan daha acıdır. Fisebilillah kılıç vurmaktan da zordur. Dünyayı terk edene, Allahü Tealâ şehid sevabı verir." [Ebu Nasr, Deylemi]

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş