046  Kur'an, uydurma değildir


Değerli okuyucularım,

Geçen yazımda da belirttiğim gibi, İslâm'ın temel ve en sağlam kaynağı olması nedeniyle, 14 asırdır birçok ateist ve İslâm düşmanları, Kur'anı değiştirmek, bozmak, tahrif etmek, müslümanların kalblerinde şek ve şüphe uyandırmak için çok şiddetli bir arzu duymaktadırlar. Fakat güneş balçıkla sıvanır mı? Bu çamurlardan birisi de sözüm ona bazı hadislere dayanarak ortaya atılan Kur'ana şeytanın uydurma sözler karıştırdığı iddiasıdır. Hatırlayacaksınız, bu konuda "Şeytan Ayetleri" adlı bir de kitap yayınlamışlardır. Kuşkusuz böyle bir iddia, ancak, tüm noksan sıfatlardan uzak olan Allahü Tealâ'yı kendi gibi aciz sanan bazı densizlerin iddiasıdır. Ayet-i kerimelerde:

"O, bir işin olmasını dilerse, ona yalnızca "ol!" der, o da hemen oluverir." [Bakara, 117]

"Bizim buyruğumuz bir göz kırpması gibi anidir." [Kamer, 50] buyruldu.

Dilediğinde bir göz kırpması gibi kısa bir zaman içinde buyruğunu gerçekleştiren bir Yaratıcı, kendi kitabı içine şeytanın ayet diye uyduruk söz karıştırmasına izin verir mi? Bu çarpık iddialara gerekli cevap zaten 14 asır önce aşağıdaki ayet-i kerimeler ile verilmiş bulunmaktadır:

"Senden önce gönderdiğimiz hiçbir resul ve nebi yoktur ki, birşeyi arzuladığı zaman, şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Fakat Allah, şeytanın attığını derhal iptal eder, sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." [Hacc, 52]

"Allah şeytanın karıştırdığını, kalblerinde hastalık bulunan ve kalbleri kaskatı olan kimseleri sınamaya vesile kılar. Zalimler şüphesiz derin bir ayrılık içindedirler." [Hacc, 53]

O sebeple bu güçsüz bu konuda daha fazla bir şey yazmak gereğini duymuyorum.

Değerli okuyucularım, Kur'an-ı kerim, insanların ve toplumların, nefsî temellere dayanan birçok maddî ve manevî hastalıklarına çok basit esaslara dayanan doğru çözümler getirdiği halde, edebî güzelliğinden hiçbir taviz vermemiştir. O, uydurulabilen bir söz değildir.

"De ki, insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak, bu Kur’anın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, and olsun ki, yine de benzerini ortaya koyamazlar." [İsra, 88]

"And olsun ki, peygamberlerin kıssalarında, aklı olanlar için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilen bir söz değildir. Fakat kendinden önceki Kitapları tasdik eden, inanan millete her şeyi açıklayan, doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmettir." [Yusuf, 111]

"Bu Kur'an, Allah'tandır; başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekini doğrular ve o Kitap'ı açıklar. Âlemlerin Rabbinden geldiğinden şüphe yoktur." [Yunus, 37]

"Senin için, 'Onu uydurdu mu?' diyorlar. De ki: 'Onun surelerine benzer bir sure meydana getirin, iddianızda samimi iseniz, Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın.'" [Yunus, 38]

"Sana 'Kuran'ı kendiliğinden uydurdu' derler; de ki: Uydurdumsa suçu bana aittir; oysa ben sizin işlediğiniz günahlardan uzağım." [Hud, 35]

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş