040  İnsan, başıboş değildir


Değerli okuyucularım,

Allah (c.c.), yarattıktan sonra akıl ve irade sahibi kıldığı insanı başıboş bırakmış değildir. İnsanın bütün işleri ve sözleri, melekler tarafından kaydedilip saklanmaktadır. Ayet-i kerimelerde:

"Oysa sizin üzerinizde hıfzeden, şerefli kâtipler vardır; onlar yaptıklarınızı bilirler." [İnfitar, 10-12]

"Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz, çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturan iki alıcı (melek), yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zaptederler." [Kaf, 16-18] buyruldu.

İnsan ölümünden sonra Münker ve Nekir adı verilen iki melek tarafından sorguya çekilir. Kabir başında yapılan telkinin bu sorguyu hafifleteceği, aşağıdaki Hadis-i şeriften anlaşılmaktadır:

"Kardeşlerinizden biri ölüp de, toprakla örtülmesi tamamlanınca, biriniz kalkıp kabrin başında 'Ey filan kadının oğlu filan! Dünyadan çıkarken, Allah’ın birliğini, Muhammed aleyhisselamın Onun kulu ve Resulü olduğunu, Allah’ı Rab, İslamiyet’i din, Kur'anı İmam kabul ettiğini hatırla!' desin. Çünkü münker ve nekir meleklerinden biri diğerine 'Gel bunun yanından çıkalım. Çünkü Hücceti kendisine telkin edilen kimsenin yanında durmamıza lüzum yok' der." (Deylemi, İbni Asakir)

Allah (c.c.) âlemleri rahmetiyle yaratmıştır. O'nun rahmeti her an âlemler üzerindedir. Ayette:

"Allah insanlara rahmetinden her neyi açarsa, onu tutup önleyecek yoktur. Her neyi de tutup kısarsa ondan sonra onu salıverecek de yoktur." [Fatır, 2] buyruldu.

Allahü Tealâ'nın rahmetini insanlara ulaştıran meleklere rahmet melekleri denir. Hadis-i şerifte:

"Canlı resmi, köpek ve cünüp bulunan odaya rahmet melekleri girmez." [Ebu Davud, Nesai] buyruldu.

Allahü Tealâ'nın rahmeti pek bol olduğu gibi gadap ve cezalandırması da pek şiddetlidir. Bu cezalandırma görevini de melekler yapar. Ahıret hallerinin anlatıldığı Kaf suresindeki ayet-i kerimelerde:

• Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir, ey insan, işte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir.
• Sura üfürülür. İşte bu geleceği söz verilen gündür.
• Her can, kendisiyle beraber bir sürücü ve şahit bulunduğu halde gelir.
• Ona: "And olsun ki, sen, bundan gafildin; işte senden gaflet perdesini kaldırdık, bugün artık görüşün keskindir" denir.
• Yanındaki melek: "İşte bu yanımdaki hazırdır" der.
• Allah: "Ey sürücü ve şahit! Haydi ikiniz, atın cehenneme her inatçı nankörü! İyiliklere engel olan, saldırgan, şüpheciyi. O ki Allah'ın yanında başka ilâh edinmiştir. Haydi onu şiddetli azaba atın." buyurur.
• Yanındaki şeytan: "Rabbimiz! Ben onu azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklıktaydı" der.
• Allah: "Benim katımda çekişmeyin; size bunu önceden bildirmiştim. Benim katımda söz değişmez; Ben kullara asla zulmetmem" der.
[Kaf, 19-29] buyruldu.

Dünyada iken iyilik yapan, insanlara iyilik öğreten ve insanlara ikram eden iman ehli kişiler için ise melekler dua ederler:

"Yatağa abdestli yatan kimse için, o gece bir melek sabaha kadar, 'Ya Rabbi, bunu affet' diye dua eder." [Hâkim]

"Din kardeşinin bir işini yapana binlerce melek dua eder." [İbni Mace]

"Melekler, insanlara iyilik öğreten kimselere dua ederler." [Tirmizi]

"Misafir sofradayken, melekler ev sahibine dua eder." [Taberani]

Değerli okuyucularım, meleklere iman, doğru ve kâmil bir imanın şartlarından birisidir. O sebeple Allah (c.c.) ve O'nun doğru sözlü elçisi bizlere bu konuda ne bildirdiyse öylece inanmalıdır. Hakkında bilgi sahibi olmadığımız ahıret hallerini dünya halleriyle kıyaslayarak anlamaya çalışmamalıdır.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş