030  Şirkten uzak olmalıdır


Değerli okuyucularım,

Allahü Tealâ'nın zatında, sıfatlarında, işlerinde ve ilahlığında tek olması esası, yani "tevhid" inancı, İslam'ın temelini oluşturur. Bu temel inancın ihlaline, "şirk" adı verilir. Şirk,yani Allah'a ortak koşmak, büyük günahların ilkidir. En büyük günahtır. O sebeple "tevhid" inancına asla ve kesinlikle halel getirilmemelidir. Ayet-i kerimelerde:

"Allah'a ortak koşmadan, halis olarak Allah'ı birleyenler olun." (Hac, 31 )

"Sakın Allah'la beraber başka tanrı edinme. Yoksa yerilmiş ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın." [İsra, 39]

"Onlara söyle: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana, tanrınızın tek bir Tanrı olduğu vahyolunuyor. Artık O'na yönelin, O'ndan bağışlanma dileyin; vay O'na ortak koşanların haline!" [Fussilet, 6]

"Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur." [Nisa, 48]

buyruldu.

Korunmasını bizatihi Allahü Tealâ'nın üstlendiği, sözlerin en güzeli, kelamullah, İslam'ın temel ve en sağlam kaynağı, mucize kitap Kur'an-ı kerim, baştan aşağı bu temel esasın vurgusuyla doludur.

"İnsanlar arasında, Allah'ı bırakıp, O'na koştukları eşleri tanrı olarak benimseyenler ve onları, Allah'ı severcesine sevenler vardır. Müminlerin Allah'ı sevmesi ise hepsinden kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman, bütün kuvvetin Allah'a aid bulunacağını ve Allah'ın azabının şiddetli olduğunu keşke bilselerdi!" [Bakara, 165]

"Senden önce gönderdiğimiz her peygambere: Benden başka tanrı yoktur, Bana kulluk edin, diye vahyetmişizdir." [Enbiya, 25]

Değerli okuyucularım, bir de şirkin gizlisi vardır ki hiç farkında olmadan bizi felakete sürüklemesi sebebiyle, pek önemlidir. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:

"Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir." buyurunca Ashab-ı Kiram:

"Küçük şirk nedir, Ya Resûlallah?" diye sordular. Bunun üzerine Rasulullah Efendimiz:

"Riyadır. Yani başkalarına gösteriş için ibadet yapmaktır. Allahu Tealâ, kıyamet günü herkesin amelinin karşılığını verirken, insanlara gösteriş için ibadet yapanlara şöyle der: Dünyada kendileri için gösteriş yaptığınız kimselere gidin. Bakın bakalım onların yanında size verecekleri bir şey bulabiliyor musunuz?" [Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 428] buyurdular.

Başkalarına gösteriş için ibadet yapıldığı zaman, zatında, sıfatlarında, işlerinde ve ilahlığında tek olan Allahü Tealâ'nın uluhiyyet hakkına halel getirilmiş, O'na zulmedilmiş olur. Ayet-i kerimede:

"Allah'a eş koşma, doğrusu eş koşmak büyük zulümdür" (Lokman, 13);

Kutsî hadiste de:

"Ben, kendisine şirk koşulmasından en uzak olanım. Kim işlediği amelde benden başkasını bana ortak kabul ederse, o kişiyi ortak koştuğu ile baş başa bırakırım." [Müslim] buyruldu.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş