003  Allah'ı ve Rasulünü sevmek, O'nlara tabi olmak


Pek değerli okuyucularım,

Allahü Tealâ, insanın maddî, fizyolojik, psikolojik ve akıl boyutlarındaki ihsanlarını hiçbir kayda tabi tutmamıştır. Bunlardan herkese ihtiyacı kadar vermiştir. Ancak mânâ boyutundaki ihsanlarını, "iman" şartına bağlamıştır. Bu boyuttaki ihsanlar, düzenin sahibi tarafından, ancak iman ile gerçekleşecek şekilde programlanmıştır. Kuşkusuz bu, "akıl" sahibi insanın en büyük sınavıdır. İnsan, yaratılmış ve kendi hür iradesi ile hareket edecek şekilde özgür bırakmıştır. İlahî rahmet, ancak, kişinin, düzenin sahibini idrak edip, O'na inanıp O'na teslim ve tabi olması ile gerçekleştiğinden, insanın olgunlaşabilmesi için, kendi aklı ve hür iradesiyle Rabbine teslim ve tabi olması gerekmektedir ki bu da ancak "iman" ile mümkün olmaktadır.

Bunun için sadece iman da yetmemektedir. Bunun yanında Rabbine ve O'ndan gelen, O'nunla ilgili her şeye karşı kalbinde bir sevgi ve muhabbet de bulunmalı ki Rabbine olan teslimiyetinde samimi olabilsin ve O'nun ilahî eğitiminden en yüksek derecede yararlanabilsin.

İşte, değerli okuyucularım, Ulu Allah, o sebeple kurduğu manevî düzen içinde bu sevgiyi artıracak ve pekiştirecek her şeye pek büyük bir önem vermiştir. Halbuki ne Allahü Tealâ'nın ve ne de O'nun pek sevgili elçilerinin, biz aciz kulların sevgisine hiçbir ihtiyaçları yoktur. Gayet açıktır ki, buradaki asıl maksat, bizlerin dünya ve ahıret mutluluğumuzu gerçekleştirmektir. O sebeple Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz;

"Beni ana babasından, evlâdından ve herkesten daha çok sevmeyen, mümin olamaz." [Buhari] buyurdu.

Sözün kısası, bizlerin ebedî mutluluğumuz, Allah'a ve Rasulüne inanmamıza, O'nları sevmemize ve O'nlara tabi olmamıza bağlıdır. Allah ve Rasulü, kuşkusuz, inananlar için pek merhametlidirler. O'nları seven, O'nlara teslim ve tabi olan, O'nlara itaat eden kurtulur. Ayet-i kerimelerde:

"Allah'a ve Peygamberine itaat edin." [Enfal, 1]

"Size merhamet edilmesi için, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin." [Al-i imran, 132]

"Ey inananlar! Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin; işlerinizi boşa çıkarmayın." [Muhammed, 33]

"Allah'a ve Peygambere itaat eden, Allah'tan korkan ve O'ndan sakınan kimseler, işte onlar kurtulanlardır." [Nur, 52]

"Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekçi göndermedik." [Nisa, 80] buyruldu.

Rabbim tüm insanlığı Allah'ı bilip, O'nu sevip, O'na teslim ve tabi olarak kurtuluşa erenlerden eylesin.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş