007  Evrensel ve ebedî bir mutluluğun altın kuralları
  (Kısım 1: Temel Esaslar)


Saygıdeğer kardeşim,

"İnsanı Doğru Anlamak" adlı ilk makalemden bu yana sizlere, insanı ve İslam'ı anlatmaya çalışıyorum. İnsanın gelişiminin, akıl boyutu olan dördüncü boyuttan, ilahi terbiye boyutu olan beşinci boyuta yükselmesinde olduğu artık iyice anlaşılmış olmalıdır.

Hal böyle iken, birçok insan, mutluluklarının sebebini arzu ve isteklerinin gerçekleşmesinde aramaktadır.

Halbuki nefsin arzuları sonsuzdur. Bu arzuların durmadan giderilmeye çalışılması, insanı, kendi nefsinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen, doyumsuz bir canavar yapmaktan başka hiç bir işe yaramaz. İnsanın, mutluluğunu, kendi arzularının doyumunda araması, onun, kendini ve Rabbini yeterince tanımamasından ileri gelir. Esenlik ve huzur ise, Yaratan'a tabi olmadadır. İnsanın ebedî mutluluğu ancak İslâm çerçevesi içine girmesiyle, yani kendi Yaratıcı'sını tanıyıp O'nun iradesine bağlanmasıyla gerçekleşir.

Allahü tealâ adildir, kimseye zulmetmez, zalimlerin düşmanıdır, bütün yarattıklarına karşı merhamet sahibidir ve insanoğlunun da en büyük dostudur.

Kişi, Rabbinin isteklerine uyarsa hep hayır ve iyiliklerle karşılaşır. Kişi, kendi nefsinin süflî heves ve isteklerine uyarsa o zaman da hep sıkıntı ve kötülüklerle karşılaşır. Başı beladan kurtulmaz. Herkes dünyada da ahırette de yaptıklarının karşılıklarını bulur.

Saygıdeğer kardeşim, Rabbinden gafil olma. Bu gaflet seni dünyada da, ahırette de helâka götürür. Her an Rabbini hatırlamaya ve her an O’nun isteklerine göre hareket etmeye çalış. Hepsine uyamıyorsan hiç değilse önemli bir kısmına uymaya çalış. Eğer başına bir musibet gelir, sıkıntılarla karşılaşırsan sıkıntılarının sebeplerini başka yerlerde arama, kendi hata ve kusurlarında ara. Eğer çeşitli nimetlerle yüz yüze gelirsen, senin için hayır mı şer mi olduğunu bilmediğin bu nimetler sebebiyle, gurur ve kibire kapılma. Aklın ve dikkatin o nimette değil, onların gerçek sahibi olan Rabbinde olsun. Rabbine şükret ve hakkında hayırlı eylemesini dile. Böyle yaparsan dünyada da ahırette de huzur ve selâmet içinde olursun.

Çevrendeki kendini bilmezlerin davranışları seni yanıltmasın. Sebeplere, vesilelere veya zalimlerin güçlerine bakıp da aldanma. Veren de alanda, alçaltan da yükselten de Allahü tealadır. O’nun sevk ve idaresi olmadan bir tüy bile yerinden oynayamaz. Her olayın bir maddi sebebi olduğu gibi, bir de manevi sebebi vardır. O manevi sebepleri, imanın kemale ermeden göremezsin. Sen işlerin önüne değil, sonuna bak.

Pek değerli kardeşim, “Allah’ın isteklerine uymaktan hep hayır, kendi nefsinin hevasına uymaktan hep sıkıntı hasıl olur” demiştim. Peki nedir Rabbimizin bizden istedikleri?? Bunlar topu topu 112 kalem şeydir. İman esaslarını bunların dışında tutuyorum. Çünki "iman" işin özüdür. İman olmadan ne ilahi terbiye, ne de ilahi rahmet ve ihsan asla gerçekleşmez. Onun için önce imanını düzeltmeye çalış.


# İman Esasları

İman esaslarıyla ilgili Rabbimizin buyrukları şunlardır:

 1. Allah'ın varlığına ve birliğine inanılacaktır.
 2. Meleklerine inanılacaktır.
 3. İndirdiği kitaplara inanılacaktır.
 4. Pergamberlerine inanılacaktır.
 5. Ahiret gününe inanılacaktır.
 6. Kadere, yani bütün hayır ve şerlerin Allahü Tealâ’nın yaratmasıyla olduğuna inanılacaktır.

Değerli kardeşim,

Bunlar imanın şartlarıdır. Bunlara inanmadan iman edilmiş olunmaz. İman esaslarını akıl ölcüleriyle ölçüp biçmeye kalkma. Akıl ancak madde aleminin değerlerini tartabilen bir terazidir. O mânâ aleminin değerlerini tartacak güçte yaratılmamıştır. Onları, ulu Yaratan kitaplarında nasıl bildirdiyse öyle kabul etmek zorundasın. Dinin esası akıl değil, nakildir. Nakli bırakıp aklına uyan, gerçekte aklına değil nefsinin arzularına uyuyor, kendi nefsine göre din yaratıyor demektir.

İlahi iradenin hükümlerinin, İman esasları dışındaki diğerlerini de aşağıya yazıyorum. Unutma, bunlar evrensel bir mutluluğun altın kurallarıdır. Bunlara kim ya da kimler uyarsa o veya onlar kurtulur. Uymayanlar da sıkıntılarını dünya ve ahirette muhakkak yaşar. Sakın ola ki yaptığım yanıma kâr kalır sanma. İlahi adalet kimsenin yaptığını yanına kâr olarak bırakmaz. Bu kurallara hergün bir göz at. Her gün uyabildiklerinin sayısını artırmaya çalış. Uyamadıkların için ise Rabbinden özür dile ve bir daha yapmamaya çalışanlardan ol. Özellikle büyük günahlardan uzak durmaya çalış. Bunları işlemek insanın helâkıdır. Şimdiye kadar işlediğin günahlar için de tevbe et. Rabbin sonsuz rahmet ve merhamet sahibidir.


# İbadet Esasları

Rabbimizin ibadet esaslarıyla ilgili buyrukları şöyledir:

 1. Kelime-i şahadet getirilerek kalbimizdeki iman herkese duyurulacaktır.
 2. Günde beş kere, belli vakitlerde namaz kılınacaktır.
 3. Ramazan ayında her gün oruç tutulacaktır.
 4. Zekâta tabi, zekât nisabı kadar malımız varsa, bunların zekâtı verilecektir.
 5. Gücü yeten, ömründe bir kere hac edecektir.

Bunlara İslamın şartları demişlerdir. Şart olsa idi terk edenin dinden çıkması gerekirdi. Halbuki insan imanını kaybetmeden dinden çıkmaz. Bunlar dinin direkleridir. Bunları terk eden dinini yıkmış olur. Onun için hiç birisini hafife alma, değerli kardeşim.


# Büyük Günahlar

Aşağıdaki işler, her biri büyük günah olan, Rabbimizce haram kılınmış, yapılması yasaklanmış işlerdir. Bunlardan uzak durulmalıdır. İşlenirse hemen tevbe ve istiğfar edilmeli, varsa kefareti verilmeli ve bir daha kesinlikle yapılmamalıdır.

 1. Allah'a ortak koşulmayacaktır.
 2. Haksız yere adam öldürülmeyecektir. (intihar aynı)
 3. Zina edilmeyecektir. (Nikahsiz cinsel ilişkide bulunulmayacaktır.)
 4. Anaya babaya karşı gelinmeyecektir.
 5. Allah için savaşta, düşmandan kaçılmayacaktır.
 6. Namuslu kadına zina suçlamasında bulunulmayacaktır.
 7. Yalancı şahitlik yapılmayacaktır.
 8. Yalan yere yemin edilmeyecektir.
 9. Haksız yere yetim malı yenilmeyecektir.
 10. Sihir yapılmayacaktır.
 11. Faiz ile para alınıp verilmeyecektir.
 12. Hırsızlık yapılmayacaktır.
 13. Alkollü içki içilmeyecektir.
 14. Livata (anal seks ve eşcinsellik) yapılmayacaktır.
 15. Küçük günahta ısrar edilmeyecektir.
 16. Allah'ın azabından emin olunmayacaktır.
 17. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmeyecektir.
 18. Kabe'nin Hareminde günah işlenmeyecektir.
 19. Söylemediği söz, Resûlullah'a isnat edilmeyecektir.

Yukarıdakiler, değişik kaynaklarda büyük günahların en ağırları olarak bildirilmiştir.

(Şimdi bütün bunları, bazı basın ve yayın organları insanlara, normal basit olaylarmış gibi sunuyorlar. İman sahibi gençlerimiz bu oyunlara gelmemeli, büyük günahlardan uzak durmalıdırlar.)

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş

(Devam edecek)