Yola Çıkarken

DR. İSMAİL ULUKUŞ

Değerli okuyucularım, kişi sabahleyin işine giderken ayakkabısını besmele ile giymeli ve ev halkına selam vererek ayrılmalıdır.

"Bir eve girince, ev halkına selam verin. Çıkarken de selam verin." [Beyhekî]

Yola besmele ile çıkmalı ve sonra şu duayı üç kere okumalıdır.

"Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim."

Aşağıdaki hadis-i şerifte duanın anlamı verilmiştir.

"Kim her sabah ve her akşam üç defa (İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. O herşeyi işitir ve bilir) derse, ona hiçbir şey zarar veremez." [Ebû Dâvûd, Tirmizî]

Bundan sonra da Kur'an-ı kerimin en sonundaki "Kul" ile başlayan üç kısa sureyi üçer kere okumalıdır. Hadis-i şerifte:

"Akşam ve sabah vakitlerinde İhlas ile Muavvizeteyn surelerini üçer defa oku. Her türlü kötülükten korunman için bunlar sana yeter." [Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesaî] buyruldu.

Daha sonra da Ayetel kürsi'yi okumalı:

"Fatiha ve Ayet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez, nazar değmez." [Deylemî]

"Kim sabah çıkınca Ayetül Kürsi ile Ha-mim tenzilül kitabi minellahil azizil alim suresinin evvelindeki iki ayeti okursa o gün akşama kadar (bela ve kazalardan) mahfuz kalır. Kim de akşama dahil olunca onları okursa o gece sabahlayıncaya kadar mahfuz olur." [Tirmizi]

Ve sonra:

"Bilmillah, tevekkeltü alallah, la havle vela kuvvete illa billah."

diyerek tam bir teslimiyetle Rabbine güvenip yola koyulmalıdır.