Nazariye, Bilimsel Bir Veri Değildir!...

DR. İSMAİL ULUKUŞ

Değerli okuyucularım, nazariyeler aslında birer gerçeklik değildir. Bunlar bilimsel gerçeklikler gibi kesinlik ifade etmezler. Çünkü aslında bunlar gerçek birer bilimsel veri değil, bilimsel verilerin üzerine bina edilen birer yorumdur. İnsan aklının, insan düşüncesinin eseridirler. Bu yorumlar, ne kadar sağlıklı ve çok bilimsel veriye dayanır, ne kadar doğru ve mantıklı akıl yürütmelerle elde edilirse o kadar doğru olurlar.

Fakat ne kadar doğru olduğuna inanılırsa inanılsın, bunların bir görüş ve teori olduğu gözden ırak bulundurulmamalı ve bunlara bilimsel bir gerçekmiş gibi bakılmamalıdır. Çünkü tarih boyunca böyle birçok teoriler ortaya atılmış, bunlardan bazıları birkaç yıl, bazıları elli-yüz yıl sonra, kendi konularıyla ilgi bazı gerçek olayları izah edemedikleri ortaya çıkarak terk edilmişlerdir. Onun için aklî gerçekliklerin en zayıf alanı, bu felsefe ve nazariyeler alanıdır. Bu sebeple felsefî bilgiler hiçbir zaman değişmez gerçeklermiş gibi görülmemeli, felsefeyi de, sadece soru sormayı, düşünmeyi öğreten bir vasıta gibi algılamalıdır.