Evrenin Gerçek Sahibi

DR. İSMAİL ULUKUŞ

O'nun büyüklükte, güç ve kuvvette eşi ve benzeri yoktur. Her türlü barış ve esenliğin kaynağı odur. Ve O her türlü eksikliklerden uzaktır.

"... O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır." [Haşr, 23]

"O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." [Haşr, 24]

"O diridir, O'ndan başka tanrı yoktur. Dini yalnız O'na has kılarak O'na yalvarın. ..." [Mümin, 65]

"Gözler O'nu görmez, O bütün gözleri görür. O Latif'tir, haberdardır." [Enam, 103]

Değerli okuyucularım, daha bunlar gibi Allahü Tealâ'yı anlatan yüzlerce ayet-i kerime vardır. Ayrıca bu ayet-i kerimelerin birçoğu, Rasulullah Efendimizin hadisleriyle açıklanmış, Fıkıh bilginlerinin ve Müfessirlerin yorumlarıyla tereddütlü konular bertaraf edilmiştir. Artık alemlerin yaratıcısı, yaşatıcısı, yöneticisi, sahibi ve rabbi (terbiye edicisi) olan Allahü Tealâ hakkında, zihinlerde hiçbir tereddüt yoktur. Zihinlerinde tereddüt olanlar, Rablerine önem vermedikleri ve bu bilgileri öğrenmek zahmetine katlanmadıkları için tereddüttedirler.

Bir insanın sahip olacağı bilgilerin en değerlisi, kuşkusuz "Marifetullah", yani "Allah bilgisi"dir. Çünkü mutlak gerçek olan Allah'ı bilmeyen, izafî birer değer olan diğer hiçbir gerçeği layıkı vechile anlayamaz. Allah bilgisinin kaynağı da Kur'andır. Kur'anda Allahü Tealâ kendisini bize nasıl tanıtıyorsa, O'nu öylece bilmek zorundayız. Aksi halde herkesin kafasında kendine göre uydurduğu bir "tanrı" kavramı olur.