Bazı Güzel Dualar

DR. İSMAİL ULUKUŞ

 Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır. [Tirmizi]

Evden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana melekler, eve gelene kadar dua eder. [Ey Oğul İlmihali]

 Eve girerken İhlâs suresini okuyan, yoksulluk görmez. [T. Kurtubi]

Sabah akşam, 3 defa, “Bismillahillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemî’ul alîm” okuyan, her türlü zarardan emin olur. [İbni Mace]

“Sabah akşam 7 defa “Allahümme ecirnî minennâr” diyen Cehennemden kurtulur.” [E. Davud]

 Günde 25 defa “Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’del-mevt” okuyan şehid olarak ölür. [Redd-ül muhtar]

 Bir kimse, sabah akşam yüz defa “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse, o gün ve o gece, hiç kimse onun kadar sevab kazanamaz. [Deylemi]

 Her gün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehidlerle beraber olur. [Taberani]

 Şirkten korunmak için “Allahümme innî eûzü bike min en-üşrike bike şey-en ene a’lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyûb” okuyun!  [İ. Ahmed]

 Sıkıntılı veya borçlu olan kimse, bin kere “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır. [Şir’a]

Allah'a  emanet olunuz.