[anapen]

"Kim zalime yardım ederse, Allah o zalimi ona musallat eder." [Acluni, İbni Asakir]

"Haşefe içeri girince, meni gelse de, gelmese de gusül vacib olur." [Taberani]

"Bir kimseyi, sevmediği bir lakapla çağırana, melekler lanet eder" [İbni Sünnî]

"Üç şey imanın tadını artırır: Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, kendisini sevmeyen Müslümanı Allah rızası için sevmek ve Allahın düşmanlarını sevmemek." [Taberani]

"Yalan yeminle, haksız olarak, birisinin malını alana, Cehennem vacib olur." [Bagavî]

"Helal kazanmak için sıkıntı çekenlere, Cennet vacib olur." [R. Nasıhin]

"Ramazan bereket ayıdır. Allah bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır." [Taberani]

"Allah indinde, insanların en kötüsü, birbirinin sırrını başkasına söyleyen karıkocadır." [Müslim]

"İki kişiden birinin, diğerinin duyulmasından hoşlanmadığı, aralarında konuştukları bir şeyi, başkasına söylemesi helâl olmaz." [Hakim]

"Çok dostunuz olsun; çünkü Rabbiniz kerimdir. Kıyamette dostları arasında bulunan kuluna azap etmekten haya eder." [Şira]

"Bir yetimi, kendini kurtarana kadar bakıp büyütene, Cennet vacib olur." [Taberani]

"Herhangi bir müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve eksilen şey, o ağacı diken için sadakadır" [Riyazü'sSalihîn]

"Allaha şirk koşmadan ihlâsla ibadet edene, Cennet vacib olur. Allaha şirk koşarak mülaki olana da, Cehennem vacib olur." [Hâkim]

"Allahü Teâlâ'nın rızası için, helâli ve haramı açıklayan, kırk hadisi ümmetime bildiren, âlim olarak haşr olur." [Ebu Nuaym]

"Bir Müslüman kardeşinin hacetini gördükten sonra ölen Cennete girer." [Ebu Yala]

"İki çene arası ile iki bacak arasını koruyan Cennete girer." [Haraiti]

"Kadın, eşine eziyet etmezse, sırf namazları yüzünden Cennete girer." [Hâkim]

"İstemeyen hariç, ümmetimin hepsi Cennete girer. Bana itaat eden Cennete girmeyi istiyor demektir, isyan eden ise istemiyor demektir." [Buhari]

"İnsanları affedenler, hesaba çekilmeden Cennete girer." [İ. Ebiddünya]

"Allah cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme koyacak, sonra da bakın kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan birisini bulursanız onu cehennemden çıkarın diyecektir." [Buhari]

"Bir kimse, etrafına bakınarak bir söz söylerse, o söz dinleyene emanettir." [Tirmizi]

"İhlâsla, Rabbim Allah, dinim İslam ve peygamberim Muhammed aleyhisselam diyene, Cennet vacib olur." [Hâkim]

"Davet edilen yere gitmemek günahtır. Davetsiz yere gitmek, hırsızlık olur." [Beyheki]

"Aksırıp elhamdülillah diyen mümine, yerhamükellah demek vacib olur." [Buhari]

"Ölürken kelimei şehadeti söyleyene, Cennet vacib olur." [Taberani]

"Gurbetteyken ölen garip Müslümana, Cennet vacib olur." [E. Nuaym]

"Bir mani yoksa emri maruf ve nehyi münker vacibdir. Mani varsa susmak helaldir." [Deylemi]

"İmamla birlikte dört kişi olan köyde, Cuma kılmak vacibdir." [Deylemi]

"Kırk hadis bırakarak vefat eden Cennette arkadaşımdır." [Deylemi]

"Her şeyin anahtarı vardır. Cennetin anahtarı namazdır." [Deylemi]

"Cana kıymayan, haram yemeyen, zina etmeyen ve içki içmeyen Cennete girer." [Bezzar]

"Her şeyin efendisi vardır. Oturmanın efendisi de kıbleye yönelmektir." [Taberani]

"Beş vakit namazı kırk gün cemaatle kılana, Cennet vacib olur." [Ebu Yala]

"Kişinin dini, aklı ölçüsündedir. Aklı olmayanın dini yoktur." [EbûşŞeyh]

"Her şeyin temeli var. Dinin temeli de eshabı kiramı ve ehli beyti sevmektir." [İbni Neccar]

"Kabrimi ziyaret edene, şefaatim vacib olur." [Bezzar, Taberani]

"Kolaylaştırın, güçleştirmeyin; müjdeleyin, sevdirin, nefret ettirmeyin! Birbirinizle iyi geçinin, ihtilafa düşmeyin!" [Buhari]

"Ahir zamanda müminler için zenginlik saadettir." [İ. Rafii]

"Yoksulları doyurun! Çünkü kıyamette onların üstünlüğü olacak. Dünyada iken, bir hatadan dolayı nasıl birbirinize özür dilediyseniz, şimdi de fakirlerden özür dileyin! denilecektir." [Ebu Nuaym]

"Rabbim söz verdi, namazı vaktinde, eksiksiz kılana azap etmeyecek." [Hakim]

"Allahü teâlânın hayrını murat ettiği kul, belâlara maruz kalır ve meşgul olacağı mal ve evladı kalmaz." [Taberani]

"Soğuktan sakının, çünkü kardeşiniz Ebüdderdanın ölüm sebebidir." [Darekutni]

"Cennettekilerin çoğu fakirlerdir. Hor görülen fakirler Cennetliktir." [Buhari]

"Kişinin, şerefini korumak için verdiği şey, kendisi için sadaka olur." [Ebu Yalâ]

"Malı telef etmek haramdır, malı uğrunda öldürülen şehittir." [Taberani]

"En üstün amel, namazdan sonra ana babaya iyiliktir." [Müslim]

"Hastanın günahları, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi dökülür." [İbni Hibban]

"Kişi yaşlandıkça iki şeyi gençleşir: Uzun yaşama arzusu ve mal sevgisi." [Buhari]

"İtibarlı birine, dünyalık için, tevazu gösteren, rahmetten uzak kalır." [Deylemi]

"Müslümanın her iyiliği için, on katından yedi yüz katına kadar sevap yazılır. Her günahı için ise bir misli yazılır. Allaha kavuşuncaya kadar böyle devam eder." [Müslim]

"Paranın kuluna lanet olsun, paraya tapan helâk olur." [Tirmizi]

"Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz. Eshabımın ihtilafı sizin için rahmettir." [Taberani, Beyheki, Deylemi]

"Dünyayı terk etmek, sabırdan daha acıdır. Fisebilillah kılıç vurmaktan da zordur. Dünyayı terk edene, Allahü teâlâ şehid sevabı verir." [Ebu Nasr, Deylemi]

"Şu üç şey iman alametidir: Belaya sabır, nimete şükür, kazaya rıza." [İhya]

"Bütün ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda savaşa verilen sevaba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Savaşın sevabı da, emri maruf ve nehyi anilmünker sevabı yanında denize göre, bir damla su gibidir." [Deylemi]

"Kendisi veya çoluk çocuğu muhtaçken veya borcu varken verilen sadaka kabul olmaz. Borç ödemek, sadaka ve hediye vermekten önce gelir." [Buhari]

"Ortalık karışır, yalanlar yazılır, âdetler ibadetlere karıştırılır ve Eshabıma dil uzatıldığı zaman, doğruyu bilenler herkese bildirsin! Allahü teâlânın, meleklerin ve bütün insanların laneti, doğruyu bilip de, gücü yettiği halde bildirmeyene olsun." [Deylemi]

"Hak teâlâ buyurdu ki: İzzet ve celalim hakkı için, dilediğim kulumun, malına darlık, bedenine hastalık vererek affetmedikçe dünyadan çıkarmam." [Ruzeyn]

"Ölmeden az bir süre önce, tevbe edenin tevbesi kabul olur." [İ. Ahmed]

"Ya Rabbi, fakir yaşayıp, fakir olarak ölmeyi ve fakirlerle haşrolmayı nasip eyle!" [Buhari]

"Malda zekâttan başka hak yoktur." [Ahkâmüssultaniyye]

"Her ümmetin bir fitnesi vardır. Ümmetimin fitnesi maldır." [Nesai]

"Allahü teâlâ birine çok mal verir, bu da malını Allahü teâlânın razı olduğu, beğendiği yerde harcarsa, bu kimseye gıpta etmek, imrenmek yerinde olur." [Buhari]

"Cennettekilerin çoğu fakirlerdir. Hor görülen fakirler Cennetliktir." [Buhari]

"Zengine, zenginliği için yaltaklananın, dininin üçte ikisi gider." [Beyheki, Deylemi]

"Dünya işi için üzülen Allaha karşı öfkelenmiş olur." [Taberani]

"Bir müminin malını, onun rızası olmadan almak helâl değildir." [Ebu Davud]

"Fakirlerin dua ve namazları ile bu ümmete yardım edilir." [Nesai]

"Allahım, kalbimi ve amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten koru!" [Hatib]

"Bir Müslüman kardeşinin hacetini gördükten sonra ölen Cennete girer." [Ebu Yala]

"Zekâtını vererek mallarınızı zarardan koruyunuz!" [Hâkim]

"Allah korkusundan ağlayan, Cehenneme girmez." [Nesai]

"Günahlar açıktan işlenince, iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır." [Taberânî]

"Allahü teâlâ güler yüzlü olanı sever." [Beyhekî]

"Paslanan her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası, Estağfirullah demektir." [Deylemi]

"Her ay 3 gün oruç tutanın kalbinin pası temizlenir." [Nesai]

"Ana-babasına iyilik eden evlat, Peygamberlerle beraber Cennete girer." [İ. Rafii]

"Ana-babasına iyilik edenin ömrü uzun, rızkı bereketli olur." [İ. Ahmed]

"Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cumadır." [Deylemi]

"Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır." [Müslim, İbni Mace, Tirmizi, Nesai]

"Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut; çünkü o, Allahın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, O günde Allah geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını da affeder." [Tirmizi]

"Sen de, malın da babana aittir." [İbni Mace]

"Anababaya karşı gelmek büyük günahtır." [Buharî]

"Anababaya ihsan, bedbahtlığı saadete çevirir, ömrü uzatır ve kötü ölümden korur." [Ebu Nuaym]

"Ana-babasına asi olan, vefatlarından sonra, onlar için dua etse, Allahü teâlâ, onu, ana-babasına itaat edenlerden yazar." [İbni Ebiddünya]

"Hanımını anasından üstün tutana lanet olsun! Onun farz ve diğer ibadetleri kabul olmaz." [Şi'ra]

"Ana-babasına asi olan Cennete giremez." [Nesâî]

"Ana-babasına karşı gelenin ömrü bereketsiz ve kısa olur." [İslâm Ahlâkı]

"Ana-babasını hizmetleriyle razı eden, Allahı razı etmiş olur, onları gazaplandıran, Allahı gazaplandırmış olur." [İbni Neccar]

"Allahın rızası, anababanın rızasındadır." [R. Nasihin]

"Fakirlerinizin gönlünü alarak bana yaklaşın." [Tirmizi]

"Anababaya itaat, Allaha itaattir, onlara asi olmak, Allaha asi olmaktır." [Taberânî]

"Dünyayı seven, ahiretine zarar verir. Ahireti seven, dünyasına zarar verir. O halde, devamlı olanı, geçici olana tercih etmelidir." [Beyheki]

"Rabbin rızası, anababanın rızasında, gazabı da, anababanın gazabındadır." [Buharî]

"Ana-babasını razı eden mümine cennetten iki kapı, üzene de cehennemden iki kapı açılır." [Beyhekî]

"Ana-babasını razı eden mümin Cehenneme girmez, inciten de Cennete girmez." [Şi'ra]

"Anababanın kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur." [Tirmizi]

"Babası öldükten sonra, onun dostlarını ziyaret eden, en iyi iyiliği yapmış olur." [Müslim]

"İyiliklerin en mükemmeli, baba dostunu görüp gözetmektir." [Müslim]

"Anababanın yüzüne sevgi ile bakmak ibadettir." [Ebu Nuaym]

"Anneye-babaya sövmek büyük günahlardandır." [Buhârî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî]

"Allah üç kişiye cenneti haram kıldı. Onlar; içki tiryakisi, annebabaya karşı gelen ve evinde zina yapıldığını görüp de aldırmayan erkektir." [Buhârî, Müslim, Tirmizî]

"Cennetin kokusu beş yüz senelik mesafeden hissedilir. Annebabaya karşı gelen evlât ile sılai rahmi kesen kimse onun kokusunu alamaz." [Taberânî]

"İnsanlar içinde en büyük hak sahibi, erkeğin üzerinde annesi, kadının üzerinde de kocasıdır." [Hakim]

"Fakirlik, dünya ve ahiret yoksulluğudur." [Deylemi]

"Fakirlik, iki cihanda da, yüzkarasıdır." [R. Nasıhin]

"Fakirlik, küfre sebep olur." [Beyheki]

"Ya Rabbi, fakirlikten sana sığınırım." [Nesai]

"Allahü teâlâ bir kuluna mal ve ilim verir. Bu kul da haramlardan kaçınır, akrabasını sevindirir, malından, hakkı olanları bilip verir ise, Cennetin yüksek derecesine kavuşur." [Tirmizi]

"Fakir, Allahü Tealâ'nın dostudur." [Deylemi]

"Cennet sultanları fakirlerdir." [İbni Mace]

"Ya Rabbi, müslüman fakirlerinin hürmetine zafere kavuşmayı nasip et." [Taberani]

"Rabbim vahyetti ki: Ey Resulüm, Eshabın gökteki yıldızlar gibidir. Bazısı daha parlaktır. Onlardan birine uyan hidayet üzeredir." [Deylemi]

"Birinin hidayetine sebep olan Cennete girer." [Buhari]

"Hidayete kavuşturmak, dalaletten uzaklaştırmak için çalışan salih âlimlerin sohbetinde bulunun." [İ. Maverdi]

"Allahü teâlâ, beni âlemlere rahmet ve hidayet için gönderdi." [Ebu Nuaym]

"Hidayet benim elimde değildir. Şeytan da Allahü Tealâ'nın yasak kıldığı şeyleri süslü, cazip gösterir. Saptırmak da onun elinde değildir." [İ. Adiy]

"Ölüm, mümine en kıymetli hediyedir." [Taberani]

"Müslüman olarak öl, gerisine karışma!" [Deylemi]

"Ani ölüm, mümine rahmet, facire nedamettir." [İ. Ahmed]

"Fakirleri hor görmeyin. Onların hürmetine yardım görüyor ve rızıklanıyorsunuz." [Buhari]

"Ya Âişe, bana kavuşmak için, fakir yaşa!" [Tirmizi]

"Fakirleri sevin, onları seveni, Allahü teâlâ sever." [Deylemi]

"Allahü Tealâ'nın takdirine razı olan fakirden üstünü yoktur." [İ.Gazali]

"Allahü teâlâ buyurdu: Bana kavuşmak isteyen kuluma ben de kavuşmak isterim. Bana kavuşmaktan hoşlanmayandan ben de hoşlanmam." [Buhari, Müslim, Tirmizi]

"Mal, salih kimse için ne güzeldir." [Taberani]

"Ya Rabbi, Enes bin Malike çok mal ve çok çocuk ver ve bunlarla kendisini bereketlendir!" [T. Muhammediyye]

"Mal ile şeref kazanılır." [İ.Ahmed]

"Şerefinizi mal ile, dininizi de, dil ile koruyun!" [İ. Asakir]

"Müminin izzeti, halktan müstagni olmasıdır." [Taberani]

"Her şeyin bir afeti vardır. Ümmetimin en büyük afeti, dünyaya, paraya gönül vermektir. İyi yolda harcayan hariç, mal toplayanın çoğunda hayır yoktur." [Deylemi]

"Şeytan dedi ki: Mal sahibine sabah akşam şunlar için vesvese vermeye çalışırım: Malı helal olmayan yerden edinmesine uğraşırım. Hak olmayan yere harcatmaya çalışırım. Mala karşı içinde sevgi ve muhabbet veririm ki, onu yerine harcayamasın." [Taberani]

"Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi." [İ.Asakir]

"Herkesin bir sanatı vardır. Benim sanatım da fakirlik ve cihaddır. Bu ikisini seven beni sevmiş, bu ikisine buğzeden bana buğzetmiş olur." [İ. Gazali]

"İnsanların en iyisi, onlara faydası çok olanıdır." [Kudai]

"Lailahe illallah diyen, dünyayı dinden üstün tutmadıkça, Allahü teâlânın gazabından ve azabından kurtulur. Dini bırakıp dünyaya sarılırsa, Allahü teâlâ ona, Yalan söylüyorsun, buyurur." [Hakim]

"Mal-makam sevgisi, suyun sebzeyi büyüttüğü gibi, kalbde nifakı büyütür." [İ. Gazali]

"Dünya sevgisi, bütün kötülüklerin başıdır." [Beyheki]

"Dünya, ahiretin tarlasıdır." [Deylemi]

"Dünyanızı düzeltmeye çalışın! Yarın ölecekmiş gibi de ahiret için amel edin." [Deylemi]

"Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışın!" [İbni Asakir]

"Hayırlınız, ahiret için dünyasını, dünya için ahiretini terk etmeyen ve insanlara yük olmayandır." [Deylemi]

"Dünya malından ayrılınca üzülmek, buna kavuşunca sevinmek ve azgınlık yapmak, insanı Cehenneme götürür." [Tirmizi]

"İlim, Allah rızası için değil, dünya menfaati için öğrenildiği ve ibadetler, dünya menfaatlerine alet edildiği zaman fitneler zuhur edecektir." [A.Rezzak]

"Dünya, mümin için ne güzel bir binektir. Hayra onunla erişilir." [Deylemi]

"Ey dünya, bana hizmet edene hizmetçi ol! Sana hizmet eden de senin hizmetçin olsun." [Ebu Nuaym]

"Dünya mümine zindan, kâfire Cennettir." [Müslim]

"Rızık için üzülme, takdir edilen rızık seni bulur." [İsfehani]

"En güzel rızık, helale, harama dikkat edilerek alın teri ile kazanılandır." [Nesai]

"Allahü teâlâ sanat sahibi mümini sever." [Taberani]

"İhtiyaçlarını insanlara açan, ihtiyaçtan kurtulamaz. Allahü teâlâya arz eden ise, ihtiyaçtan kurtulur." [Hakim]

"Allah korkusunu sermaye edinen, rızka ticaretsiz ve sermayesiz kavuşur. Kur’an-ı kerimde, Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve rızkını ummadığı yerden gönderir, buyuruldu." [Taberani]

"Rızka kavuşan çok hamd etsin! Rızkı azalırsa istiğfar etsin!" [Hatib]

"Fakirlik, dünyada kusur ise de, ahirette süstür." [Deylemi]

"Şu yedi şey gelmeden faydalı amel etmekte acele edin: Allah’ı unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, sağlığı bozan hastalık, bunaklık veren ihtiyarlık, ani ölüm, deccal, kıyamet ki hepsinden daha dehşetlidir." [Tirmizi, Hakim]

"Ölümü çok hatırlamak, günahları yok eder; dünyadan soğutur. Zenginken hatırlamak mal hırsını yok eder. Fakirken hatırlamak, eldeki ile kanaat etmeye sebep olur." [İbni Ebiddünya]

"Gerçek zenginlik, insanların elindekilere göz dikmemektir. Aç gözlülük peşin bir fakirliktir." [Askerî]

"Zenginlerdeki mal ve nimetleri görüp, hâlinizden şikâyet etmemek ve sahip olduğunuz nimetleri küçümsememek için, onların yanına seyrek gidin." [Hakim]

"Din işlerinde, kendinizden üstün olanı görüp ona uyan, dünya işlerinde ise kendinden aşağısına bakıp Allahü teâlâya hamd eden şükretmiş olur." [T. Gafilin]

"En üstün kimse, malı az olduğu için değer verilmeyen mümindir." [Deylemi]

"Zengine, zenginliğinden dolayı tevazu edenin, dininin üçte ikisi gider." [Beyheki]

"Allah’ın verdiği nimetin alameti, senin üzerinde görünsün; çünkü Allah, verdiği nimetin eserini, kulunun üzerinde görmek ister." [Beyheki, Hâkim]

"Ahir zamanda insanların paraya ihtiyacı daha çok olur. Çünkü insan o zaman din ve dünyasını ancak parayla korur." [Taberani]

"İnsana, malı şeref kazandırır." [İ. Ahmed]

"Zekâtı verilmiş mal, kenz değildir." [Ebu Davud]

"Akıllı, nefsine uymaz, ibadetlerini yapar, ahmak olan da nefsine uyar, günah işler, sonra da Allah affeder diye ümit eder." [Tirmizi]

"Akıllı, Allah’a ve Peygamberine inanıp ibadetini yapan kimsedir." [İbni Muhber]

"Günah işleyenin bir aklı gider, bir daha geri dönmez." [İ. Gazali]

"Ahmak, ahmaklığından fasıkın günahından daha büyük sıkıntıya düşer." [Hakim]

"Ahmak olanla ilgini kes." [Beyheki]

"Akşam üstü uyumak ahmaklıktır." [İ. Maverdi]

"Sofradan düşen kırıntıyı yiyen fakirlik görmez, çocukları da ahmak olmaz." [İ. Neccâr]

"Mümin sert değildir. Yumuşaklığından dolayı ahmak zannedilir." [Deylemi]

"Ahmaklığın en kötüsü, Müslümanlığı bırakıp, başka dine meyletmektir." [Deylemi]

"Aklı olmayanın dini de yoktur" [Tirmizi]

"Her şey Allahü teâlânın takdiri iledir. Akıl ve ahmaklık bile." [Buhari]

"Hak teâlâ buyurdu ki: Nefsine düşmanlık et, çünkü o benim düşmanımdır." [M.Rabbani]

"Hak teâlâ buyurdu ki: Nefsine düşmanlık ederek bana dost ol." [İ.Gazali]

"Akıllı, nefsine uymaz, ibadet eder. Ahmak ise nefsine uyar, sonra da Allah’ın rahmetini bekler." [Tirmizi]

"İbadet edilen, tapınılan en sevimsiz ilah, kişinin hevasıdır." [Taberani]

"En faziletli amel, nefse en zor gelenidir." [İ.Gazali]

"Nefsini tanıyan Rabbini tanır." [Deylemi]

"Ben Allah’a ve meleklere ve kitaplara ve peygamberlere ve ahiret gününe ve kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna ve ölüme, öldükten sonra dirilmeye iman ettim. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın Onun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim." [Buhari, Müslim, Nesai]

"Kaderin, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmayan mümin değildir." [Tirmizi]

"Hastalıktan dolayı sızlanan mümine hayret ederim. Eğer hastalıktaki mükâfatı bilseydi, ölüp, Allah’a kavuşuncaya kadar hasta kalmak isterdi." [Taberani]

"Allahü teâlâya ihlâsla ibadet eden ve şirk koşmadan O'na kavuşana Cennet vacib olur. Allah’a şirk koşarak kavuşana da Cehennem vacib olur." [Hâkim]

"Bir tüccar, alacaklarını tahsil eden adamına, Borcunu veremeyecek fakirden alma, onu hoş gör, derdi. Allah’a kavuşunca, Allah da onu hoş görüp, affetti." [Buhari]

"Mümin için, Allah’a kavuşmadan, rahat yoktur." [Müslim]

"Bir Müslüman, Sübhanallahi ve bihamdihi ve estağfirullah ve etübü ileyh, derse, bu söz arşa asılır ve o kimse Allah’a kavuşuncaya kadar sahibinin işlediği hiçbir günah onu silmez ve o, söylediği gibi mühürlü olarak kalır." [Taberani]

"Belâ müminin bedeninde, malında ve evladında devam eder. Tâ ki üzerinde hiçbir günah kalmadan Allah’a kavuşuncaya kadar." [Hâkim]

"En çok gıpta edilen mümin, yükü hafif olan, namazını doğru kılan, Allah’a kavuşuncaya kadar kendisine yetecek az rızka sabreden, kulluk vazifesini güzel bir şekilde yerine getiren, halk arasında fazla tanınmayan, musibeti dünyada iken verilen, mirası ve ardından ağlayanı az olan kimsedir." [Tirmizi, İbni Mace]

"Allah’ım, sana kavuşana kadar dünyadan ihtiyaç bağlarımı kopar." [Ebu Nuaym]

"Hiç kimsenin bende bir hakkı olmadığı halde Rabbime kavuşmak isterim." [Ebu Davud]

"Allahü teâlâ, kıyamette Müslümanlara, Bana kavuşmayı arzu eder miydiniz? buyurur. Onlar, Evet derler. Allahü teâlâ, Niçin, diye sorar. Onlar, Affını umardık, derler. Allahü teâlâ, Ben de sizi affettim, buyurur." [İ. Ahmed]

"Allahü teâlâ buyurdu ki: Oruçlunun iki sevinci vardır. Biri iftar zamanı, diğeri orucu ile bana kavuştuğu zaman." [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai]

"Her gün bir öncekinden kötü olur. Rabbinize kavuşana kadar böyle devam eder." [Buhari]

"Kim Allah’a kavuşmak isterse, Allah da ona kavuşmak ister. Kim Allah’a kavuşmak istemezse, Allah da ona kavuşmak istemez" [Buhari, Müslim, Tirmizi]

"Ölümü anmak, günahlardan korur." [İbni Ebiddünya]

"Ölümü anmak sadaka vermek gibi sevaptır." [Deylemi]

"Ölümü çok hatırlayanın kalbi ihya olur, ölümü de kolaylaşır." [Deylemi]

"Ölümü çok anmak, insanı dünyadan çeker, günahlardan sıyırır." [İbni Lâl]

"En akıllınız, ölümü çok hatırlayan, ahiret için azık toplamakta acele edendir. Ölümü çok hatırlayan dünya ve ahiret saadetine kavuşur." [Taberani]

"Lezzetleri yok eden, ağız tadını bozan, ümitleri kıran ölümü çok anın! Ölümü darlıkta düşünen rahatlar. Bollukta düşünen, lüzumsuz işten, israftan kaçar kanaatkâr olur." [İ. Hibban]

"Allah’tan utanan, ölümü düşünmeden yatmaz, haram lokma yemez, zinadan kaçar, dilini, gözünü ve kulağını haramlardan sakınır, öldükten sonra çürüyeceğini düşünür." [Taberani]

"Ölümü anmak, günahlardan korur ve dünyadan alıkoyar." [İbni Ebiddünya]

"Demir paslandığı gibi, kalbler de günahla paslanır. Kalblerin cilası ölümü çok hatırlamak ve Kur'an-ı kerim okumaktır." [Beyheki]

"Biri camiye gider, namaz kılar, Allah indinde sivri sinek kanadı kadar kıymeti olmaz. Başka birinin de kıldığı namaz, sevap bakımından Uhud dağı kadar kıymeti olur, sebebi, bunun daha akıllı olmasıdır. Haramdan daha çok sakınan daha akıllıdır." [Hakim]

"Ölümü çok hatırlayanın kalbi ihya olur, ölümü de kolaylaşır." [Deylemi]

"Ölümü çok anmak, insanı dünyadan çeker, günahlardan sıyırır." [İbni Lal]

"Salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hatta hatıra gelmeyen, hayal edilemeyen nimetler hazırladım" [Müslim]

"Ahir zamanda müminler için zenginlik saadettir." [İ. Rafii]

"Fakirlik, iki cihanda da, yüzkarasıdır." [R. Nasıhin]

"Fakirlik, dünya ve ahiret yoksulluğudur." [Deylemi]

"Fakirlik küfre sebep olur." [Beyheki]

"Ya Rabbi, fakirlikten sana sığınırım." [Nesai]

"Fakirlik, dünyada mümine hediyedir." [Taberani]

"Fakir, Allahü teâlânın dostudur." [Deylemi]

"Cennet sultanları fakirlerdir." [İbni Mace]

"Ya Rabbi, müslüman fakirlerinin hürmetine zafere kavuşmayı nasip et." [Taberani]

"Fakirlerin dua ve namazları ile bu ümmete yardım edilir." [Nesai]

"Fakirlerinizin gönlünü alarak bana yaklaşın." [Tirmizi]

"Fakirleri hor görmeyin. Onların hürmetine yardım görüyor ve rızıklanıyorsunuz." [Buhari]

"Ya Âişe, bana kavuşmak için, fakir yaşa!" [Tirmizi]

"Fakirleri sevin, onları seveni, Allahü teâlâ sever." [Deylemi]

"Allahü teâlânın takdirine razı olan fakirden üstünü yoktur." [İ.Gazali]

"Ya Rabbi, fakir yaşayıp, fakir olarak ölmeyi ve fakirlerle haşrolmayı nasip eyle!" [Buhari]

"Malı telef etmek haramdır, malı uğrunda öldürülen şehittir." [Taberani]

"Mal-makam sevgisi, suyun sebzeyi büyüttüğü gibi, kalbde nifakı büyütür." [İ. Gazali]

"Mal ve makam sevgisinin müslümana yaptığı zarar, iki aç kurdun koyun sürüsüne verdiği zarardan büyüktür." [Bezzar]

"Dünya sevgisi, bütün kötülüklerin başıdır." [Beyheki]

"İlim, Allah rızası için değil, dünya menfaati için öğrenildiği ve ibadetler, dünya menfaatlerine alet edildiği zaman fitneler zuhur edecektir." [A.Rezzak]

"Allah rızasını kazanmak, ahiret azığını temin etmek için, dünya ne güzel yerdir. Allah rızasını kazanmayan, ahiret azığını temin etmeyen için de, ne kötü yerdir. Kim, Allah dünyayı rezil etsin! derse, dünya da ona, Hangimiz Rabbimize asi ise, Allah onu rezil etsin! der." [Hakim]

"Dünya, mümin için ne güzel bir binektir. Hayra onunla erişilir." [Deylemi]

"Cahillikten daha şiddetli fakirlik, akıldan daha faydalı zenginlik, tefekkürden daha kıymetli ibadet yoktur." [İ. Neccar]

"Ahir zamanda insanların paraya ihtiyacı daha çok olur. Çünkü insan o zaman din ve dünyasını ancak parayla korur." [Taberani]

"İnsana, malı şeref kazandırır." [İ. Ahmed]

"Malda zekâttan başka hak yoktur." [Ahkâm-üs-sultaniyye]

"Zekâtını vererek mallarınızı zarardan koruyunuz!" [Hâkim]

"Bir müminin malını, onun rızası olmadan almak helal değildir." [Ebu Davud]

"Ömründe bir defa Allah’ı anan veya O'ndan korkan Müslüman, Cehennemden çıkar" [Tirmizi]

"Allah’ın rahmetinden ümit kestirip, dinden nefret ettirenlere lanet olsun! Kolaylaştırın, güçleştirmeyin" [Buhari]

"Cebrail aleyhisselam, Ümmetine müjde ver ki, müşrik olarak ölmeyen Cennete girer, dedi. Ben, Zina ve hırsızlık eden de mi Cennete girer, diye üç defa sordum. Evet, zina ve hırsızlık eden de Cennete girer, dedi. Daha sonra, İçki içse de yine sonunda Cennete girer, dedi." [Buhari]

"Benden duyduğunuz âyet ve hadisi tebliğ edin! Beni İsrail’den bildirdiklerimi de söyleyin! Yalnız bana bilerek yalan isnat eden, Cehennemdeki yerine hazırlansın!" [Buhari]

"İlim Çin’de de olsa alınız" [Deylemi, Taberani, Beyheki]

"Kim, aşık olup, aşkını gizlese, iffetini muhafaza edip ölse, şehid olur" [Hakim, Hatib, imam-ı Gazali, Molla Cami]

"Âlimlerin mürekkebi, şehidlerin kanı ile tartılır, âlimlerin mürekkebi, ağır gelir" [ibni Neccar, Hatib, imam-ı Süyuti, imam-ı Rafii, imam-ı Rabbani]

"Fâsıkı, hayasızı gıybet etmek günah olmaz" [Haraiti, Deylemi, ibni Asakir, Beyheki]

"Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz. Eshabımın ihtilafı sizin için rahmettir." [Taberani, Beyheki, İbni Asakir, Hatib, Deylemi]

"Kadınlara itaat pişmanlıktır" [Hakim, Deylemi, İbni Lâl, İbni Asakir]

"Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışınız" [İbni Asakir]

"Dünya sevgisi bütün hataların başıdır." [imam-ı Münavi, Beyheki, imam-ı Rabbani]

"Eğer sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım" [Deylemi]

"Çok konuşan çok yanılır." [Taberani, Askeri]

"Âlimlerin uykusu ibadettir." [İ. Gazali, İmam-ı Rabbani]

"Vatan sevgisi imandandır." [İmam-ı Rabbani, Hazret-i Mevlana]

"Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten kıymetlidir." [Ebuşşeyh, İ.Gazali]

"Ümmetimin âlimleri, İsrail oğullarının Peygamberleri gibidir" [İmam-ı Yâfii, İmam-ı Rabbani, Abdülgani Nablusi]

"Dünya, ahiret adamlarına haram, ahiret de, dünya adamlarına haramdır. Dünya ve ahiret ise Ehlullaha haramdır." [Deylemi]

"Sarıkla kılınan bir namaz, sarıksız kılınan 25 namazın derecesine bedeldir. Sarıklı kılınan bir Cuma namazı, ise sarıksız kılınan yetmiş Cuma namazına bedeldir." [İ.Asakir]

"Sarıkla kılınan iki rekat namaz sarıksız kılınan 70 rekat namazdan efdaldir." [Ebu Nuaym, Deylemi]

"Şu üç şey için Arabı sevin: Ben Arabım, Kur'an Arapça, Cennet dili de Arapçadır." [Taberani, Beyheki, İbni Asakir, Hakim]

"İşlerin hayırlısı vasat olanıdır." [Deylemi, Beyheki, İ.Gazali, İ.Süyuti, Hadika, Berika]

"Hikmetin başı Allah korkusudur." [İ.Asakir, Beyheki, İ.Süyuti]

"Kişinin dini, dostunun dini gibidir, kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin." [Ebu Davud, Tirmizi, Hakim]

"Müminin niyeti amelinden hayırlıdır." [Taberani, Hatibi Bağdadi, Ziya el-Makdisi]

"Müminin firasetinden korkun, o Allah’ın nuru ile bakar." [Buhari, Tirmizi, İ.Süyuti]

"Töhmetten, dedikoduya sebep olacak yerlerden sakının." [İ.Münavi, İ.Gazali]

"Ekmeğe hürmet edin!" [Beyheki, Hakim]

"Toprak yemek her müslümana haramdır." [Deylemi]

"Ya Rabbi, hükümdarı ve mahiyetindekileri ıslah eyle." [İ.Münavi, İ.Gazali]

"Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır." [Deylemi, Taberani]

"Sadaka vermekte acele edin, çünkü bela sadakayı geçemez." [Beyheki]

"Din temizlik esası üzerine kurulmuştur." [İ. Gazali]

"Bir saatlik tefekkür, bir senelik ibadetten hayırlıdır." [Ebuşşeyh]

"Kalbler, iyilik edenleri sevecek kötülük edenlere de buğzedecek şekilde yaratılmıştır." [Beyheki, Ebu Nuaym]

"Aşırı sevgi, kör ve sağır eder." [İbni Mace]

"Ümmetimin kadınlarının hayırlısı yüzü güzel ve mehri az olandır." [İbni Asakir]

"Arabın seyyidi Ali’dir." [Ebu Nuaym]

"Cömerdin yemeği şifa, cimrinin yemeği hastalıktır." [Deylemi, Hâkim, Dare Kutnî, Hatib]

"Müminin kalbi tatlıdır, tatlıyı sever." [Beyheki]

"Kerim, gücü yettiği halde affedendir." [Taberani]

"Eğer yoksul, yalan söylemiyorsa, onu reddeden iflah olmaz." [Künuz-üd-dekaık]

"Ümmetim için en korktuğum şey, kadın ve içki fitnesidir." [İ. Süyuti]

"Dostlara meclis dar gelmez." [Hatib]

"Müslüman olarak öl, gerisine karışma!" [Deylemi]

"Hastalık ani gelir, fakat yavaş çıkar." [Deylemi]

"Birinin müslüman olmasına sebep olan Cenneti hak eder." [Taberani]

"Allahü teâlâ, bir zalime yardım edene o zalimi musallat eder." [İbni Asakir]

"Gurbetteki garibe yardım eden Cenneti hak eder." [Deylemi]

"Devamlı gece namazı kılanın yüzü güzelleşir." [İbni Mace]

"Cimri, Cennete girmez." [Taberani]

"Namaz dinin direğidir, terk eden dinini yıkmış olur." [Taberani, Beyheki]

"Kıyamete yakın ilim azalır, cehalet artar. İlmin azalması, âlimlerin azalması ile olur. Cahil din adamları, kendi görüşleri ile fetva verir, insanları doğru yoldan saptırırlar." [Buhari]

"Bir zaman gelir, beni tekzib eden çıkar. Kendisine benden bir hadis söylenince, Resulullah böyle şey söylemez. Bunu bırak Kur’andan söyle, der." [Ebu Ya’la]

"Âhir zamanda bazı kimseler, mescidlerde dünyadan konuşacaklar, dünya kelamı söyleyecekler. Onlarla beraber olmayın! Allahü teâlânın böyle kimselerle işi yoktur." [İbni Hibban]

"Kırk gün ihlasla Allah’a ibadet edenin, kalbinden diline hikmet pınarları akar." [Ebu Nuaym, Ebuş-şeyh, İ. Gazali]

"Ümmetimden iki sınıf iyi olursa, insanlar da iyi olur: Yöneticiler ve âlimler." [İ.Gazali]

"Gülerek günah işleyen, ağlayarak Cehenneme gider." [Ebu Nuaym]

"Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız" [Buhari]

"Bir kadın, koku sürünüp dışarı çıkar ve kokusunu duyurmak için, bir topluluk yanından geçerse, ona bakana da, kendine de, zina günahı yüklenir." [Nesai]

"Bir kadın, cezbedici koku sürer ve erkekler de ona bakarsa, o kadın evine gelinceye kadar Allahü teâlânın gazabında olur." [Taberani]

"Çok az da olsa akşam yemeğini yiyin, çünkü akşam yemeğini terk etmek yaşlanmaya sebeptir." [Ebu Nuaym]

"İyiliğine dört Müslümanın şahitlik ettiği mümini Allahü teâlâ Cennete koyar." [Buhari]

"Bir Müslümanın iyi olduğuna dört komşusu şahitlik ederse, Allahü teâlâ, Ben sizin şahitliğinizi kabul ettim. Onun bilmediğiniz şeylerini de affettim, buyurur." [Ebu Ya’la]

"Bir müminin cenazesinde, kırk Müslüman bulunursa, Allahü teâlâ o kırk kişiyi bu Müslümana şefaatçi kılar." [Müslim]

"Kırk kişi bir cemaattir. Bir ölüye dua ederlerse Allahü teâlâ, o ölüyü affeder." [Buhari]

"Melekler, Allah’ı ananlarla karşılaşır. Allahü teâlâ meleklere, Şahit olun, bunları affettim, buyurur. Melekler, İçlerinde başka bir iş için gelen kötü biri var. Onu da mı affettin yâ Rabbi? derler. Allah, Evet, onu da affettim. İyilerle beraber olan kötü olmaz, buyurur." [Buhari, Müslim]

"Allahü teâlâ, bir topluluğa rahmet edince, içindeki kötü olanı ayırmaktan hayâ eder" [Ebu-ş-şeyh]

"İnsanların kötüsü, din ile dünyayı yiyen kimsedir." [İbni Asakir]

"Allahü teâlânın koruduğu hariç, din ve dünya işlerinde parmakla gösterilmek zarar olarak yeter." [Beyheki]

"Hak teâlâ, Âdem aleyhisselama bin çeşit sanat öğretip buyurdu ki: Çocukların ve neslin, bu sanatlardan biri ile rızkını talep etsin, sakın ola ki dini geçim vasıtası yapmasın, din ile dünya menfaatini talep edenlere yazıklar olsun!" [Hakim]

"Dini dünya menfaati için öğrenene, ilmini paraya değişene kıyamette ateşten gömlek giydirilir." [Deylemi]

"Din kolaylıktır. Dinde aşırı gideni din mağlup eder" [Nesai]

"İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar" [Sefer-i Ahiret]

"Kabir ya Cennet bahçesi veya Cehennem çukurudur" [Tirmizi]

"Kabir azabı haktır." [Buhari]

"Kabir azabının çoğu, üzerine idrar sıçratmaktan olacaktır." [İ.Mace, Nesai, Hakim, Dare Kutni]

"İdrardan sakının! Çünkü kabirde ilk hesap bundan olacaktır." [Taberani]

"Şehid kabir azabından emindir." [İbni Mace, Beyheki, imam-ı Ahmed]

"Fisebilillah gözcü olarak vefat eden kabir azabı görmez." [İ. Ahmed]

"Allah’ım, kabir azabından Sana sığınıyorum." [Müslim, Nesai, Hakim, Harâiti]

"Kabir azabından Allah’a sığınınız." [Müslim, İ.Ahmed, İ.E.Şeybe]

"Gizleyebilseydiniz, kabir azabını işitmeniz için Allah’a dua ederdim." [Müslim, İ. Ahmed, Nesai]

"Allah’a yemin ederim ki, 99 tinnin Kıyamete kadar, kâfire kabrinde azap eder." [Ebu Ya’la, İbni Hibban, Tirmizi]

"Peygamber efendimiz, iki kabrin yanına gelince, bir hurma dalı getirilmesini emretti. Hurma dalını ikiye kırıp, yarısını bir kabre, yarısını da diğer kabrin üstüne koyup: Bu dal yaş kaldığı sürece azapları hafifler. Bunlar gıybet ve idrardan dolayı azap görmektedir, buyurdu." [İ.Mace]

"Allah yolundaki mümine isabet eden her yorgunluk, hastalık, sıkıntı, üzüntü, keder, hatta ayağına batan diken bile, günahlarına kefaret olur." [Buhari]

"Kim bir belaya uğrayanı görünce: Seni imtihan ettiği şeyde bana afiyet veren ve birçok yarattığından beni üstün kılan Allah'a hamdolsun! diye dua ederse, artık yaşadığı müddetçe bu bela ona isabet etmez." [Tirmizi]

"Zina yayılınca depremler çoğalır." [Deylemî]

"Günahlar açıktan işlenmeye başlanınca, iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır." [Taberânî]

"Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz." [Buhari]

"Gözsüz kimse sabrederse, Allahü teâlâ ona cenneti verir." [Buharî]

"Zina yayılınca depremler ve fitneler çoğalır." [Deylemî]

"Allah, depremleri iyilere öğüt, mü'minelere rahmet, kâfirlere ise azap kılar." [İ. Asâkir]

"Zina ve faiz yaygınlaşan toplum, Allahın azabını hak etmiş olur." [Hakim]

"Zekât verilmezse yağmurlar yağmaz olur." [Beyhekî]

"Eski milletlerden bir kısmına deprem ile azap yapıldı. İyiler de helak oldu. Çünkü günah işlenirken susmuşlar, önlememişlerdi." [Taberânî]

"Allahü teâlâ, bir meleğe, bir beldeyi yıkmasını emreder. O melek, bu beldede hiç günah işlemiyen bir zatın da olduğunu bildirince, Cenab-ı Hak, Belde halkı ile onu da alt üst et! Çünkü o zat, günah işliyenlere yüzünü ekşitmemiştir, buyurdu." [Beyhekî]

"Peygamber efendimize, İçinde iyilerin de bulunduğu bir ülke helak olur mu? dendi. Cevabında, Evet günah işlenirken, iyiler sükut ederse, hepsi helak olur, buyurdu. [Bezzar]

"En şiddetli bela, enbiya, evliya ve benzerlerine gelir." [Tirmizi]

"Helâl kazanmak her Müslümana farzdır." [Taberani]

"Ümmetim şu on beş kötü hasleti işlediği zaman çeşitli belalara maruz kalır: Ganimet, çarçur edilir, yerinde harcanmaz. Emanete hıyanet edilir. Zekat cereme telakki edilir. Erkek karısının sözünden çıkmaz. Ana babaya isyan edilir, sözlerine itibar edilmez. Ana babaya sıkıntı verilir. Kötü arkadaşlara uyulur. Camilerde yüksek sesle konuşulur. Kötüler, ehli olmayanlar idareci olur. Şerrinden, zararından korkulanlara ikram edilir. İçki içenler çoğalır. Erkekler haram olan ipeği giyer. Şarkıcı kadınlar çoğalır. Çalgı aletleri, müzik her yere yayılır. Önceki âlimler kötülenir." [Tirmizi]

"Küçük büyük her musibet, affedilecek bir günah veya kavuşulacak bir derece içindir." [Ebu Nuaym]

"Nimete kavuşması için insana musibet gelir." [Buhari]

"Musibetler yüzlerin karardığı günde, sahibinin yüzünü ağartır." [Taberani]

"Allahü teâlâ buyurdu ki: Gönderdiğim belaya sabreden, nimete şükreden, sıddıklarla beraber olur. Bunları yapmayan kendine başka Rab arasın!" [T. Gafilin]

"Belayı nimet, bolluk ve rahatlığı musibet saymayan, kâmil mümin değildir. Çünkü belâdan sonra bolluk, bolluktan sonra belâ gelir." [Taberani]

"En şiddetli bela, enbiya, evliya ve benzerlerine gelir. Kişi imanının sağlamlığı nispetinde belaya maruz kalır. İmanı sağlam ise belası şiddetli, imanı zayıf ise hafif olur." [Tirmizi]

"Kişi, hep sıhhat ve selamette olsa idi, bu ikisi onun helâki için kâfi gelirdi." [İ. Asakir]

"Baş ağrısı veya herhangi bir hastalığı sebebiyle, müminin Uhud dağı kadar günahı olsa da, hepsi affolur." [Taberani]

"Müminin günahları affoluncaya kadar bela ve hastalık gelir." [Hakim]

"Hak teâlâ buyurdu ki: Bedenine, evladına veya malına bir musibet gelen, sabr-ı cemille karşılarsa, Kıyamette ona hesap sormaya hayâ ederim." [Hakim]

"Şüphe edilen altını, ateşle muayene ettikleri gibi, Allahü teâlâ insanları dert ile, bela ile imtihan eder." [Taberani]

"Afiyette olan, kıyamette, belaya maruz kalanlara verilen sevapların çokluğunu görünce, Keşke dünyada iken derilerimiz, makasla kesilseydi, diyeceklerdir." [Tirmizi]

"Kul için Allahü teâlâ katında öyle bir derece vardır ki, ameli ile o dereceye kavuşamaz. Belaya müptela olunca, o dereceye kavuşur." [Ebu Nuaym]

"Allahü teâlâ, bir kuluna hayır murat edince, günahlarının cezasını dünyada verir. Şer murat edince günahlarının cezasını kıyamete bırakır." [Tirmizi]

"Belaya uğramış birini görünce; Bunu müptela kıldığı beladan beni koruyan ve birçok kimseye vermediği nimeti bana veren Allah’a hamd olsun! derse, kendine verilen nimetlere şükretmiş olur." [Beyheki]

"Allah’ın sevdikleri, belaya uğrar. Sabreden mükâfata, sızlanan cezaya kavuşur." [İ. Ahmed]

"Derdini açıklayan sabretmiş olmaz." [İ. Maverdi]

"Uğradığı belayı gizleyenin günahları affolur." [Taberani]

"Namazı kasten terk eden kimse kâfir olur." [Taberani]

"Küfrü imandan ayıran şey, namazı terk etmektir." [Tirmizi]

"Namaz iman demektir. Namazı, vaktine ve diğer şartlarına riayet ederek kılan, mümindir." [İbni Neccar]

"Namazını, vakti girince hemen kılandan, Allahü teâlâ razı olur. Vaktinin sonunda kılanı da affeder." [Tirmizi]

"Kıyamette önce namazdan sorulur. Namazı düzgün olanın, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün olmayanın, hiçbir ameli kabul edilmez." [Taberani]

"Cennete götürücü ameli soran bir zata, Peygamber efendimiz, Allah’a ortak koşmayıp, farz olan namazı, zekatı ve Ramazan orucunu eda eden Cennete gider, buyurdu. O zat, Allah’a yemin ederim ki bundan fazlasını yapmam, dedi. Adam dönüp giderken Peygamber efendimiz, Cennetlik görmek isteyen bu adama baksın! buyurdu." [Buhari]

"Birgün birisi gelip, Ya Resulallah Cennete götürecek amel nedir? diye sordu. Rasulullah Efendimiz: Allah’a ortak koşmazsın, farzları yaparsın, farz olan namazı kılarsın, farz olan zekâtı verirsin, Ramazanda orucu tutarsın, buyurdu. O zat, Allah’a yemin ederim ki bundan fazlasını yapmam, dedi. Adam dönüp giderken Peygamber efendimiz buyurdu ki: Cennetlik görmek isteyen bu adama baksın!" [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai]

"Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'dan beni bağışlamasını diler, tövbe ederim." [Buharî, Tirmizî, İbni Mâce]

"Ey insanlar! Allah'a tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde yüz defa tövbe ederim." [Müslim, Ebû Dâvûd, İbni Mâce]

"Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah Tealâ onun tövbesini kabul eder." [Tirmizî, İbni Mâce]

"Güneş batıdan doğmadan önce kim tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder." [Müslim]

"Allah Teâlâ gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüzün elini açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar bu böyle devam edip gider." [Müslim]

"Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teâlâ'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır." [Buhârî, Müslim]

"İnsanoğlunun bir dere dolusu altını olsa, bir dere daha ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Ama Allah, tövbe edenin tövbesini kabul eder." [Buhârî, Müslim, Tirmizî, İbni Mâce]

"Biri diğerini öldüren ve her ikisi de cennete giren iki kişiden Allah Teâlâ hoşnut olur. Bunlardan biri Allah yolunda savaş ederken diğeri tarafından öldürülür. Katil olan da daha sonra tövbe eder, müslüman olur, o da Allah yolunda savaşırken şehid düşer." [Buhârî, Müslim, Nesâî, İbni Mâce]

"Her insan hata yapar. Hata edenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir." [Tirmizî]

"Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilân edenler müstesna!" [Buharî]

"Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyip tevbe eden, Allah'ın da bağışladığı başka bir toplum getirirdi" [Müslim]

"Bir kul tekrar tekrar günah işler ve her defasında, Allahım! Benim günahımı bağışla! der. Allah da: Kulum günah işledi, affedecek, ya da sorumlu tutacak bir Rabbinin bulunduğunu bildi. Haydi istediğini yap! Ben seni bağışladım! buyurur" [Buharî]

"Kim kendini asarsa, cehennemde de kendini asacak. Kim kendini bir âletle öldürürse, cehennemde de kendini âletle yaralayacaktır." [Buharî]

"Eğer gök ehli ile yer ehli ortaklaşa bir mümini öldürseler, Allah hepsini ateşte yüz üstü süründürür." [Tirmizî]

"Mümini öldürmek, Allah katında, dünyanın yıkılmasından daha büyüktür" [Nesai]

"Rasulullah (s.a.v.), Yedi helâk ediciden kaçının! buyurunca, Ey Allahın Resûlü, onlar nedir? diye sordular. Şöyle buyurdu: Allaha ortak koşmak, sihir yapmak, haksız yere adam öldürmek, yetim malı yemek, zina etmek, cihad günü cepheden kaçmak, namuslu hanımlara iftira atmak" [Buharî]

"Cenneti isteyen, uzun emelli olmasın, dünya işleri ile uğraşması, ona ölümü unutturmasın, haram işlemekte Allah’tan haya etsin!" [Berika]

"İnsan yaşlandıkça, mal hırsı ve tul-i emeli gençleşir." [Müslim]

"Allah’tan utanın! Başkalarına kalacak şeyleri toplamakla vaktinizi kaybetmeyin! Kavuşmayacağınız şeyleri ele geçirmek için uğraşmayın; ihtiyacınızdan fazla bina yapmakla hayatınızı harcamayın!" [Beyheki]

"İnsanların en iyisi, ömrü uzun ve ameli güzel olandır, en kötüsü de, ömrü uzun ameli kötü olandır." [Tirmizi]

"Ömrü uzun olup İslamiyet’e uymak, büyük saadettir." [Beyheki]

"Müslümanlıkta ağaran kıllar, kıyamette nur olur." [Tirmizi]

"Cenneti isteyen, uzun emelli olmasın, dünya işi, ona ölümü unutturmasın!" [İ.Ebiddünya]

"Başkalarına kalacak şeyleri toplamakla vakit kaybetmeyin! Kavuşamayacağınız şeyleri ele geçirmek için uğraşmayın!" [Beyheki]

"İnsana vaiz olarak ölüm yeter." [Beyheki]

"Beş şeyden önce, beş şeyin kıymetini bilin! İhtiyarlıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sıhhatin, fakirlikten önce zenginliğin, meşguliyetten önce boş vaktin ve ölümden önce hayatın kıymetini biliniz." [Hakim]

"Şu kişiye şaşılır ki, o dünyaya talip, ölüm de ona taliptir." [Ebu Nuaym]

"Sonunu düşünmeyip dünyaya aldanan insan, ipek böceği gibidir. İpek böceği kendine yuva örer ve sonunu bilmez. Sonra oradan çıkmak ister, çıkacak yer bulamaz, ördüğü yuvasında ölür ve çalışması başkalarına yarar." [Risale-i Münire]

"Ahir zamanda, helal para ile kendisine itimat edilen arkadaş az bulunur." [İ. Asakir]

"Ölümü istemeyin! Çünkü bir kişi iyi ise, yaşadıkça iyiliği artar. Kötü ise, hatalarından dönüp doğru yola gelebilir." [Buhari]

"Sıkıntılardan dolayı ölümü istemeyin! Dayanamayan, Ya Rabbi, hakkımda yaşamak hayırlı ise, yaşamayı, ölmek hayırlı ise, ölümü nasip et! desin!" [Buhari]

"Şehid, ölüm acısı duymaz, kabirde üzülmez, kıyametin dehşeti, hesap, mizan, sırat onu rahatsız etmez, doğruca Cennete gider." [Beyheki]

"İntihar etmiş olsa da, her Müslüman ölünün cenaze namazını kıl!" [Deylemi]

"İstiğfar eden, hiç günah işlememiş gibi olur" [İbni Mace]

"İstiğfar eden, günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sayılmaz" [Tirmizi]

"Günahı bırakmadan istiğfar eden, Allahü teâlâ ile alay etmiş olur" [İbni Asakir]

"Dünyaya düşkün olmak, günahların başıdır" [Beyheki]

"Akıllı, diline sahip olur, zamanını iyi kullanır, işine yönelir ve en sağlam dostuna karşı da ihtiyatlı olur." [Deylemi]

"Eğer Allahü tealâ'ya hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah aç kalkıp akşam tok dönen kuşlar gibi, sizin de rızkınızı verirdi." [Tirmizi]

"Kaza ve kaderime razı olmayan, belalara sabretmeyen, verdiğim nimetlere şükretmeyen, benden başka rab arasın!" [Taberani]

"Nimet, yabani bir kuştur. Uçup gitmemesi için, ayağını şükürle bağlayın" [R. Nasıhin]

"Allah’ım, bizi açık ve gizli bütün günahlardan koru!" [Taberani]

"Allah’ım, ürpermeyen kalbden ve doymayan nefisten sana sığınırım." [Müslim]

"Allah’ım, bize dinî musibet verme! Bize acımayanları başımıza musallat etme!" [Tirmizi]

"Allah’ım, bizi dostlarınla dost, düşmanlarınla düşman olanlardan eyle!" [Tirmizi]

"Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen amel ve duadan sana sığınırım." [Müslim]

"Allah’ım, senden, bilip bilmediğim her hayrı ister, her şerden sana sığınırım." [Taberani]

"Allah’ım, bizi dünya zilletinden ve âhiret azabından muhafaza eyle!" [Müslim]

"Allah’ım, günahımı affet ve rızkıma bereket ver!" [İ. Ahmed]

"Allah’ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım." [Nesai]

"Allah’ım, ölüm anındaki sıkıntılara karşı bana yardım et!" [Tirmizi]

"Allah’ım, beni çok şükreden ve çok sabreden kullarından eyle!" [Bezzar]

"Allah’ım, beni çok zikreden ve emrine uyandan eyle!" [Tirmizi]

"Allah’ım, ilmimi arttır!" [Tirmizi]

"Allah’ım, kulak, göz, dil, kalb ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım." [Nesai]

"Allah’ım, nankörlükten ve kabir azabından sana sığınırım." [Müslim]

"Allah’ım, bana hidayet, takva, tokgözlülük ve zenginlik nasip eyle!" [Müslim]

"Allah’ım, sıhhat, iffet, güzel ahlâk ver ve kaderine rıza göstermemi nasip et!" [Taberani]

"Allah’ım, her zorluğu bana kolaylaştır! Dünya ve âhirette âfiyet ver!" [Taberani]

"Allah’ım, beni ilimle zengin et, hilmle süsle, takva ile şereflendir!" [İ. Neccar]

"Gaza vacibdir. Cenaze namazı da vacibdir." [Ebu Ya’la]

"Ebu Bekir’i sevmek ve ona şükretmek vacibdir." [Deylemi, Hatib, Münavi]

"Fıkıh öğrenmek, her Müslümana vacibdir." [Hâkim]

"Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu ilimdir" [Deylemi]

"Her şeyin direği vardır. Dinin temel direği fıkıhtır" [Beyheki]

"Her şeyin bir özü vardır. İmanın özü de namazdır" [Beyheki]

"Her şeyin bir zekâtı vardır. Vücudun zekâtı ise oruçtur. Oruç tutun, sıhhat bulun!" [İbni Mace, Taberanî]

"Her şeyin kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur" [İbni Mübarek]

"Her şeyin esası vardır. İmanın esası da veradır" [Hatib]

"Her şeyin dalı budağı vardır. İmanın dalı budağı da sabırdır" [Hatib]

"Her şeyin cilası var. Kalbin cilâsı da Allah’ı anmaktır" [Beyheki]

"Her şeyin cilası var. Kalbin cilâsı da Estağfirullah demektir" [Deylemi]

"Her şeyin kalbi var. Kur'anın kalbi Yasindir" [Tirmizi]

"Her şeyin Allah ile arasında perde vardır. Ana baba duasında perde yoktur" [Deylemi]

"Her ümmetin fitnesi vardır. Ümmetimin fitnesi paradır" [Hakim]

"Her ümmetin seyahati vardır. Ümmetimin seyahati de cihaddır" [Taberani]

"Her dinin özelliği vardır. Ümmetimin özelliği hayadır" [İMace]

"Her ağacın meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur" [Bezzar]

"Her şeyin anahtarı vardır. Cennetin anahtarı fakirleri sevmektir" [İbni Lal]

"Her derdin şifası vardır. Kalbin şifası, Allahü teâlâyı anmaktır" [Beyheki]

"Her derdin devası vardır. Yalnız ölüme çare yoktur" [Taberani]

"Her şeyin bozucu bir afeti vardır. Bu dinin afeti ise kötü idarecilerdir" [Haris]

"Her şeyin direği vardır. Müminin direği de aklıdır, aklı kadar ibadet eder" [İ.Gazali]

"İmanın alameti Ensarı sevmek, münafıklığın alameti Ensara buğz etmektir" [Buhari]

"Allahü tealâ'nın kendisine mağfiret etmesi ümidi ile, benden kırk hadis yazana, Allahü teâlâ rahmet edip şehid mertebesi verir." [İbni Cevzi]

"Ümmetime iletmek üzere kırk hadis ezberleyene şefaat ederim." [İbni Adiy]

"İki çene arası ile iki bacak arasını koruyan Cennete girer." [Haraiti]

"Allahü teâlânın verdiğine razı olan Cennete girer." [Deylemi]

"Kadın, eşine eziyet etmezse, sırf namazları yüzünden Cennete girer." [Hâkim]

"Kul doğru ise, ihsan sahibi olur. İhsan sahibi olunca da imanı kemale erer. İmanı kemale erince de Cennete girer." [İ.Ahmed]

"Kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin, Cennete girer." [Nesai, İbni Hibban]

"Farz olduğunu bilerek, beş vakit farz namaza rükû, secde, abdest ve vakitlerine riayet ederek devam eden kimse Cennete girer." [Taberani]

"Yemek yediren ve selamı yayan Cennete girer." [Tirmizi, Taberani]

"Kadın, kocasına eziyet etmeyip namazlarını kılsa Cennete girer." [İbni Mace]

"Helal yiyen, sünnete uyan ve şerrinden emin olunan kimse Cennete girer." [Tirmizi]

"Sünnete sarılan Cennete girer." [Dare Kutni]

"Allahü tealâ'dan başka bir ilah olmadığını bilerek vefat eden Cennete girer." [Müslim]

"İpten kopup kaçan deve gibi Allah’tan kaçan hariç, herkes Cennete girer." [Taberani]

"İhlasla, Rabbim Allah, dinim İslam ve peygamberim Muhammed aleyhisselamdır diyen Cennete girer." [İ. Ahmed]

"İhlas ile Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü diyen Cennete girer." [Taberani]

"Cennete ancak Müslüman olan girer." [Buhari, Müslim]

"Cenaze namazında, üç saf cemaat bulunan kimse Cennete girer." [Tirmizi]

"Cennete ancak temiz olanlar girer." [Deylemi]

"İnsanları affedenler, hesaba çekilmeden Cennete girer." [İ. Ebiddünya]

"Yiyip içtikten sonra Elhamdülillah diyen kimse Cennete girer." [İbni Asakir]

"Zinadan korunan Cennete girer." [Beyheki]

"Üç, hatta bir çocuğu ölen Cennete girer." [Taberani]

"Her hâl-ü kârda Allah’a şükredenler Cennete girer." [İ.Gazali]

"Tartışmayan, kimseyi incitmeyen Cennete girer." [Tirmizi]

"Bir insanın hidayetine sebep olan Cennete girer." [Buhari]

"Acele eden hata eder." [Beyheki]

"Affedin ki affa kavuşasınız!" [İ.Ahmed]

"Cennete cömertler girer." [Ebuşşeyh]

"Âlimim diyen cahildir." [Taberani]

"Bilmeden fetva verene, melekler lanet eder." [İ. Lal]

"İstiğfara devam eden, ummadığı yerden rızıklanır." [İbni Mace]

"Sabah uykusu rızka manidir." [Beyheki]

"Helal kazanmak için sıkıntı çekene, Cennet vacip olur." [İ.Gazali]

"Din, güzel ahlaktır." [Deylemi]

"En iyiniz, ahlâkı en güzel olanınızdır." [Buhari]

"İyi geçinmek aklın başıdır." [Beyheki]

"Namus gayreti, imandandır." [Deylemi]

"Onun bunun karısını kızını ayartan bizden değildir." [İ.Ahmed]

"Her iyilik sadakadır." [Tirmizi]

"İmanı olmayan Cennete girmez." [Tirmizi]

"Mümini sevindireni Allahü teâlâ sevindirir." [İbni Mübarek]

"Hediye, dostluğu artırır, düşmanlığı giderir." [Taberani]

"İktisat eden zenginleşir, israf eden fakirleşir." [Bezzar]

"İstişare, pişmanlığa karşı kaledir." [İ.Maverdi]

"Kendi düşüncenize göre hareket etmeyin!" [Taberani]

"Din kardeşine itiraz etme." [Tirmizi]

"Kendini beğenen helak olur." [Buhari]

"Veren el, alan elden üstündür." [Buhari]

"Hayra vesile olan, onu yapan gibidir." [Tirmizi]

"Ancak ihlaslı amel makbuldür." [Nesai]

"En üstün cihad, nefsle yapılandır." [İbni Neccar]

"En üstün ibadet, fıkıhtır." [Taberani]

"Oruç tutun, sıhhat bulun." [Taberani]

"Tebessüm etmek sadakadır." [C. Sagir]

"Dilini tutan kurtuldu." [Tirmizi]

"Dinini öğrenmek, öğretmek ve yaymakta iken ölen şehiddir." [İbni Asakir]

"Emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken ölen şehiddir." [İbni Asakir]

"Terk edilmiş bir sünnetimi ortaya çıkarana, yüz şehid sevabı vardır." [Hakim]

"Beş vakit namazı doğru kılana, her gün için bin şehid sevabı verilir." [Tergib-i Hadimi]

"Abdestli ölen şehittir" [Deylemi]

"Allahü teâlâdan, ihlâsla şehidlik isteyen, yatağında ölse de şehid olur." [Müslim]

"Şehidlerin çoğu yatakta ölür. Savaştakilerin niyetini ancak Allah bilir." [İ. Ahmed]

"Kalbe gelen kötü düşünce, söylenmedikçe ve buna uygun hareket edilmedikçe affedilir" [Buhari, Berika]

"Akıllı kimse, günü dörde ayırır; birincisinde, yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde, Allahü teâlâya münacat eder, yalvarır. Üçüncüsünde, bir işte çalışıp, helal para kazanır. Dördüncüsünde, istirahat eder ve mubahlarla kendini eğlendirir, haramlardan kaçar." [İ. Gazali]

"Kıyamette hesaba çekilen, helâk olmuştur." [Buhari]

"Hesaba çekilen azap görmüş olur." [Bezzar]

"Kıyamette herkes, şu dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz: Ömrünü nasıl geçirdi? İlmi ile nasıl amel etti? Malını nereden, nasıl kazandı, nereye harcadı? Bedenini nerede yordu?" [Tirmizi]

"Kabri ve kabirde çürüyüp toprak olacağını unutmayan, dünya ziynetini terk eden, ecri baki olan ahireti, fani dünyaya tercih eden, bugünün işini yarına bırakmayan, kendini ölmüş sayan, ölmeden önce ölen kimsedir." [İbni Ebiddünya]

"Şu altı kişi, sorgusuz sualsiz Cehenneme girer: Zulmü yüzünden hükümdar, Irkçılık yüzünden Arap, Kibri yüzünden köy muhtarı, Yalanı, hıyaneti yüzünden tüccar, Hasedi yüzünden âlim, Hasisliği yüzünden zengin." [Ebu Ya’la]

"Osman’ın şefaati ile Cehennemlik olan 70 bin kişi, sorgusuz sualsiz Cennete girer." [İbni Asakir]

"Kıyamette hesaba çekilirken, üç defa, Allah’tan alacağı olanlar, kalksın ve Cennete girsin, diye bir ses duyulur. Oradakiler, Allah’tan alacaklı olan da olur mu ki? derler. İnsanları affedenlerdir, denir. Bunlar, kalkıp hemen sorgusuz sualsiz Cennete girerler." [Taberani]

"Hacca giderken veya gelirken ölenin, bütün günahları affolur. O kimse, hesaba çekilmeden ve azap görmeden Cennete girer." [İsfehani]

"Sabırlı ve ihlâslı olanlar, hesaba çekilmeden Cennete girer." [Taberani]

"Allahü teâlâ, namazlarını doğru olarak kılana, azap etmeden, sorgusuz sualsiz Cennete koyacağına söz vermiştir." [Hakim]

"Din kardeşinin bir işini yapmak için gidenin, her adımında 70 günahı affedilir ve ona 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca, bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse, sorgusuz sualsiz Cennete girer." [İ. Ebiddünya]

"Ümmetim üç sınıftır. Bir kısmı sorgusuz sualsiz Cennete girer. Bir kısmı hafif hesaba çekilerek girer. Bir kısmı da günahlardan temizlenerek girer." [Taberani]

"Ümmetimden 70 bin kişi hiç sorguya ve suale çekilmeden cennete girerler. Onların özellikleri şunlardır: Üfürükçü aramazlar. Falcı peşinde koşmazlar. Uğursuzluk nedir bilmezler ve uğursuz nesne kabul etmezler. Yalnız Rablerine tevekkül ederler." [Buhari, Müslim]

"Sorgusuz azabsız 70 bin kişi Cennete girecektir. Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine tevekkül edenlerdir." [Buhari, Müslim]

"Eşyada uğursuzluk yoktur, safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur" [Müslim]

"İslam’da uğursuz sayma, kötüye yorma yoktur; En iyisi, iyiye yorma'dır." [Buhari]

"Uğursuzluk çıkarmak şirktir, uğursuzluk çıkarmak şirktir, uğursuzluk çıkarmak şirktir. İhtiyarsız kalbine uğursuzluk vehmi gelip içinde bazı şeylere karşı nefret duyan hâriç bizden kimsede bu yoktur. Lakin Allah onu tevekkülle giderir." [Ebû Dâvud, Tirmizi]

"Uğursuzluk inancı bir müslümanı yolundan alıkoymasın. Biriniz hoşlanmadığı bir şey görecek olursa şu duâyı okusun: Allahım! Hayrı ancak sen verebilirsin, kötülüğü de ancak sen defedebilirsin. İbâdet, çalışma, korunma vs. için muhtaç olduğumuz güç ve kuvvet de ancak sendendir." [Ebû Dâvud]

"Bid’at sahibine hürmet eden, İslamiyet’i yıkmaya yardım etmiş olur." [Taberani]

"Bid’at ehline sert davran! Allahü teâlâ, onlara düşmandır." [İbni Asakir]

"Onların cenazelerine gitmeyin, onlarla birlikte namaz kılmayın!" [İbni Hibban]

"Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur" [İmam-ı Rabbani]

"Münafıklar size mecnun diyene kadar, Allah’ı çok zikredin!" [İ. Ahmed]

"Size mecnun denene kadar, Allah’ı çok zikredin!" [Ebu Ya’la]

"Allahü teâlâ, kıyamette buyurur ki: Dünyada bir gün beni hatırlayıp anan müslümanı, benden bir kerecik korkan müslümanı, Cehennemden çıkarın!" [Tirmizi]

"Gece ibadet edemeyen, malını hayra sarf edemeyen kimse, Allahü teâlâyı çok ansın!" [Bezzar]

"Size mecnun deninceye kadar Allahü teâlâyı çok anın!" [Hakim]

"Münafıklar, mürai deseler de Allahü teâlâyı çok anın!" [Beyheki]

"Tenhada Allahü teâlâyı zikreden, kâfirlerle tek başına savaşan gibidir." [Şirazi]

"Şükreden kalb, zikreden dil, uygun bir ev ve saliha bir kadına sahip olan, dünya ve ahiretin hayrına kavuşmuş demektir." [İbni Neccâr]

"Ya Musa, seninle beraber olmamı istersen, beni zikredenin yanında ol! Kim Beni nerede ve ne zaman ararsa bulur." [İbni Şahin]

"Allah indinde en kıymetli söz, Sübhanallahi ve bihamdihi'dir." [Müslim]

"Günde yüz defa Sübhanallahi ve bihamdihi diyenin günahları deniz köpüğü kadar da olsa affedilir." [Müslim]

"Gece ibadet etmek kendine güç gelen veya malını hayra sarfetmekte cimrilik eden yahut düşmanla savaşmaktan korkan, çokça Sübhanallahi ve bihamdihi desin. Çünkü bu, Allah yolunda infak edeceği, bir altın dağdan daha kıymetlidir." [Taberani]

"Dilde hafif, terazide ağır ve bağışlayıcı olan Allah indinde en kıymetli iki cümle: Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahilazim" [Müslim]

"Müşriklere karşı, mal, can ve dilinizle cihad ediniz!" [Hakim]

"Cihadı terk eden millet, mutlaka genel bir belâya maruz kalır." [Taberani]

"Cihad etmeden veya cihad etmeyi düşünmeden ölen, münafık olarak ölür." [Müslim]

"En faziletli cihad, canı, malı ile müşriklerle mücadeledir." [Nesai]

"Fi-sebilillah cihad edin, böyle cihad, Cennet kapılarını açmaktır. Cihad edenin sıkıntıları gider." [Hakim]

"Allahü teâlâ, bir ok yüzünden üç kişiyi Cennete koyar. Oku yapanı, atmak için ona vereni ve Allah yolunda o oku atanı." [Hatib]

"En üstün amel, cihaddır. En üstün cihad, farzları ifa etmektir." [Taberani]

"En üstün cihad, nefsle yapılandır." [İbni Neccar]

"En üstün cihad, zalim hükümdara söylenen hak sözdür." [Beyheki]

"İlim, öğrenmek amelden kıymetlidir." [Hatib]

"İlim, İslam’ın hayatı, imanın direğidir." [Ebuşşeyh]

"İlim, benim ve diğer Peygamberlerin mirasıdır. Bana mirasçı olan da, Cennette benimle beraber olur." [Deylemi]

"En üstün ibadet, fıkıh öğrenmektir." [Ebuşşeyh]

"En üstün ihsan, hikmetli bir sözü öğrenip başkasına da öğretmektir." [İbni Asakir]

"En üstün sadaka, ilim öğrenip öğretmektir." [İbni Mace]

"Namaz, imanın direğidir." [Deylemi]

"Allahü teâlâ buyurdu ki: Namazlarını vaktinde doğru olarak eda eden kulumu, azap etmeden, hesap sormadan Cennete koyacağıma söz verdim." [Hakim]

"En üstün amel, vaktinin başında kılınan namazdır." [İ. Ahmed]

"Amellerin en iyisi gece herkes uykuda iken namaz kılmaktır." [Berika]

"En üstün namaz, Cuma günü cemaatle kılınan sabah namazıdır." [Beyheki]

"En üstün amel, namazdan sonra zekattır." [Taberani]

"En üstün nafile namaz, teheccüd namazıdır." [Müslim]

"Allah’ın yarattıkları hakkında bir saat tefekkür etmek, bir gece ibadet etmekten daha kıymetlidir." [Ebuşşeyh]

"Allah’ın azameti, Cennet ve Cehennem hakkında bir an tefekkür, bir geceyi ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir." [Ebuşşeyh]

"Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten kıymetlidir." [Kimya-i Saadet]

"Allahü teâlâ, ancak ihlaslı amelleri kabul eder." [Nesai]

"İhlaslı amel, az da olsa kâfi gelir." [Dare Kutni]

"Dünyada yalnız Allah için ihlasla yapılan şeyler kıymetlidir." [Berika]

"İbadetlerin en kıymetlisi, hubb-i fillah, buğd-i fillahtır." [Ebu Davud]

"Amellerin en kıymetlisi, en temizi, derecenizi en fazla yükselten, altın ve gümüş vermekten daha kıymetlisi Allah’ı anmaktır." [Beyheki]

"Allah’ın azabından kurtulmak için, Allah’ı anmak kadar kıymetli amel yoktur." [Taberani]

"En üstün amel, imandır. En üstün iman, Allah’ı hep yanında bilmektir." [Taberani]

"En üstün amel, zikirdir, en üstün zikir ise Lailahe illallah demektir." [Taberani]

"En üstün tesbih, Sübhânallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber'dir." [Müslim]

"Altın vermekten de üstün amel, Allah’ı anmaktır." [Beyheki]

"En üstün amel, Allah’a hüsnü zandır." [Begavi]

"Müminin en hayırlı zamanı, Allah’ı andığı zamandır." [Deylemi]

"En hayırlı zikir, gizli yapılandır." [Ahmed]

"Amellerin kıymetlisi, mümin kardeşini sevindirmek, onun borcunu ödemek veya ona yemek yedirmektir." [İbni Adiy]

"En kıymetli amel, elinden ve dilinden kimsenin incinmemesidir." [Taberani]

"Kim bir mümini ferahlandırır, sevindirirse, Allahü teâlâ onu kıyamette sevindirir." [İbni Mübarek]

"En üstün amel, bir müminin aybını örtmek, borcunu ödemek, yemek yedirmek veya bir sıkıntısını gidermek suretiyle onu sevindirmektir." [Taberani]

"En üstün amel, vermeyene vermek, zulmedeni affetmektir." [Hakim]

"Amellerin en iyisi yemek yedirmektir" [Berika]

"Amellerin en hayırlısı farzlardır, en kötüsü de bid'atlerdir." [Beyheki]

"İbadetin kıymetlisi, zahmetli olanıdır." [M. Felah]

"Amellerin kıymetlisi az da olsa devamlı yapılandır." [Müslim]

"En üstün amel, helâl kazançtır." [İbni Lâl]

"Hac yolunda ölene, kıyamete kadar hac sevabı yazılır." [Ebu Ya’la]

"Amellerin en iyisi selam vermeyi yaymaktır." [Berika]

"En kıymetli amel, vaktinde kılınan namaz, sonra ana-babaya iyilik etmek, sonra da Allah yolunda cihaddır" [Berika]

"En üstün dua, af ve afiyet dilemektir." [Tirmizi]

"En faziletli vakit, gecenin ikinci yarısıdır." [Taberani]

"En üstün sadaka, sağlıklı, mala tamahı çok, zenginliği umup fakirlikten korkarken verilen sadakadır." [Müslim]

"En üstün ibadet, duadır." [Hakim]

"En üstün ibadet, Kur'an okumaktır." [İbni Kani]

"En üstün amel, sıkıntıya sabretmektir." [Beyheki]

"En üstün amel, iyi niyetli olmaktır." [Hakim]

"En üstün kazanç, el emeği ile kazanılandır." [Ahmed]

"En iyi isim, Abdullah ve Abdurrahmandır." [Müslim]

"En üstün söz, doğru olan sözdür." [Buhari]

"En üstün yerler, camilerdir. En kötü yerler de, çarşı pazarlardır." [Taberani]

"En üstün oruç, Davud’un orucudur. Bir gün tutar bir gün yerdi." [Müslim]

"En üstün iman, kadere rızadır." [Ebu Nuaym]

"En üstün huy, kimse zarar görmesin diye susmaktır." [İbni Mübarek]

"En üstün amel, aç olan fakiri doyurmak, borcunu ödemek veya bir sıkıntısını gidermektir." [Taberani]

"En üstün yemek, üstüne çok elin uzandığı yemektir." [Taberani]

"En üstün söz, Sübhanallahi ve bihamdihi demektir." [Müslim]

"En üstün ev, içinde yetime ikram edilen evdir." [Beyheki]

"En iyi hazine, saliha kadındır." [Hakim]

"İşlerin en iyisi vasat olanıdır. Din ifrat ve tefrit arasındadır." [Beyheki]

"En iyi tedavilerden biri hacamattır." [Ebu Davud]

"İmanı en üstün olan; sabırlı, cömert ve hoşgörülü olandır." [Deylemi]

"En üstün mümin, Allah’ı çok anandır." [Tirmizi]

"En üstün mümin, fakir diye değer verilmeyendir." [Deylemi]

"En üstün mümin, görülünce Allah’ın hatırlandığı kişidir." [Hakim]

"En üstün mümin, orada değilken aranıp sorulmayan, orada iken de, itibar görmeyendir." [E.Nuaym]

"En üstün müminler, dinleri uğruna yurdunu terk eden gariplerdir." [İbni Mace]

"En üstün mümin, az yiyip bedeni hafif olandır." [Deylemi]

"En üstün mümin, çoluk çocuğuna faydalı olandır." [Taberani]

"En üstün mümin, herkesin elinden dilinden selamette olduğu kişidir." [Müslim]

"En iyi mümin, ömrü uzun, ameli güzel olandır." [Tirmizi]

"En iyi mümin, kadın ve kızlarına karşı en iyi davranandır." [Beyheki]

"En iyi mümin, hayrı umulan, şerrinden emin olunandır." [Tirmizi]

"En hayırlınız, Kur’anı öğrenen ve öğretendir." [Buhari]

"En iyiniz, kendisiyle kolay uyum sağlanandır." [Beyheki]

"En iyiniz, borcunu en güzel şekilde ödeyendir." [Nesai]

"En iyiniz, hanımlara en iyi davranandır." [Tirmizi]

"En iyi arkadaş, Allah’ı andığında yardım eden, unuttuğunda sana hatırlatandır." [Hakim]

"En iyi arkadaş; sözleri ilminizi artıran, ameli de ahireti hatırlatandır." [Hakim]

"Müminlerin en iyisi, kanaat eden, en kötüsü de aç gözlü olandır." [Kudai]

"Kadınların iyisi namusunu koruyan, şehveti fazla olsa da, gözü dışarıda olmayan, kocasına kanaat edendir." [Deylemi]

"En hayırlınız, çoluk çocuğuna karşı en hayırlı olandır. Ben çoluk çocuğuma en hayırlı olanınızım. Kadınlara ancak şerefli kimseler değer verir, şerefsizler hor görür." [İbni Asakir]

"Kadınların en iyisi, çok doğuran, kendisini kocasına sevdiren, onunla hoş geçinen ve uyum içinde olandır; en kötüsü de, açılıp saçılan, böbürlenendir." [Beyheki]

"En hayırlınız, ahlâkı en güzel olanlardır." [Buhari]

"En hayırlınız, en cömert olandır." [Ebu Ya’la]

"En hayırlınız yemek yedirendir." [Hakim]

"İnsanların en iyisi, insanlara en çok faydası dokunandır." [Dare Kutni]

"Hırsızların en kötüsü namazından çalandır. Rükudan, secdeden çalar." [Taberani]

"İnsanların en kötüsü, iki yüzlü olandır." [Buhari]

"İnsanların en kötüsü, şerrinden korkulduğu için yanına varılamayan kimsedir." [Buhari]

"İnsanların en iyisi, geç kızan, tez yatışandır. En kötüsü de, tez kızan, geç yatışandır." [Tirmizi]

"Âlimlerin en iyisi merhametli olandır." [E.Nuaym]

"En hayırlınız, dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyendir." [Hatib]

"Allah indinde en faziletli amel, vaktinde kılınan namazdan sonra ana-babaya iyiliktir." [Müslim]

"En kıymetli amel cihaddır." [Taberani]

"İnsanların en üstünü, canı ve malı ile Allah yolunda cihad edendir." [İ. Ahmed]

"İlimsiz çok amelin kıymeti olmaz." [Deylemi]

"Allahü teâlâ, ancak ihlas ile yapılan ameli kabul eder." [Nesai]

"Allahü teâlâ, bid'at sahibinin namazını, orucunu, zekatını, haccını, umresini, cihadını, farz ve nafile hiçbir ibadetlerini kabul etmez. Yağdan kıl çıkar gibi, müslümanlıktan kolayca çıkar." [İbni Mace]

"Gece bir müddet ilim öğrenmek, bütün gece ibadet etmekten sevaptır." [R. Nasıhin]

"Sabah-akşam ilimle meşgul olmak, cihaddan efdaldir." [Deylemi]

"İlmi bir mesele öğrenmek, yüz rekat namazdan daha kıymetlidir." [İbni Abdilber]

"Üç büyük günahı size haber vereyim mi? Allah’a ortak koşmak, anne-babaya karşı gelmek, yalan söylemek yalan yere şahitlik etmektir." [Buhârî, Müslim, Tirmizî]

"Ana babayı ağlatmak onlara isyan etmektir ve büyük günahlardandır." [İbn-i Ömer]

"Allahü tealâ'yı ve Resulünü her şeyden çok seven, yalnız Allah’ın sevdiklerini seven ve küfre düşme korkusu, ateşte yanma korkusundan çok olan kimse imanın tadını bulur." [Buhari]

"İçinizde Allah’tan en çok korkan benim" [Buhari]

"Aklın çokluğu, Allah korkusunun çokluğu ile belli olur." [İ. Muhber]

"Rabbinizden bahsedince, korku verecek şey söylemeyin!" [Beyheki]

"Allahü teâlâyı kullarına sevdirin ki, Allahü teâlâ da sizi sevsin!" [Taberani]

"Eğer kul, Allahü tealâ'nın ne kadar affedici olduğunu bilseydi, haram işlemekten çekinmezdi. Azabının da ne kadar şiddetli olduğunu bilseydi, hep ibadet eder, hiç günah işlemezdi." [Nesefi]

"Kıyamet günü Allahü tealâ, Dünyada beni bir defa hatırlayan veya korkup günahtan vazgeçeni Cehennemden çıkarın, buyurur." [Tirmizi]

"Lailahe illallah Muhammedün Resulullah diyene Allahü teâlâ Cehennemi haram kılar." [Buhari]

"Benim bildiğimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız" [Buhari]

"Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler çok ağlardınız." [Tirmizi]

"Her istediğini yapıp, rahmete kavuşacağını ümit eden ahmaktır." [Tirmizi]

"Allahü teâlâ buyurdu ki: Kulum, göklere ulaşacak günah işlese; fakat rahmetimden ümidini kesmeyip, mağfiret dilerse, affederim." [Tirmizi]

"Korku ile ümit arasında bulunan mümin, umduğuna kavuşur, korktuğundan emin olur." [Tirmizi]

"Cenab-ı Hak, yemin ile buyuruyor ki: Dünyada benden korkarak ağlayan hiç kimse yoktur ki, onu Cennette ebedi güldürmüş olmayayım!" [Beyheki]

"Allah korkusu ile kalbi ürperenin, ağaçtan yaprak dökülür gibi, günahları dökülür." [Beyheki]

"Allahü teâlâdan hakkıyla korksaydınız, cehilsiz ilme kavuşurdunuz." [İbni Sünni]

"Allah korkusu, her hikmetin başıdır." [Taberani]

"Müttekilerin hepsi hesapsız Cennete girer." [Taberani]

"Ya Rabbi, gazabından rızana, azabından affına, senden sana sığınırım" [Hakim]

"Allahü teâlânın mümine olan merhameti, annenin çocuğuna olan merhametinden daha fazladır." [Buhari]

"Mümin, Allah’ın azabının şiddetini bilseydi, Cenneti ümit etmez, kâfir de Allah’ın rahmetinin sonsuzluğunu bilseydi, Cennetten ümidini kesmezdi." [Müslim]

"Kıyamette, biri, Cehenneme götürülürken, Ya Rabbi, dünyada sana hep hüsnü zan ettim der. Allahü teâlâ da, Onu bırakın! Kulumu beni zannettiği gibi karşılarım, buyurur." [Beyheki]

"Allahü teâlâ, kıyamette, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çok kişiyi affeder. Hatta İblis bile affolunacağını umar." [İbni Ebiddünya]

"Allahü teâlâ buyuruyor ki: Ben Allah’ım, benden başka ilah yoktur. Rahmetim, gazabımı geçmiştir. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın, O'nun kulu ve resulü olduğuna şehadet eden, Cennete girer." [Deylemi]

"Hayvanların otu yediği gibi, mescitte konuşmak da sevapları yer, yok eder." [İ.Gazali]

"Gülerek günah işleyen, ağlayarak Cehenneme gider." [Ebu Nuaym]

"Dengeler Allah’ın elindedir. Dilediğini yükseltir, dilediğini zelil eder. Âdem oğlunun kalbi de Rahmanın iki parmağı arasındadır. Dilediğini saptırır, dilediğini dinde sabit kılar." [Deylemi]

"Allahü teâlâ buyurdu ki: Her iş benim elimdedir. Gece ve gündüzü ben döndürürüm." [Buhari, Müslim]

"Cömertlerin kusurunu affedin. Çünkü o sürçtükçe Allahü tealâ onun elinden tutar." [Beyheki, Haraiti]

"Sıkıntı ve musibet zamanlarında kendi elini Allah’ın tutmasını isteyen bollukta çok dua etsin." [Hâkim]

"Allah’ın eli cemaat üzerindedir." [İ.Asakir]

"Allah’ın eli müezzinin başı üstündedir." [Hatib]

"Üstteki el, alttaki elden hayırlıdır." [Buhari, İ. Ahmed]

"Eller tasarrufta üçtür. Allah’ın eli en üsttedir, sonra veren el gelir, en altta isteyenin eli vardır." [Ebu Davud]

"Eşcinsellik çoğaldığında, Allah halktan elini çeker ve onların hangi vadide helâk olduklarına bakmaz." [Taberani]

"Allah’ın eli cemaatle beraberdir." [Müslim, Ebu Davud]

"Ne mutlu hayrın anahtarı elinde olana. Şerrin anahtarı elinde olana da yazıklar olsun." [İbni Mace, Hakîm]

"Zühd, Allah’ın elindekine kendi elindekinden fazla bağlanmaktır." [Beyheki]

"Sadaka verin. Zira verdiğiniz sadaka, alanın eline geçmeden, Allah’ın eline geçer de, onu sizlerden birinin bir tayı veya deve yavrusunu büyüttüğü gibi büyütüp, kıyamette onu kendisine verir." [Müslim]

"Eli geniş olan evlensin, eli dar olan da oruç tutsun. Çünkü oruç tutmak şehveti sakinleştirir." [Nesai]

"Hacer-i Esvede elini süren, rahmânın eline elini sürmüş gibi olur." [İbni Mâce]

"Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler çok ağlardınız." [Tirmizi]

"Namaz ve eliniz altındakiler hakkında Allahü tealâ'dan korkun." [Hatib]

"Her namaz vakti girince, şöyle seslenen bir melek vardır: Ey Âdemoğulları, kendi elinizle tutuşturduğunuz sizi yakacak olan ateşi namazla söndürmek için kalkın." [Taberani]

"Çalışmayıp, kendini sadaka isteyecek hale düşüren, 70 şeye muhtaç olur." [Tirmizi]

"İstiğfara devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırır." [Nesai]

"Köpek bulunan yere, rahmet melekleri girmez." [Nesai]

"Av köpeği, çoban köpeği gibi bir ihtiyaç dışında köpek besleyenin, her gün sevabı eksilir." [Müslim]

"Lâilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur." [Bezzar]

"Lâilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!" [Taberani]

"Amellerin kıymetlisi Lâilahe illallah demektir." [Hakim]

"Zikrin en faziletlisi Lâilahe illallah demektir." [Nesai]

"Lâilahe illallah demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır." [Deylemi]

"Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, Lâilahe illallah sözüdür." [Tirmizi]

"Lâilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar sevap yazılır." [E. Ya’la]

"Lâilahe illallah Cennetin anahtarıdır." [İ. Ahmed]

"Lâilahe illallah diyen, sözünde sadık ise, bütün günahları affedilir." [İ. Gazali]

"Ölüm halindekilere Lâilahe illallah söylemesini telkin edin, onları Cennetle de müjdeleyin. Şeytanın insana en yakın olduğu an bu vakittir." [Ebu Nuaym]

"Ağır hastayı, Lâilahe illallah demeye zorlamayın, sadece telkinde bulunun." [Dare Kutni]

"Son sözü Lâilahe illallah olanın, ruhu kolay çıkar ve o söz kıyamette ona nur olur." [Hakim]

"Ahiret, dünyaya tercih edilince, Lâilahe illallah sözü, Allah’ın gazabından korur. Dünya kârını, ahirete tercih eden, Lâilahe illallah dediği zaman, Allahü teâlâ, Yalan söylüyorsun, sözünde sadık değilsin, buyurur." [Beyheki]

"Lâilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kâfir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur." [Buhari]

"Günde yüz defa Lâilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar." [Taberani]

"İhlasla Lâilahe illallah diyen Cennete girer. İhlasla söylemek, söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır." [Taberani]

"Allahü teâlânın birliğine iman edip, şirk koşmadan ve ihlasla namazını kılıp, zekatını verenden Allah razı olur." [İbni Mace]

"İhlasla amel edin! Allahü teâlâ ancak ihlasla yapılan ameli kabul eder." [Dare Kutni]

"İbadetleri ihlas ile yap! İhlas ile yapılan az amel, kıyamette sana yetişir." [Ebu Nuaym]

"İbadetlerini ihlas ile yapanlara müjdeler olsun! Bunlar hidayet yıldızlarıdır. Fitnelerin karanlıklarını yok ederler." [Ebu Nuaym]

"İnsanlar, Allah’ın ıyalidir, Allahü teâlânın en çok sevdiği kimse, onun ıyaline iyilik edendir." [Bezzar]

"Cennete gidecek olanları haber veriyorum, dikkatli dinleyin. Zayıftır, mazlumdur, güçleri yetmez. Bir şey için yemin ederlerse, Allahü teâlâ, bu Müslümanların yeminlerini, muhakkak yerine getirir. Cehenneme gidecek olanları da bildiriyorum: Sertlik gösterirler ve kendilerini üstün görürler." [Tirmizi, Ebu Davud]

"Allahü teâlâ, bu dini bir facirle de kuvvetlendirebilir." [Buhari]

"Vallahi, Allah dostunu ateşe atmaz." [Cami-us-sagir]

"Nefsini hor gören dinine değer verir, nefsini aziz gören dinini horlamış olur. Dinin ise aziz olması gerekir. Nefsini besleyen dinini zayıflatmış, dinini besleyen, dinini de nefsini de beslemiş olur." [Ebu Nuaym]

"Ahiret isteğine kolayca kavuşursan, dünya arzularına da kavuşman zorlaşırsa, bil ki sen iyi bir hal üzeresin. Bunun tersi olursa kötü haldesin!" [Beyheki]

"Bir kimse, Uhud dağı kadar altın sadaka verse, Eshabımdan birinin bir avuç arpası kadar sevap alamaz" [Buhari]

"Müslümanlar üç şeyde ortaktır: Ot, su ve ateş." [Ebu Davud]

"Cennete sadece Müslüman olan girer." [Buhari, Müslim]

"Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hıristiyan şüphesiz Cehenneme girecektir." [Hâkim]

"Kalbe gelen kötü düşünce, söylenmedikçe ve buna uygun hareket edilmedikçe affedilir." [Buhari]

"Gına yani musiki, kalbde münafıklığı arttırır" [Beyheki]

"Kur’an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur’an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar." [Darimi]

"Ümmetim arasında, doğru yolda olanlar, her zaman bulunur. Onlara karşı olanlar, Allah’ın emri gelinceye kadar, onlara zarar yapamaz." [Mişkat-ül-mesabih]

"Nimete kavuşunca şükreden, belaya uğrayınca sabreden, haksızlık yapınca af diler, zulme uğrayınca bağışlarsa, emniyet ve hidayet üzere olur." [Taberani]

"Müminin her işi, hayırdır. Nimet gelince şükreder, hayra kavuşur. Bela gelince de sabreder, yine hayra kavuşur." [Müslim]

"Bir nimet için Elhamdülillah diyen, nimetin şükrünü eda etmiş olur." [Beyheki]

"Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez, nazar değmez." [Deylemi]

"Hayrı en çok olan sûre Fatiha’dır, her derde şifadır." [Beyheki]

"En faziletli sûre Fatiha’dır." [Hâkim]

"Fatiha sûresi Allahü teâlânın gazabını önler." [Şir’a]

"Fatiha sûresi zehirlere şifadır." [Ebu-ş-şeyh]

"Allahü teâlâ, tevbe edenin günahlarını, yazıcı meleklerine unutturduğu gibi, kulun kendi organlarına ve dünyada bunu bilenlere de unutturur. O kimse, Allahü teâlâya kavuşunca, artık silinmiş günahından dolayı aleyhine şahitlik edecek kimse kalmaz." [İ. Asakir]

"Bir Müslümanın kalbini kırmak, haksız olarak incitmek, Kâbe’yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır." [Rıyad-un-nasihin]

"Merhaba ey Beytullah! Ne büyüksün ve hürmetin ne büyüktür. Lakin mümin, Allahü teâlâ indinde senden daha muhteremdir." [Beyheki]

"Ey Kâbe, seni Allahü teâlâ, şerefli, mükerrem ve muazzam kıldı, fakat mümin, hürmet bakımından senden daha kıymetlidir." [Taberani]

"Mümin, Kâbe’den üstündür." [İbni Mace]

"Anne ve baba aynı anda çağırınca, önce annenin çağrısına uy!" [Deylemi]

"Rabbim söz verdi ki, kızlarıyla evlendiğim ve kızlarımı verdiğim aileler, Cennette benimle beraberdir." [Deylemi]

"Ehl-i beyti seveni Hak teâlâ sever, buğz edene de buğz eder." [İbni Asakir]

"İslam’ın esası, bana ve Ehl-i beytime sevgidir." [İbni Asakir]

"Her şeyin temeli var. İslam’ın temeli, Eshabımı ve Ehl-i beytimi sevmektir." [İ. Neccar]

"Ehl-i beytime buğzeden, yüzüstü Cehenneme atılır." [İ. Ahmed]

"Allah’ı seven beni sever; beni seven de Ehl-i beytimi sever." [Tirmizi]

"Vallahi, Ehl-i beytimi sevmeyenin kalbine iman girmez." [İ. Ahmed]

"Eshabımı, ezvacımı ve Ehl-i beytimi seven, Cennette benimle olur." [Ramuz]

"Şu üç hürmeti gözetenin, dini ve dünyası muhafaza edilir, yoksa hiçbir şeyi korunmaz: İslam’a, Peygambere ve onun nesline hürmet." [Taberani]

"Sizi çok sual soru sormaktan nehyediyorum." [Taberani]

"Yaşlılarımıza hürmet ve ikram, Allahü teâlâya saygıdandır." [Buhari]

"Büyüklerimizi saymayan, küçüklerimize acımayan bizden değildir." [Buhari]

"Halkı içindeki ihtiyar, ümmeti içindeki peygamber gibidir." [İ. Neccar]

"Üzerinde kul hakkı olan, ölmeden önce ödeyip helalleşsin! Çünkü âhirette altının, malın değeri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar, kendi sevaplarından alınır, sevabları olmazsa, hak sahibinin günahları buna yüklenir." [Buhari]

"Beş vakit namaz, kapısının önünde akıp giden ve insanın her gün içinde beş defa yıkandığı suyu gür nehir gibidir." [Müslim]

"Namaz, insan ile küfür arasında bir perdedir. Namazı terketmek bu perdeyi kaldırmaktır." [Müslim]

"Onlarla bizim aramızda alamet-i farika namazdır. Binaenaleyh, namazı terkeden kafirlere benzemiştir." [Tirmizi]

"Cemaatle kılınan namazın sevabı yalnız başına kılınan namazdan yirmi derece efdaldir." [Buhari]

"Müminler yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirdi." [Buhari, Müslim]

"Bir kimse evinde güzelce temizlenir ve Allah'ın farzlarından birini ifa etmek maksadıyla mescitlerden birine giderse, attığı adımlardan biri günahlarını siler diğeri de onun derecesini yükseltir." [Müslim]

"Namazda insanların en büyük sevap alanı, camiye en uzak olanıdır." [Buhari]

"Camiye devam edenin imanına şehadet ediniz." [Tirmizi]

"Peygamber Efendimiz, namazda sakalı ile oynayan bir kişi gördü ve: Eğer bunun kalbinde huşu olsaydı diğer azalarında da olur ve sakalı ile oynamazdı, buyurdu." [Tirmizi]

"Kırk sene beklemek namaz kılanın önünden geçmekten daha hayırlıdır." [Bezzar]

"Namaz kıldığın vakit, nefsine, hevasına ve ömrüne veda eden, mevlasına teveccüh eden gibi namaz kıl." [İbn-i Mace]

"İlim öğrenirken ölen şehiddir." [Hatib]

"Aşık olup, aşkını gizleyip ve iffetini koruyup ölen şehid olur." [Hakim]

"Abdestli yatıp da ölen şehiddir." [Deylemi]

"Suda boğulan, yangında ölen, garip, kimsesiz olarak ölen, zehirli hayvan sokarak ölen, iç hastalıklarından ölen, duvar ve enkaz altında kalarak ölen, kocasını kıskandığını gizleyen kadın, kendinin, din kardeşinin ve komşunun malını savunurken öldürülen, emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken öldürülen kimse şehiddir." [İbni Asakir]

"Hamile iken, doğumda veya lohusa iken ölen kadın şehiddir." [Taberani]

"Cuma günü veya gecesi ölen, şehid olur, kabir azabından kurtulur." [Ebu Nuaym]

"Her gece, Yasin okumaya devam eden kimse, şehid olarak ölür." [Taberani]

"Ümmetimin arasında fitne, fesat yayıldığı zaman, sünnetime sarılana yüz şehid sevabı vardır." [Hakim]

"Terkedilmiş bir sünnetimi ortaya çıkarana, yüz şehid sevabı vardır." [Hakim]

"Misafir, bir müminin evine girince, onunla bin bereket ve bin rahmet girer. O ev halkının günahları, denizlerdeki köpüklerden ve ağaçlardaki yapraklardan daha çok olsa da affolur. Herbirine bin şehid sevabı verilir. Misafirin yediği her lokma için bir hac ve umre sevabı yazılır ve onlar için Cennette bir şehir inşa edilir." [Nisab-ül ahbar]

"Bir şeyle canına kıyana, Cehennemde onunla azap edilir." [Buhari]

"İple boğazını sıkarak intihar eden, boğazı sıkılarak azap görür. Herhangi bir bıçakla intihar eden, Cehennemde bıçaklanarak azap görür." [Buhari]

"Ölüm meleğini görmek, bin kılıç darbesinden daha şiddetlidir." [Ebu Nuaym]

"Ölüm acısı çok şiddetli ise de, ölümden sonraki acılara göre çok hafiftir." [İ.Ahmed]

"Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır." [Beyheki]

"Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan; Bu eve girmeme imkan yok der, dönüp gider." [Tibyan]

"Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ Cehennemden çıkarır." [Tergibussalat]

"Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur." [Deylemi]

"Besmele ile işe başlayanın günahları af olur." [İ. Rafii]

"Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur." [Taberani]

"Besmele ile yenen yemek bereketli olur." [İbni Mace]

"Sıkıntıya düşen, Bismillahirrahmanirrahim ve lâhavle ve lâkuvvete illa billahil aliyyil azim derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur." [Deylemi]

"Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur." [Tergibussalat]

"Soyunurken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler." [İ. Ebiddünya]

"Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler." [T. Salat]

"Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran sıddıklardan yazılır." [Tergibussalat]

"Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur." [İbni Sünni]

"Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla!" [Taberani]

"Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!" [İbni Sünni]

"Yemeğe başlarken, Allahü teâlânın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi desin!" [Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim]

"Hikmet, on kısımdır; dokuzu, uzlet, biri az konuşmaktır" [Beyheki]

"Hayâ on kısımdır, dokuzu kadınlarda, biri erkeklerdedir." [Deylemi]

"Hikmet, on kısımdır, dokuzu Ali’de, biri diğer insanlardadır." [Ebu Nuaym]

"Rızık on kısımdır, dokuzu ticarette, biri de hayvancılıktadır." [İbni Sa’d]

"İbadet on kısımdır; dokuzu helal kazanmak, biri diğer ibadetlerdir." [Beyheki]

"İbadet on kısımdır; dokuzu sükûtta, biri de helâl kazançtadır." [Deylemi]

"Cömertlik on kısımdır; dokuzu Sudan’da biri diğer yerlerdedir." [Hatib]

"Cimrilik on kısımdır; dokuzu Fars’ta, biri diğer insanlardadır." [Hatib]

"Âfiyet on kısımdır; dokuzu helalden geçimini sağlamakta, biri de diğer şeylerdedir." [Deylemi]

"Kibir, on kısımdır; dokuzu Rum’da, biri diğer insanlardadır." [Hatib]

"Mümine kâfir diyenin, kendisi kâfir olur." [Buhari]

"Bilmiyorum demek de ilimdendir." [İbni Mace]

"Bildiği hâlde cevap vermeyen âlimin, Kıyamette ağzına ateşten gem vurulur." [Tirmizi]

"İlmini gizleyene, denizdeki balıktan, gökteki kuşa kadar her şey lanet eder." [Darimi]

"Âlimin bildiğini söylememesi, cahilin de bilmediğini sormaması helâl değildir. Çünkü Allahü teâlâ, Bilmiyorsanız, ilim ehline sorun, buyuruyor." [Taberani]

"İlmi, ehli olmayana öğretmek, onu kaybetmek demektir." [İbni Ebi Şeybe]

"İlmi layık olmayana öğretmek, domuzun boynuna mücevher takmak gibidir." [İ. Mace]

"Fetva vermeye en cüretli olanınız, ateşe girmeye en cüretli olanınızdır." [Darimi]

"Allahü tealâ Kıyamette buyurur ki: Benim azametim için birbirini sevenleri, hiçbir himayenin bulunmadığı bugün, rahmetim altında himaye ederim." [Müslim]

"Allah için dost olan kimseyi, Allahü tealâ, Cennette hiçbir ameliyle ulaşamayacağı yüksek dereceye yükseltir." [İ. Ebiddünya]

"Kıyamette Arş’ın etrafında, yüzleri ayın on dördü gibi parlayan insanlar için kürsüler kurulur. Herkes feryat ve figan ederken onlar sakindir. Herkes korku ve dehşet içindeyken onlar üzülmez. Bunlar, Allah için birbirini sevenlerdir." [Hâkim]

"Cennetin güzel köşkleri, Allah rızası için birbirini sevenler içindir." [Ebuşşeyh]

"Ya Âişe, günde iki kere yemek israftır. Allahü tealâ, israf edenleri sevmez!" [Beyheki]

"İftarda, sahurda ve misafirle beraber yenen yemekten dolayı sorgu sual olmaz." [Deylemi]

"Allahü teâlâ buyurdu ki: Benim için birbirini seven, benim için toplanıp dağılan, benim için birbirini ziyaret eden, benim için birbirine yedirip içireni severim." [İ. Malik]

"Arkadaşını Allah rızası için ziyaret edene, bir melek; Ne güzel oldu, Cenneti hak ettin, der. Allahü teâlâ da; Kulum beni ziyaret etti. Ağırlaması bana aittir. Onun için, Cennetten başka bir ziyafete razı olmam, buyurur." [Bezzar]

"Din kardeşini ziyaret eden, dönene kadar, rahmet içindedir." [Taberani]

"Cennette öyle güzel köşkler vardır ki, bunlar, birbirini Allah için ziyaret eden, Allah için sevip yardım edenler için hazırlanmıştır." [Taberani]

"Bir mümini ziyaret için evinden çıkana, 70 bin melek; Ey Rabbimiz! Senin rızan için ziyarete giden şu kuluna rahmet et, ondan razı ol, diye dua eder." [Taberani]

"Din kardeşini ziyaret edene, Cennette bir derece verilir." [Ey Oğul İlmihali]

"Mümin kardeşini ziyaret edip müsafeha eden kimselerin, elleri ayrılmadan, ağaçtan yaprak dökülür gibi, günahları dökülür." [Ey Oğul ilmihali]

"Âlimi ziyaret eden, beni ziyaret etmiş gibi sevaba kavuşur." [Taberani]

"Allahü teâlâ, ellerini kaldırıp da dua edenin duasını kabul etmemekten haya eder." [Tirmizi]

"Kur’an-ı kerimi kendi görüşüyle açıklayan, doğru olsa da, hata etmiştir." [Nesai]

"Kur’ana ehliyeti olmadan mânâ veren, Cehennemde azap görecektir." [Tirmizi]

"Kur’anı kendi görüşüne göre tefsir eden kâfir olur." [Deylemi, M. Rabbani]

"Uykudan uyanınca, Allahümmağfirlî diyenin duası kabul olur." [İ. Ebiddünya]

"Gece uyanınca, Lâilahe illallahü vahdehü lâşerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr, diyenin günahı deniz köpüğü kadar olsa da Allahü tealâ onun günahlarını bağışlar." [İbni Sünni]

"Gece uyanınca, şu duayı okuyan, her isteğine kavuşur: Lâilahe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâilahe illallahü vallahü ekber ve lâhavle ve lâkuvvete illâ billah-il aliyyil azîm." [İslam Ahlâkı]

"Gaflete düşmesi için, şeytan, uyuyana üç düğüm bağlar. Uyanınca Allah’ı zikrederse, düğümün biri çözülür. Abdest alırsa, ikinci düğüm çözülür. Namaz kılarsa, bütün düğümler çözülür." [Buhari]

"Müminin artığı şifadır" [Fetava-i Kübra]

"Günahı bırakmadan istiğfar eden, Rabbi ile alay ediyor demektir." [İ. Asakir]

"Âdil sultan Allah’ın yeryüzündeki halifesidir." [Beyheki]

"Neslimden gelecek olan Mehdi, Allah’ın halifesidir." [Deylemi, Hâkim]

"Emr-i maruf ve nehy-i münker yapan Allah’ın ve Resulünün halifesidir." [Deylemi]

"Sünnetimi ihya edip yayan halifemdir." [İ.Asakir]

"Sultan, yeryüzünde zıllullahtır." [Taberani]

"Kıyamete yakın ilim azalır, cehalet artar." [İbni Mace]

"Hidayete kavuşan hiçbir topluluk, hakkı bâtıl, bâtılı hak göstermeye çalışmadıkça, dalâlete düşmez, yani sapıtmaz." [Tirmizi]

"Her bid’at sapıklıktır" [Müslim]

"Peygamber efendimiz, bid'at ehli için; Ben onlardan değilim, onlar da benden değildir. Onlara karşı cihad, kâfirlerle cihad gibi önemlidir, buyurdu." [Deylemi]

"Her iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar sevap vardır. Her kötülük ise bir misli ile yazılır. Allah onu affederse o da yazılmaz." [Buhari]

"Sabahın erken saatleri ümmetim için bereketli kılındı." [Müsned]

"Dinde kendinizden yukarıda olana bakın, aşağı olana bakmayın, yoksa kendinizi beğenip, helâk olursunuz. Dünyalık hususunda da, kendinizden yukarıda olana bakmayın, yoksa nankörlük edersiniz. Kendinizden aşağı olana bakın ki nimete şükredesiniz." [Ey Oğul İlmihali]

"Evde kap içinde idrar bırakmayın! Rahmet melekleri böyle odaya girmez." [Taberani]

"Bir evde çöp olursa, o evden bereket kalkar." [Deylemi]

"Amelsiz âlim, mum gibidir, kendini yakar, insanları aydınlatır." [Bezzar]

"Allahü teâlâ, ilimsiz ameli kabul etmez." [B. Arifin]

"İlimle az amel faydalı olur, ilimsiz çok amel kıymetsizdir." [Deylemi]

"İbadetleri bizim gibi yapmayan, bizden değildir." [Miftah-ül cenne]

"Bizim yaptığımıza benzemeyen her amel, merduddur." [Mizan-ül-kübra]

"Bir millet, dinlerinde bir bid’at çıkarırsa, Allahü teâlâ, buna benzeyen bir sünneti yok eder. Kıyamete kadar bir daha geri getirmez." [Mektubat-ı Rabbani]

"Kalble tasdik edip, ihlâsla kelime-i şehadeti söyleyen Cennete girer." [Taberani]

"İnanarak, beğenerek ihlâsla Lâilâhe illallah diyene Cennet vardır." [İbni Hibban]

"Müezzinin ezanını işittiğiniz vakit siz de onun söylediği gibi söyleyiniz. Sonra bana salât ve selâm okuyunuz. Çünkü her kim bana bir salât okursa, bundan dolayı Allah ona on defa rahmet nazarıyla teveccüh buyurur. Sonra Allah’tan benim için vesileyi isteyiniz. Çünkü vesile Cennette bir derecedir ki, o, Allah’ın kullarından yalnız birinden başkasına lâyık olmaz. Benim o olduğumu umuyorum. Her kim benim için Allah’tan vesileyi isterse, ona şefaatim ulaşır." [Müslim]

"Her kim ezanı işittiği zaman: Allahümme Rabbe hâzihi’d-da’vete’t-tâmmeti ve’s-selâti’l-kâimeti âti Seyyidina Muhammedeni’l-vesîlete ve’l-fadîlete ved’dereceter’rafiate’l-aliye. Ve’b’ashü mekâmem-mahmûdeni’llezî veadtehû. İnneke lâ tühlifu’l-miâd, der ise kıyamet gününde benim şefaatim ona hak olur." [Buhârî]

"İnsanlar ezan okumanın ve namazda ilk safta bulunmanın sevabını bilselerdi ve bunları yapabilmek için de kur’a çekmek zorunda kalsalardı, mutlaka öyle yaparlardı." [Buhârî, Müslim]

"Receb ayında Allah’a çok istiğfar edin; çünkü Allahü tealâ Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkleri vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer." [Deylemi]

"Allahü tealâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder." [Gunye]

"Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir." [Miftah-ül-cenne]

"Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır." [Ebu Ya’la]

"Receb büyük bir aydır. Allahü tealâ bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, Geçmiş günahların affoldu, der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti." [Taberani]

"Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip Ya Rabbi onu mağfiret et, derler." [Ebu Muhammed]

"Receb'in ilk Cuma gecesini ihya edene, kabir azabı yapılmaz. Duaları kabul edilir." [S. Ebediyye]

"Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir." [İ. Gazali, Ebu Musa el Medeni]

"Âişe validemiz buyuruyor ki: Resulullahın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şabanın tamamını oruçla geçirirdi." [Buhari]

"Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini isterim." [Nesai]

"Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim. Bu hâl, sabaha kadar devam eder." [İbni Mace]

"Allahü teâlâ, Şaban’ın 15. gecesinde müşrik ve müşahin hariç herkesi affeder." [İbni Mace]

"Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat gecesi ve Arefe gecesi." [İsfehani]

"Allahü teâlâ, Şaban’ın yarısının gecesinde, dünya semasına tecelli eder. Benikelb kabilesinin koyunlarının kıllarından daha çok kimsenin günahlarını affeder." [İbni Mace, Tirmizi]

"Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç herkesi affeder." [İbni Mace]

"Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur." [Tirmizi]

"Şaban’da üç gün oruç tutana, Allahü teâlâ Cennette bir yer hazırlar." [Ey oğul ilmihali]

"Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır." [Nesai]

"Ramazan ayı gelince; Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek, denir." [Nesai]

"Ramazan gelince, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder." [Deylemi]

"Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur." [Taberani]

"Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir." [Ebu Nuaym]

"Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir." [İ.Mansur]

"Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur." [İ.Ebiddünya]

"İslam, kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir." [Müslim]

"Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası, ancak oruçlular içindir." [Taberani]

"Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur." [Nesai]

"Ramazan orucunu farz bilip, sevap bekleyerek oruç tutanın günahları affolur." [Buhari]

"Ramazan orucunu tutup ölen mümin, Cennete girer." [Deylemi]

"Ramazan bereket ayıdır. Allah bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır." [Taberani]

"Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutun! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır." [İbni Ebiddünya]

"Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır." [Deylemi]

"Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, Ben oruçluyum, deyin!" [Buhari]

"Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz" [Tirmizi]

"Allahü teâlâ, Kadir gecesini ümmetime hediye etti, ondan önce kimseye vermedi." [Deylemi]

"İnanarak ve sevabını Allahü teâlâdan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur." [Buhari, Müslim]

"Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın." [Müslim]

"Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir." [Müslim]

"Şevval ayında altı gün oruç tutan, yeni doğmuş gibi günahsız olur." [Taberani]

"Ramazandan sonra, Şevvalde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır." [İbni Mace]

"Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiçbir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, Aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ Âdem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu." [Taberani]

"Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki: Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür." [Buhari, Müslim, Ebu Davud]

"Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." [Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani]

"Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur." [Şir’a]

"Aşure günü, ilim öğrenilen veya zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer." [Şir’a]

"Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." [Şir’a]

"Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur." [Beyheki]

"Terviye günü oruç tutan ve günahtan sakınan Müslüman Cennete girer." [Ramuz]

"Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur." [Müslim]

"Arefe günü bin İhlâs okuyanın günahları affolup duası kabul olur." [Ebuşşeyh]

"Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur." [Taberani]

"Şeytan, Arefe gününden başka bir günde daha zelil, hakir ve kinli görülmez." [İ. Malik]

"Arefe ne güzel gündür. O gün rahmet kapıları açılır." [Deylemi]

"Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği bir gündür." [Deylemi]

"Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekât namaz, Cuma günü dışındaki bin rekâttan efdaldir." [Deylemi]

"Allahü teâlânın indinde günlerin seyyidi Cuma’dır, kurban ve Ramazan bayramı gününden de kıymetlidir. Cuma gününün beş hasletinden biri; Allah, Âdem’i Cuma günü yarattı. Dünyaya o gün indirildi, o gün vefat etti." [Buhari, İ. Ahmed]

"Cumartesi günü Musa aleyhisselamın ümmetine, Pazar günü İsa aleyhisselamın ümmetine verildiği gibi, Cuma günü de, Müslümanlara verildi. Bugün, Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır." [R. Nasıhin]

"Yalnız Cuma günü, oruç tutmayın! Bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutun." [Buhari]

"Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem’dir." [İbni Cerir]

"Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır." [Taberani]

"Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir." [Ebu Davud]

"Her ayda, üç gün oruç tutmak, bütün yılı oruçlu geçirmek gibi sevabdır." [Buhari]

"Kameri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutan, bütün yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur." [Nesai]

"Ameller, pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. Ben de, amelimin oruçluyken arz olunmasını isterim." [Tirmizi]

"Beni duyup da, bana iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan, Cehenneme girecektir." [Müslim, Hâkim]

"Allahü teâlâyı çok sevmenin alameti, Onu çok anmak ve anmayı sevmektir." [İbni Şahin]

"Geceleyin bir müddet ilim ile meşgul olmak, bütün gece sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir." [Ebu Nuaym]

"İhtiyacını insanlara açan, ihtiyaçtan kurtulamaz. Allah’a arz ederse, ihtiyaçtan kurtulur" [Hâkim]

"İnsan, ümit bağladığı yere havale edilir. Eğer Allah’tan başkasına ümit bağlamazsa, Allahü teâlâ da onun işini kendi üzerine alır, başkasına havale etmez." [Hâkim]

"Dinimizde zarar vermek olmadığı gibi, zarara zararla karşılık vermek de yoktur" [İ. Ahmed, Hâkim]

"Ortalık karıştığı, yalanlar yazıldığı, âdetlerin ibadetlere karıştırıldığı ve Eshabıma dil uzatıldığı zaman, doğruyu bilenler herkese bildirsin! Allahü teâlânın, meleklerin ve bütün insanların laneti, doğruyu bilip de, gücü yettiği hâlde bildirmeyene olsun!" [Deylemi]

"Kadere inanmak, iman esaslarındandır." [Ebu Davud, Tirmizi]

"Kaderi inkâr edenin İslam’dan nasibi yoktur." [Buhari]

"Âhir zamanda kaderi inkâr edenler çıkacaktır." [Tirmizi]

"Kaderi inkâr edene, bütün peygamberler lanet eder." [Taberani]

"Kadere, hayra ve şerre inanmayan iman etmiş sayılmaz." [Tirmizi]

"Komşusu açken tok yatan, mümin değildir." [Buhari]

"Komşusu kötülüğünden emin olmayan kimse, mümin değildir." [Buhari]

"Malına veya çoluk çocuğuna zarar verir korkusuyla komşusuna kapısını kapatan, onunla görüşmeyi kesen, mümin değildir." [Harâiti]

"Kendisi için sevdiği şeyi, komşusu veya arkadaşı için sevmeyen mümin değildir." [Müslim]

"Fuhuş konuşan mümin değildir." [Buhari]

"Kendisi için sevdiğini, kardeşi için sevmeyen mümin değildir." [Buhari]

"Zina eden, şarap içen ve hırsızlık eden o anda mümin değildir." [Buhari]

"Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur." [Taberani]

"Merhametli olmayanın imanı olmaz." [Taberani]

"Başkasının karısını, kızını ayartan bizden değildir." [İ.Ahmed]

"Müslümana zarar veren, hile yapan, bizden değildir." [Müslim]

"Bizi aldatan bizden değildir." [Taberani]

"İlim öğrenmeyen bizden değildir." [Deylemi]

"Bela gelince, üstünü başını yırtan, bağırıp çağıran bizden değildir." [Buhari]

"Elinde varken ailesini sıkıntı içinde yaşatan bizden değildir." [Cami-us-sagir]

"Karşı cinse benzemeye çalışan bizden değildir." [İ.Ahmed]

"Selamı almayan bizden değildir." [ İ. Sünni]

"Yaptığı iyilikleri başa kakan cennete giremez." [Tirmizi]

"Cimri Cennete giremez." [Deylemi]

"Faiz yiyen Cennete giremez." [Hâkim]

"Kölesine kötü davranan Cennete giremez." [Tirmizi]

"Yetim malı yiyen, Cennete giremez" [Hâkim]

"Hayâsız Cennete giremez." [Deylemi]

"Alkolik olan Cennete giremez." [Hâkim]

"Erkeklere benzemeye çalışan kadın Cennete giremez." [Nesai]

"Ana babasına asi olan Cennete giremez." [Nesai]

"Fuhuş söyleyen Cennete giremez." [Ebu Nuaym]

"Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah diyen Cehenneme girmez." [Müslim]

"Cömert, çok günah işlese de Cehenneme girmez." [R. Nasıhin]

"İnsanlara kolaylık ve rıfk gösteren, Cehenneme girmez." [Tirmizi]

"Ana-babasını razı eden mümin, ne yaparsa yapsın Cehenneme girmez." [Şir’a]

"Beni rüyada gören, Cehenneme girmez." [İbni Asakir]

"Gıybet eden Cehennemdedir." [İsfehani]

"Rüşvet alan da, veren de Cehennemdedir." [Taberani]

"Müslümanı aldatan Cehennemdedir." [Taberani]

"Cebrail aleyhisselam, dedi ki: Ya Resulallah, senin ismin anılınca, sana salevat getirmeyen azabı hak eder, Cehenneme gider." [İ. Ahmed]

"Allah rızasından başka bir niyetle ilim öğrenen, Cehenneme gider." [Tirmizi]

"Gece kaim, gündüz saim olan cemaate gelmezse Cehenneme gider." [Tirmizi]

"Cimri Cehenneme gider." [Beyheki]

"Müslümana, üç günden fazla dargın duran, Cehenneme gider." [Nesai]

"Kibirden de uzak olduğu halde ölen Cennete girer." [Tirmizi]

"Halktan bir şey istemeyeceğine söz verenin Cennete gireceğine kefilim." [Nesai]

"Temiz olanlar, Cennete girer." [Deylemi]

"İki kız evladına güzel muamele eden, mutlaka Cennete girer." [İbni Mace]

"Kocası razı olduğu halde ölen kadın Cennete girer." [Tirmizi]

"Abdest alan bütün günahlardan temizlenmiş olur." [Müslim]

"Güzelce abdest alıp namazını cemaatle kılanın bütün günahları affolur." [Müslim]

"Cuma günü gusledenin günahları affolur." [Taberani]

"Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir." [İsfehani]

"Her gün üç kere, Âdem aleyhisselama salevat getirenin yani Salevatüllahi alâ Âdeme diyenin bütün günahları affolur." [Deylemi]

"İşrak vakti iki rekât namaz kılanın, bütün günahları affolur." [İ. Ahmed]

"İki Müslüman, selamlaşıp müsafeha eder ve bir de bana salevat-ı şerife okursa, anadan yeni doğmuş gibi bütün günahları temizlenir." [R. Nasıhin]

"Cuma günü sabah namazından önce, Estagfirullâhel’azîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh okuyanın, bütün günahları affolur." [İbni Sünni]

"Her namazdan sonra 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahü ekber okuyup sonra, Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ-şerîke-leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa da affedilir." [Müslim]

"Hasetçi ve kovucu benden değildir." [Taberani]

"Yılandan korkup öldürmeyen bizden değildir." [Ebu Davud]

"Tırnaklarını kesmeyen bizden değildir." [İ.Ahmed]

"Guslettikten sonra abdest alan bizden değildir." [Ebu Davud]

"Evlenmeyen benden değildir." [İbni Mace]

"Haram cilbabla kılınan namaz kabul olmaz." [Bezzar]

"Bir lokma haram yiyenin, kırk gün ibadetleri kabul olmaz." [Taberani]

"Hanımının haklarını ifa etmeyenin; namazları, oruçları kabul olmaz." [Mürşid-ün-nisa]

"Zekât vermeyenin namazı kabul olmaz." [Taberani]

"Namaz kılmayanın ibadetleri kabul olmaz." [Ebu Nuaym]

"Kendisini istemeyen cemaate imam olanın namazı kabul olmaz." [Beyheki]

"Saçlarını deve hörgücü gibi yapan kadının namazı kabul olmaz." [Taberani]

"Şarap içenin namazı kırk gün kabul olmaz." [Tirmizi, Hâkim, Nesai]

"Din kardeşinin avret yerine bakanın kırk gecelik namazı kabul olmaz." [İ. Asakir]

"Kocası razı oluncaya kadar, kadının namazları ve diğer iyilikleri kabul olmaz." [Taberani]

"Gördüğü iyilikleri gizleyip, gördüğü kötülükleri teşhir eden kötü komşudan Allahü teâlâya sığının!" [Nesai]

"Arkadaşının ayıplarını örten kimsenin, Allahü teâlâ, dünya ve ahirette kusurlarını örter. Bir ölüyü diriltmiş gibi olur." [Hakim]

"Mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz. Öyle ise onları güler yüz ve tatlı dil ile, güzel ahlakla memnun etmeye çalışınız!" [Hakim]

"Nimete kavuşmuş olanlardan, tevazu gösterene ve kendini hep kusurlu bilene, helalden kazanıp, hayırlı yerde sarf edene, fıkıh bilgileri ile hikmeti (tasavvufu) birleştirene, helale harama dikkat edene, fakirlere acıyana, işlerini Allah rızası için yapana, huyu güzel olana, kimseye kötülük yapmayana, ilmi ile amel edene ve malının fazlasını dağıtıp, lafının fazlasını saklayana müjdeler olsun." [Taberani]

"Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır." [Hakim]

"Ya Rabbi senden, sıhhat, afiyet ve güzel ahlak dilerim." [Harâiti]

"Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." [Beyheki]

"Güzel ahlak, büyük günahları, suyun kirleri temizlemesi gibi temizler. Kötü ahlak ise, salih amelleri, sirkenin balı bozduğu gibi bozar." [İ. Hibban]

"Allahü teâlâ indinde kötü ahlaktan büyük günah yoktur. Çünkü, kötü ahlaklı bir günahtan tevbe edip kurtulursa, bir başka günaha düşer. Hiçbir vakit günahtan kurtulamaz." [İsfehani]

"Bir kimse tevbe ederse, tevbesini Allahü teâlâ kabul eder. Kötü ahlaklı kimsenin tevbesi makbul olmaz. Zira bir günahtan tevbe ederse kötü ahlakı sebebiyle, daha büyük günah işler." [Taberani]

"Güzel ahlak, senden kesilen akrabanı ziyaret etmek, sana vermeyene vermek, sana zulmedeni affetmektir." [Beyheki]

"Din, güzel ahlaktır." [Deylemi]

"Müminlerin iman yönünden en faziletlisi ahlakça en iyi olanıdır." [Tirmizi]

"Şüphesiz güzel ahlak, güneşin buzu erittiği gibi günahları eritir." [Harâiti]

"Bir müslüman güzel ahlakı sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur." [İ. Ahmed]

"Bir insan az ibadet etse de, güzel ahlakı sayesinde en yüksek dereceye kavuşur." [Taberani]

"Yumuşak davran! Sertlikten sakın! Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir." [Müslim]

"Yumuşak davranmayan, hayır yapmamış olur." [Müslim]

"En çok sevdiğim kimse, huyu en güzel olandır." [Buhari]

"Yumuşak olan kimseye, dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir." [Tirmizi]

"Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler, hayvanın yularını tutan kimse gibidir. Durdurmak isterse hayvan ona uyar. Taşın üzerine sürmek isterse hayvan oraya koşar." [Ebu Davud]

"Cennete götüren sebeplerin başlıcası, Allahü teâlâdan korkmak ve iyi huylu olmaktır. Cehenneme götüren sebeplerin başlıcası da, dünya nimetlerinden ayrılınca üzülmek, bu nimetlere kavuşunca sevinmek, azgınlık yapmaktır." [Tirmizi]

"İmanı en kuvvetli kişi, ahlakı en güzel ve hanımına en yumuşak olandır." [Tirmizi]

"İnsan, güzel huyu ile, Cennetin en üstün derecelerine kavuşur. İbadetlerle bu derecelere kavuşamaz. Kötü huy, insanı Cehennemin en aşağısına sürükler." [Taberani]

"İbadetlerin en kolayı, az konuşmak ve iyi huylu olmaktır." [İbni Ebiddünya]

"Şu üç şey bulunan kimsenin imanı kâmildir: Herkesle iyi geçinen güzel ahlak, kendini haramlardan alıkoyan vera, cehlini örten hilm." [Nesai]

"Dünyada veya ahirette özür dilemek zorunda kalacağın söz ve hareketten uzak durmaya çalış!" [Hakim]

"Söz veriyorum ki, münakaşa etmeyen, haklı olsa da dili ile kimseyi incitmeyen, şaka ile veya yanındakileri güldürmek için yalan söylemeyen, iyi huylu olan müslüman Cennete girecektir." [Tirmizi]

"Allahü teâlâ buyuruyor ki: Size gönderdiğim İslam dininden razıyım. Bu dinin tamam olması, ancak cömertlikle ve iyi huylu olmakla olur. Dininizin tamam olduğunu her gün, bu ikisi ile belli ediniz!" [Taberani]

"Sıcak su buzu erittiği gibi, iyi huylu olmak, günahları eritir, yok eder. Sirke balı bozup yenilmez hâle soktuğu gibi, kötü huylu olmak, ibadetleri bozup yok eder." [Taberani]

"Hak teâlâ yumuşak huyluya yardım eder, sert ve öfkeliye yardım etmez." [Taberani]

"Yumuşak olan, kızmayan müslümanın Cehenneme girmesi haramdır." [Tirmizi]

"Yavaş, yumuşak davranmak, Allahü teâlânın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci olmak, şeytanın yoludur. Allahü teâlânın sevdiği şey, yumuşak ve ağırbaşlı olmaktır." [E. Ya'la]

"Kişi, yumuşaklığı, tatlı dili ile, gündüzleri oruç tutanın ve geceleri namaz kılanın derecesine kavuşur." [İ. Hibban]

"Kızınca, öfkesini yenerek yumuşak davrananı Allahü teâlâ sever." [İsfehani]

"Güler yüzle selam veren, sadaka verenin sevabına kavuşur." [İ.Ebiddünya]

"İki melek var, biri sert, biri yumuşak mizaçlıdır. Bunlar, Cebrail ile Mikail’dir. Peygamberlerden biri yumuşak, diğeri sert mizaçlıdır. Bunlar İbrahim ile Musa’dır. Benim de iki arkadaşımdan biri yumuşak, diğeri sert mizaçlıdır. Bunlar, Ebu Bekir ile Ömer’dir." [Taberani]

"Affedin ki, Allahü teâlâ da sizi affetsin ve şerefinizi yükseltsin!" [İsfehani]

"Allah için affedeni Allahü teâlâ yükseltir, aziz eder." [Berika]

"Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere ihsan etmek, güzel huylu olmaktır." [İ.Ebiddünya]

"Sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et, aleyhine de olsa mutlaka doğru konuş." [Ruzeyn]

"Musa aleyhisselam; Ya Rabbi, senin indinde en aziz kimdir? diye sordu. Allahü teâlâ da, İntikam almaya gücü yeterken affedendir, buyurdu." [Harâiti]

"Allahü teâlâ, merhameti olmayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez." [İ.Ahmed]

"Güzel huy gibi asalet, tedbirli olmak gibi akıllılık olmaz." [İbni Mace]

"Ahlakınızı güzelleştirin!" [İbni Lal]

"Güzel rüya müjdedir." [İbni Cerir]

"Salih rüya rahmani, karışık rüya şeytanidir." [Buhari]

"En doğru rüya seher vakti görülendir." [Beyheki]

"Kıyamet yaklaştığında, Müslümanın rüyası ekseriya yalan çıkmaz." [Müslim]

"Sözü doğru olanın, sadık kimselerin rüyası da doğru çıkar." [Buhari]

"Gündüz görülen rüyalar doğru çıkar." [Hakim]

"Peygamberlik müjdelerinden salih rüyadan başka kalmadı. Mümin rüyayı, ya kendi görür veya başkaları onun için görür." [Müslim]

"Salih rüya, Peygamberliğin 46’da biridir." [Beyheki]

"Rüyada kadın görmek hayra, deve korkuya, süt dine, yeşil Cennete, gemi kurtuluşa, hurma rızka delalet eder." [Ebu Ya’la]

"Kötü rüya gören kimseye söylemesin, şeytandan da Allahü teâlâya sığınsın." [Müslim]

"Kötü rüya gören uyanınca sol tarafına üç defa tükürüp, şeytanın şerrinden Allahü teâlâya sığınsın. Bu takdirde rüya, ona zarar vermez." [Müslim]

"Güzel rüya gören, hemen Allahü teâlâya hamd ve şükretsin! Kötü rüya gören, Allahü teâlâya sığınsın, rüyasını kimseye anlatmasın! O zaman rüyanın ona zararı olmaz." [Dare Kutni]

"Rüyada başım kesildi, tabiri ne? diye sorana, Peygamber efendimiz buyurdu ki: Bu şeytanidir. Kötü rüyayı, anlatmayın! Şeytandan Allahü teâlâya sığının!" [Müslim]

"Rüyasında hoşa gidici güzel şeyler gören, görüşü isabetli salih birine anlatsın! O da hayra yorsun!" [Beyheki]

"Rüya, tabir ilmini bilen bir dosta veya akıllı bir zata anlatılmalıdır!" [İ.Ahmed]

"Rüya nasıl tabir edilirse, öyle çıkar. Bunun için rüyanızı nasih veya âlime anlatın!" [Hakim]

"Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür. Ben her surette görünürüm." [Deylemi]

"Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez." [Hatib]

"Beni rüyada gören, uyanıkken görmüş gibidir." [İbni Mace]

"Beni rüyada gören, Cehenneme girmez." [İbni Asakir]

"Rüyada beni gören, muhakkak beni görmüştür. Çünkü şeytan, benim şeklime giremez. Ebu Bekir’i de, rüyada gören, elbette onu görmüştür. Çünkü şeytan, Ebu Bekir’in şekline de giremez." [Hatîb]

"İbadetlerin en kıymetlisi, Allah için sevmek ve Allah için düşmanlıktır." [Ebu Davud]

"İnsan, dünyada kimi seviyorsa, ahirette onun yanında olacaktır." [Buhari]

"Cebrail aleyhisselam gibi ibadet etseniz, müminleri, Allah için sevmedikçe ve kâfirleri Allah için kötü bilmedikçe, hiçbir ibadetiniz, hayrat ve hasenatınız kabul olmaz!" [Ey Oğul İlmihali]

"İnsanlar, bir tarağın dişleri gibi eşittir" [İbni Lâl]

"Arşın etrafında nurdan kürsülerde, nur gibi parlayan zatlar bulunur. Peygamberler ve şehidler bunlara imrenir. Bunlar, Allah için birbirini seven, Allah için buluşan, Allah için birbirini ziyaret edenlerdir." [Nesai]

"Allahü teâlâ buyurur ki: Benim için birbirini ziyaret eden sevgimi kazanır. Benim için birbirini seven, sevgime mazhar olur. Benim için veren, sevgimi hak eder. Benim için birbirine yardım eden, muhabbetimi kazanır." [Hakim]

"Birbirini Allah için seven iki kişinin Allah katında en kıymetlisi, arkadaşını daha çok sevendir." [Hakim]

"Kıyamette Arşın gölgesinde bulunacak yedi sınıf kimseden birisi de Allah için birbirini seven, Allah için toplanıp Allah için dağılan kimselerdir." [Buhari]

"İmanın esası ve en kuvvetli alameti, hubb-i fillah, buğd-i fillah, yani Allah için sevgi, Allah için buğzdur." [Ebu Davud, İ. Ahmed, Taberani]

"Din, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir." [Ebu Nuaym, Hâkim]

"Allah için seven, Allah için düşmanlık edenin imanı kâmildir." [Ebu Davud, Tirmizi]

"İmanın temeli, Müslümanları yani Allah’ın dostlarını sevmek ve kâfirleri yani Allah’ın düşmanlarını, din düşmanlarını sevmemektir." [İ.Ahmed]

"Allahü teâlâ buyuruyor ki: Benim için birbirini sevenler, kıyamette nurdan öyle minberler üzerinde bulunur ki, sıddıklar, şehidler ve peygamberler onların makamına imrenirler." [Taberani]

"Kendisi için sevdiğini, din kardeşi için de sevmeyen gerçek mümin olamaz" [Buhari]

"Müflis, şu kimsedir ki, kıyamette, defterinde pek çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat, bazılarına çeşitli yönden zararı dokunmuştur. Sevapları, bu hak sahiplerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları, bunun üzerine yükletilip Cehenneme atılır." [Müslim]

"Kul hakkı, müminin ayıbı, kusurudur." [Ebu Nuaym]

"Arkadaşını öldüren, ümmetimden değildir. Öldürülen kâfir olsa da yine böyledir." [Hadika]

"Zimmiyi öldüren, Cennetin kokusunu alamaz." [Hadika]

"Zimmiyi öldürene, Cennet haramdır." [Ebu Davud]

"Kıyamette bir münadi: Ecri Allah’ın üzerinde olan ayrılsın, Cennete girsin, der. Bunlar kim? diye sorulunca, münadi; İnsanları affedenlerdir, der. Birçok kişi hesaba çekilmeden Cennete girer." [İ. Ebiddünya]

"Denizde şehid olanların, bütün günahları, hatta kul hakları da affolur." [İbni Mace]

"Farz namazı kasten terk eden kâfirdir." [Taberani]

"Beş vakit namazı terk eden, Allah’ın hıfz ve emanından mahrum olur." [İbni Mace]

"Namaz kılmayanın, terk edenin dini yoktur." [Bezzar, İbni Nasr]

"Namazı terk edenin, diğer ibadetlerini Allahü teâlâ kabul etmez." [İsfehani, Ebu Nuaym]

"Farz namaz borcu olanın, nafile namazı kabul olmaz." [Dürret-ül fahire]

"Peygamber efendimiz buyuruyor ki: Allahü teâlâ benim ümmetime Ramazan-ı şerifte beş şey ihsan eder ki, bunları hiçbir peygamberin ümmetine vermemiştir: 1- Ramazanın birinci gecesinde oruca kalkana, Allahü teâlâ rahmetle nazar eder. Rahmetle nazar ettiği kul artık rahmete kavuşmuştur, hiçbir korku yoktur. 2- İftar vakti, oruçlunun ağız kokusu, Allahü teâlâya, her kokudan daha güzel gelir. 3- Melekler, Ramazanın her gece ve gündüzünde, oruç tutanların affolması için dua eder. Melekler günahsız olduğu için duaları kabul olur. 4- Allahü teâlâ, oruç tutanlara mahsus olarak Cennette bir köşk ihsan eder. 5- Ramazan-ı şerifin son günü, oruç tutan müminlerin hepsini affeder." [Beyheki]

"Ya Rabbi, senden isteyip de verdiğin zatların hatırı için, senden istiyorum." [İbni Mace]

"Çölde yalnız kalan, bir şey kaybederse: Ey Allah’ın kulları bana yardım edin! desin; çünkü Allahü teâlânın, sizin göremediğiniz kulları vardır." [Taberani]

"Oruç tutamayacak kadar yaşlı veya iyi olmasından ümit kesilen hasta, fidye verir" [Nesai]

"Sağlığa kavuşmak için oruç tutun!" [Taberani]

"Ramazanda 20 rekât teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur" [İbni Ebi Şeybe]

"Sünnetime ve Hulefa-i raşidin’in sünnetine sımsıkı sarılın" [Buhari]

"Seferde sıkıntı içinde oruç tutmak, takva sayılmaz" [Buhari]

"Allahü teâlâ, gebeyle emzikli kadına, oruç tutmaması için ruhsat verdi, orucunu tehir etti" [Ebu Davud, Tirmizi, Nesai]

"Sadaka-i fıtr, zenginlerinize bir tezkiyedir. Fakirleriniz de verirse, Allahü teâlâ onlara daha çoğunu verir." [Ebu Davud]

"Sadaka-i fıtrı, küçük büyük, zengin fakir herkesin vermesi gerekir." [Ebu Davud]

"Oruçlunun uykusu ibadettir." [Deylemi]

"Şu üç kişiden kalem kaldırılır: Uyuyan kimse uyanana kadar, çocuk büluğa erene ve deli olan iyileşinceye kadar." [Ebu Davud]

"Abdestli olarak yatan, uykudayken, gündüz saim (oruçlu), gece kaim (gece uyanıp ibadet eden) gibi sevaba kavuşur." [Deylemi]

"İbadete niyet edip yattıktan sonra, uyuyup kalana, niyeti sebebiyle gece ibadet etmiş gibi sevab yazılır, uykusu da kendisine sadaka olur." [Nesai, İbni Mace]

"Cebrail aleyhisselam, abdest aldıktan sonra, iç çamaşırına su serpilmesini bildirdi." [Tirmizi]

"Resulullah, abdest aldıktan sonra, çamaşırına su serperdi." [Nesai]

"Fıkıh sohbetinde bulunmak, bir senelik ibadetten üstündür." [Deylemi]

"Âlimlerin sohbetine katılın, onlara yakın oturun! Çünkü Allahü teâlâ, yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi, ölü kalbleri de, hikmet nuruyla diriltir." [Taberani]

"Âlimleri ziyaret eden beni ziyaret etmiş olur. Âlim meclisinde bulunan, benim meclisimde bulunmuş olur." [İ. Rafii]

"Âlimin sohbetinde bulunmak, bin rekât nafile namazdan üstündür." [İ. Gazali]

"Bir defa salih kimsenin sohbetinde bulunmak, defalarca kötü kimselerin sohbetlerinde bulunmanın günahlarına kefaret olur." [Deylemi]

"İlaçların en iyisi Kur’an-ı kerimdir." [İ. Mace]

"Kur’an-ı kerimden şifa beklemeyen, şifaya kavuşamaz." [Deylemi]

"Fatiha her derde devadır." [Beyheki]

"Müctehid, ictihadında hata ederse bir, isabet ederse iki sevab alır." [Buhari]

"Âlimlerin farklı ictihadları rahmettir." [Beyheki, Deylemi, İ. Münavi, İbni Nasr]

"Dinlerini parçalayıp, fırkalara ayrılanlar, bid’at sahipleridir. Her günah işleyenin tevbesi vardır. Bid’at sahipleri müstesnadır. Onlar, tevbe etmezler. Ben onlardan uzağım, onlar da benden uzaktır." [Taberani, Kurtubi]

"Peygamber efendimiz amcası Hazret-i Abbas’a: Sana öğreteceğim şeyi yaptığın zaman, eski-yeni, önceki-sonraki, gizli-açık, hataen veya kasten işlediğin bütün günahları Allahü teâlâ affeder, buyurup tesbih namazının nasıl kılınacağını bildirmiştir." [Ebu Davud]

"Kur’an-ı kerimi hatmedene, altmış bin melek istiğfar eder." [Deylemi]

"Kur’an-ı kerimi hatmedenin duası kabul olunur." [Taberani, İbni Hibban]

"Hatim duası yapılan yerde hazır olan, ganimet dağılırken bulunan kimse gibidir. Hatme başlanan yerde bulunan, cihad eden gibidir. İkisinde de bulunan, iki sevaba da kavuşur ve şeytanı rezil eder." [Hazinet-ül-esrar]

"Üç kere İhlas sûresini okuyan Kur’an-ı hatmetmiş gibi sevaba kavuşur." [Ey Oğul İlmihali]

"Allah muhsindir, muhsinleri sever." [Taberani]

"Allahü teâlâ, güzeldir, güzeli sever. Cömerttir, cömertliği sever. Temizdir, temizliği sever." [İ. Adiy]

"Allahü teâlâ, yumuşak davrananı sever." [Müslim]

"Allahü teâlâ, çok affedicidir, affetmeyi sever." [Hâkim]

"Allahü teâlâ, tektir, teke riayet edeni sever." [İbni Nasr]

"Allahü teâlâ, yaptığı işi hakkıyla yapanı sever." [Beyhekî]

"Allahü teâlâ, tevbekâr genci sever." [Ebu-ş-Şeyh]

"Allahü teâlâ, gençliğini Allah’a itaat yolunda geçiren genci sever." [Ebu Nuaym]

"Allahü teâlâ, meslek sahibi olan ve mesleğinde maharetli mümini sever." [Taberani]

"Allahü teâlâ, eski dostluğunu devam ettireni sever." [Deylemî]

"Allahü teâlâ, mazlumun ve darda kalanın yardımına koşanı sever." [Beyhekî]

"Allahü teâlâ, ısrarla dua edenleri sever." [Beyhekî]

"Oruç, Cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır." [Buhari]

"Ramazandan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur." [Taberani]

"Ramazan orucuyla Şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır." [İbni Mace]

"Ramazan ayı orucu on aya, Ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur." [İbni Huzeyme]

"Din bilgisi iki kısımdır: Kalbdeki faydalı ilimler, dille anlatılan zahirî ilimler." [Hatib, Süyuti]

"Elbette Kur’anın zahirî ve bâtınî manası vardır." [İbni Hibban]

"Bâtın ilmi, Allahü teâlânın esrarından bir sır, hikmetlerinden bir hükümdür. Allah onu kullarından dilediğinin kalbine bırakır." [Deylemi, İ. Süyûti, İ. Münavî]

"Zâhir ve bâtın ilminin âlimleri, peygamberlerin vârisleridir." [M. Nasihat]

"Rabbim bana farklı üç ilim bildirdi. Birincisini kimseye bildirme dedi, çünkü bu ilmi benden başkası anlayamaz. İkinci ilmi, dilediğine bildirebilirsin dedi. Üçüncü ilmi, ümmetinin hepsine bildir dedi." [Mevahib-i ledünniyye]

"Ey Kâbe, ey Beytullah, seni Allahü teâlâ, şerefli, mükerrem ve muazzam kıldı, fakat mümin, hürmet bakımından senden daha kıymetlidir." [Taberani]

"Bildiği ile amel edene, Allahü teâlâ bilmediklerini de öğretir." [Buhari]

"Bir kimse, günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta hasıl olur. Eğer tevbe ederse, o leke silinir. Tevbe etmeyip tekrar günah işlerse, o leke büyür ve kalbin tamamını kaplar, kalb, kapkara olur." [Haraiti]

"Müminin kalbi temizdir, orada parlayan bir ışık vardır. Kâfirin kalbi simsiyahtır ve terstir." [Taberani]

"Kim günah işlerse, kalbinde siyah bir nokta hasıl olur. Tevbe ederse silinir. Günahlara devam ederse, o leke büyüyüp kalbin tamamını kaplar." [Nesai]

"Her kalb fitneye maruz kalır. Hangi kalbe bir fitne sinerse, orada bir siyah leke hasıl olur. Hangi kalb de, o fitneyi reddederse, orada beyaz bir nokta meydana gelir. O kalb, beyaz bir bez gibi bembeyaz olur. Fitne, ona hiç zarar veremez. Bulanık kalb ise, siyah bir taş gibidir. Yamuk veya ters bir bardağa benzer. Böyle kalb iyilikleri tanımaz, kötülükleri yadırgamaz ve hep nefsinin hevasına uyar." [Müslim]

"Fâsık övülünce, Rabbimiz gadaba gelir." [Beyheki]

"Dinin afeti üçtür: Fâsık âlim, zalim idareci, cahil sofu." [Deylemi]

"Fıskı aşikâre olan fâsıka lanet olsun." [Deylemi]

"Mümin günahını başucunda, hemen üstüne yıkılacak bir dağ gibi görür. Münafık ise burnuna konmuş hemen uçacak sinek gibi görür." [Buhari]

"Kalb bozuk olunca, bedenin işleri de hep bozuk olur." [Beyheki]

"Çok konuşan çok hata eder, çok günah işler. Çok günah işleyen de, Cehenneme gider." [Ebu Nuaym]

"Çok yiyip içmekle kalbinizi öldürmeyin!" [İ.Gazali]

"Haram karıştırmadan, kırk gün helal yiyenin kalbi nurla dolar. Kalbine nehir gibi hikmet akar. Dünya sevgisi kalbinden çıkar." [Ebu Nuaym]

"Fıskını ilan eden fâsık, hürmeti kaybetmiştir." [Deylemi]

"Ümmetimden kalb gözü açık, ilham sahibi kimseler vardır. Ömer bunlardan biridir buyuruldu." [Buhari]

"Elini göğsüne koy, helal şeyde kalb sakin olur. Günah işte çarpıntı olur. Şüpheye düşersen, din adamları fetva verseler de yapma!" [İ. Ahmed, Hakim]

"Günah olan iş yapılırken kalbde çarpıntı olur." [Beyheki]

"Nefse sükunet ve kalbe ferahlık veren şey, iyi iştir. Nefsi azdıran, kalbe heyecan veren iş günahtır." [Beyheki, İ.Ahmed, Taberani]

"Helal haram bellidir. Şüphelilerden kaçın! Şüpheli olmayanları yapın!" [Taberani]

"Seni rahatlatan şey iyidir. Seni şüpheye düşüren, sıkıntı uyandıran şey günahtır. Sana fetva verse de böyledir." [İ. Ahmed, Beyheki, Taberani]

"Kalbine danış; iyilik, kalbin mutmain olduğu, rahatladığı şeydir. Günah ise, canını sıkan, kalbinde tereddüt uyandıran şeydir. Aksine fetva verseler de." [Taberani, İbni Asakir]

"Yapacağın bir iş için, yedi defa Rabbinden hayırlı olanı iste, sonra kalbine bak, hangisi kalbine ferahlık veriyorsa, hayırlı olan odur." [Deylemi]

"Şüphelileri bırak, şüphe uyandırmayana bak. Doğru işlerde kalb sakin olur, yalan ise kalbde şüphe uyanır." [Tirmizi, Nesai]

"Müftüler, fetva verseler de sen, yine kalbine danış." [İ.Ahmed]

"Üç şey kalbe kasvet verir: Yemeği, uykuyu ve rahat olmayı sevmek." [Deylemi]

"Bid’at ehli benden değildir. Onlara karşı cihad, kâfirlerle cihad gibi önemlidir." [Deylemi]

"Allah’ın kelâmı mahlûk değildir." [Berika, Beyheki, Ebu Davud]

"Rızkı evlilikte arayın!" [Deylemi]

"Ümmetimin arasında fitne fesat yayıldığı zaman sünnetime uyana yüz şehid sevabı vardır." [Hâkim]

"Bir zaman gelecek ki, ortalık bozulduğu zaman sünnetime tutunmak avuçta ateş tutmak gibi olacaktır." [Hâkim]

"Ümmetimden büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim." [Nesai]

"Yemin ederim ki, ben size ancak Allahü teâlânın emrettiğini emrediyor, nehyettiğini nehyediyorum." [Taberanî]

"Cenneti isteyen, uzun emelli olmasın, dünya işleri ile uğraşması, ona ölümü unutturmasın, haram işlemekte Allah’tan haya etsin!" [Berika]

"İnsan yaşlandıkça, mal hırsı ve tul-i emeli gençleşir." [Müslim]

"Allah’tan utanın! Başkalarına kalacak şeyleri toplamakla vaktinizi kaybetmeyin! Kavuşmayacağınız şeyleri ele geçirmek için uğraşmayın; ihtiyacınızdan fazla bina yapmakla hayatınızı harcamayın!" [Beyheki]

"İnsanların en iyisi, ömrü uzun ve ameli güzel olandır, en kötüsü de, ömrü uzun ameli kötü olandır." [Tirmizi]

"Ömrü uzun olup İslamiyet’e uymak, büyük saadettir." [Beyheki]

"Saçını, sakalını müslüman olarak ağartan affolur." [M. Rabbani]

"Müslümanlıkta ağaran kıllar, kıyamette nur olur." [Tirmizi]

"Cenneti isteyen, uzun emelli olmasın, dünya işi, ona ölümü unutturmasın!" [İ.Ebiddünya]

"Başkalarına kalacak şeyleri toplamakla vakit kaybetmeyin! Kavuşamayacağınız şeyleri ele geçirmek için uğraşmayın!" [Beyheki]

"İnsana vaiz olarak ölüm yeter." [Beyheki]

"Şu kişiye şaşılır ki, o dünyaya talip, ölüm de ona taliptir." [Ebu Nuaym]

"Ahir zamanda, helal para ile kendisine itimat edilen arkadaş az bulunur." [İ. Asakir]

"Dua rahmetin anahtarı, abdest namazın anahtarı, namaz da Cennetin anahtarıdır." [Deylemî]

"Cennetin anahtarı namazdır." [Deylemi, Darimi]

"La ilahe illallah, Cennetin anahtarıdır." [İ. Ahmed]

"Kılıç, Cennetin anahtarıdır." [İ. Asakir]

"Her şeyin bir anahtarı vardır, Cennetin anahtarı da fakirleri sevmektir." [İbni Lâl, İ. Süyûti]

"Evliya görülünce, Allah hatırlanır." [İbni Mace]

"Evliya o kimselerdir ki, onlar görülünce, Allah hatırlanır." [İbni Ebi Şeybe, Ebu Nuaym]

"Hak teâlâ, Ben anılınca evliyam hatırlanır, onlar anılınca, ben hatırlanırım, buyurdu." [İ. Begavi-Mesabih]

"Öyle zatlar var ki, Allah’ı hatırlamanın anahtarıdır. Onlar görülünce Allah hatırlanır." [Taberanî]

"Resulullah sarıksız takke de giyerdi." [İbni Asakir]

"Resulullah, sarığının altına kalensüve (başlık, takke) giyerdi. Sarıksız kalensüve giydiği de olurdu. Yemen malı takke de giyerdi." [İbni Asakir]

"Sarık sarın! Sarığın ucunu da sırtınıza doğru sarkıtın." [Taberani]

"Resulullah, sarığının ucunu iki küreği arasına sarkıtırdı." [Tirmizi, Taberani]

"Farz namaz borcu olanın, nâfile namazı kabul olmaz." [Dürret-ül fahire]

"Akraba ziyareti yapmayan kimselerin bulunduğu yere rahmet melekleri gelmez." [Taberani]

"Üç gün hasta yatan mümin, günahlarından temiz olur." [Ebu-ş-şeyh]

"Günahları affoluncaya kadar, mümine bela ve hastalık gelir." [Hâkim]

"Biri: Ey Allah’ın Resulü, malım gitti, param gitti, vücudum hasta oldu, dedi. Ona buyurdu ki: Malı gitmeyende, parası bitmeyende ve hasta olmayanda hayır yoktur, çünkü Allahü teâlânın sevdiği kul, belaya maruz kalır." [Ebu Davud]

"Pervasızca günah işleyen mümine Allahü teâlâ gazap eder." [Ukaylî]

"En büyük günah, katillik, ana babaya zulüm, yalan yere şâhitliktir." [Deylemi]

"En büyük günah, yalan yere yemin etmektir." [Buhari]

"En büyük günah, dünya sevgisidir." [Deylemi]

"Dünya sevgisi, bütün günahların başıdır." [Beyheki, İbni Ebi-d-dünya]

"En büyük günah, zinadır." [İbni Ebi-d-dünya]

"En büyük günah, içki içmektir." [Taberani]

"En büyük günah, Allah hakkında suizan etmektir." [Deylemi]

"En büyük günah, haksız yere, bir Müslümanın malını almaktır." [Taberani]

"En büyük günah, faiz, iffetli kadına iftira, yetim malı yemektir." [Taberani]

"En büyük günah, kişinin, geçimi kendisine ait olanları ihmal etmesidir." [Müslim]

"En büyük günah, kişinin borcunu ödemek için mal bırakmadan ölmesidir." [Ebu Davud]

"Gıybet zinadan da büyük günahtır. Zinadan tevbe edeni Allahü teâlâ affeder. Gıybet edilen, gıybet edeni affetmedikçe, affolmaz." [Taberani]

"Livata yapan mel’undur." [İ. Ahmed]

"Vasiyette vârislerden birini zarara sokmak büyük günahtır." [İbni Cerir]

"Avret yerlerini açmak büyük günahtır." [Hâkim]

"Bir Müslümanın kalbini kırmak, Kâbe’yi yetmiş kere yıkmaktan daha günahtır." [R. Nasıhin]

"Küçük günaha devam etmek, büyük günah olur." [İ. Asakir]

"Küçük görünen günahlar, toplanınca sahibini helak eder." [Taberani]

"Şu yedi büyük günahtan kaçının: 1- Allah’a şirk koşmak, 2- Büyücülük, 3- Katillik, 4- Harpten kaçmak, 5- Yetim malı yemek, 6- Faizcilik, 7- Namuslu kadına iftira etmek." [Taberani]

"İlmi gizlemekle yapılan hıyanet, malda yapılan hıyanetten daha büyük günahtır." [Ebu Nuaym]

"Beş vakit namaz kılan, Ramazan orucunu tutan, zekatını veren ve yedi büyük günahtan kaçınana, Cennetin bütün kapıları açılır, selamet ve emniyet içinde gir denilir." [Nesai]

"Allah’tan kork denince, Sen kendine bak, diyeni Allahü teâlâ sevmez." [Beyhekî]

"Düşmanlıkta ileri gidenleri Allahü teâlâ sevmez." [Buhari]

"Allahü teâlâ, kibirlileri sevmez." [Deylemi]

"Allahü teâlâ, komşusuna sıkıntı vereni sevmez." [Deylemi]

"Allahü teâlâ, eshabımı ve akrabamı incitenleri sevmez." [Taberani]

"Allahü teâlâ, çok yiyip içeni ve çok uyuyanı sevmez." [İ. Gazali]

"Allahü teâlâ, cimriliği sevmez." [Berika]

"Allahü teâlâ, çirkin söz söyleyeni sevmez." [İbni Ebi-d-dünya]

"Allahü teâlâ, zalim zengini sevmez." [Bezzar]

"Allahü teâlâ, taatten gafil olanı sevmez." [Deylemi]

"Allahü teâlâ, çalışmayan gençleri sevmez." [Münavi]

"Allahü teâlâ, hakkı kabul etmekte inat edeni sevmez." [Buhari]

"Kıyamette azabı en şiddetli olan, canlı resmi yapandır." [Buhârî]

"Kıyamette azabı en şiddetli olan, zâlim hükümdardır." [Beyheki]

"Kıyamette azabı en şiddetli olan, ilmi kendisine fayda vermeyen âlimdir." [Taberanî]

"Kasten namaz kılmayanın diğer amellerini Allahü teâlâ kabul etmez. Tevbe edinceye kadar Allah’ın himayesinden de uzak olur." [İsfehani]

"Az bir haramdan kaçmak, 80 bin nafile hac sevabından efdaldir." [Deylemi]

"Allahü teâlânın sevdiği kula günah zarar vermez." [Deylemi]

"Dua etme arzusu gelince, dua edin! Çünkü bu, duanın kabul olacağına alamettir." [Tirmizi]

"Allahü teâlâ, dua etmeyi takdir etmişse, kabul etmeyi de takdir etmiştir." [Ebu Nuaym]

"Bir şeyle canına kıyan kimseye, Cehennemde onunla azap edilir." [Buhari]

"Hiç kimse başkasının günahını çekmez." [Hakim]

"Aynı günahı işleyen âlime bir, cahile iki günah yazılır. Âlim, yalnız günahın cezasını; cahil ise, hem günahın, hem de o meseleyi öğrenmemenin cezasını çeker." [Deylemi]

"Zebaniler, günahkâr hâfızlara, puta tapanlardan daha önce azap yapar. Çünkü bilerek yapılan günah, bilmeyerek yapılandan daha kötüdür." [Taberani]

"İlmi ile amel etmeyen âlim, kıyamette en şiddetli azaba düçar olur." [Beyheki]

"Bir kimse kötü insanların kızacakları şeyde Allahü teâlânın rızasını ararsa, Allahü teâlâ onu, insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse, Allahü teâlânın kızacağı şeyde, insanların rızasını ararsa, Allahü teâlâ onun işini insanlara bırakır." [Tirmizi]

"Sağdaki melek, soldaki meleğin âmiridir. Kul, bir iyilik yapınca, on sevab yazar. Kötülük yapınca, sağdaki melek, soldaki meleğe bekle der; o da, altı saat bekler. Eğer kul, istiğfar ederse, hiç bir şey yazmaz. İstiğfar etmezse, tek bir günah yazar." [Taberani]

"Allah’a tevbekâr gençten daha kıymetlisi yoktur. Günahlara devam eden ihtiyardan da, daha çok buğzettiği kimse yoktur." [Ramuz]

"En iyi genç, ihtiyar gibi ölümü düşünen, gençlik heveslerine kapılmayıp gafletten uzak kalandır. En kötü ihtiyar da, gaflet ve nefse uymakta gençlere benzemeye çalışandır." [Taberani]

"Cömert ve güzel huylu bir genç, Allah katında, hep ibadet eden cimri ve huysuz bir ihtiyardan daha üstündür." [Deylemi]

"Her yerde, her zaman Allah’tan kork! Bir kötülük yapınca, onu giderecek bir iyilik yap!" [Tirmizî]

"Müflis, kıyamette, amel defterinde pek çok namaz, oruç ve zekât sevabı olduğu hâlde, bazılarına çeşitli yönden zararı dokunduğu için, sevabları, bu hak sahiplerine dağıtılan kimsedir. Hakları ödenmeden önce sevabları biterse, hak sahiplerinin günahları, bunun üzerine yükletilip Cehenneme atılır." [Müslim]

"Ameller, pazartesi ve perşembe günleri Allah’a arz olunur. Cuma günleri de, peygamberlere, ana babaya, diğer yakınlara arz olunur. İyi amellerinizle onlar ferahlanır ve yüzlerinin parlaklığı artar. Öyle ise Allah'tan korkun, günah işlemek suretiyle ölülerinize eziyet etmeyin!" [Hakîm]

"Yaptığınız işler, kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir. İyi işlerinizi görünce sevinirler. Böyle olmayan işleriniz için, Ya Rabbi! Bizi doğru yola kavuşturduğun gibi, bu kardeşimizi de kavuştur. Ondan sonra ruhunu al! derler." [İ. Ahmed, Tirmizi]

"Yaptığınız işler, mezardaki yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza gösterilir. İşleriniz iyi ise, sevinirler. İyi değil ise, Yâ Rabbi, bunlara iyi işler yapmaları için kalblerine ilham eyle derler." [Ebu Davud]

"İnsanların yaptıkları işler, pazartesi ve perşembe günleri, Allahü teâlâya arz olunur. Peygamberlere, evliyaya ve ana babaya cuma günleri gösterilir. İyi işleri görünce sevinirler. Yüzlerinin parlaklığı artar. Allah’tan korkunuz! Ölülerinizi incitmeyiniz!" [Tirmizi]

"Yaptığınız işler, ölülere gösterilir. İyi işlerinizi görünce sevinirler. Kötü işlerinizi görünce üzülürler." [İbni Ebi-d-dünya]

"Şu yedi büyük günahtan kaçının: 1- Allah’a şirk koşmak 2- Büyücülük 3- Katillik 4- Harpten kaçmak 5- Yetim malı yemek 6- Faizcilik. 7- Namuslu kadına iftira etmek." [Taberani]

"En büyük günah, kişinin, geçimi kendisine ait olanları ihmal etmesidir." [Müslim]

"En büyük günah, kişinin borcunu ödemek için mal bırakmadan ölmesidir." [Ebu Davud]

"Ana babaya eziyet ve yalan yere şahitlik büyük günahtır." [Deylemi]

"Yalan yere yemin büyük günahtır." [Buhari]

"İlimde cimri olmayın, ilmi öğretmekten geri kalmayın. İlmi gizlemeyin. Çünkü ilmi gizlemekle yapılan hıyanet, malda yapılan hıyanetten daha büyük günahtır." [Ebu Nuaym]

"Vasiyette vârislerden birini zarara sokmak büyük günahtır." [İbni Cerir]

"Şirkten sonra en büyük günah zinadır." [İbni Ebiddünya]

"Şarap içmek, büyük günahtır. Bütün kötülüklerin anasıdır, başıdır." [Zevacir]

"Avret yerlerini açmak büyük günahtır." [Hakim]

"Bir müslümanın kalbini kırmak, Kâbe’yi yetmiş kere yıkmaktan daha günahtır." [R. Nasıhin]

"Kalbinde zerre kadar kibir olan Cennete giremez." [Taberani]

"Haramdan sakınan kimseyle oturmak ibadettir." [Deylemi]

"Ahirette, helal kazancın hesabı, haram kazancın da azabı vardır." [İ. Ahlakı]

"Duanızın kabul olması için, helal lokma yiyin! Çok kimsenin yediği ve giydiği haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur?" [Şir’a]

"Alış verişte çok yemin etmek, malın bereketini giderir." [Müslim]

"Ticarette bereket vardır, ticarete yalan, hıyanet karışınca bereket gider." [Buhari]

"Evinden erken çıkanın işi bereketli olur." [Bezzar]

"Namaz kılanın rızkı bereketli olur, kılmayanın bereketsiz olur." [M. Cenne]

"Vadeli alış verişte, ödünç vermekte ve arpa karışmış ekmekte bereket vardır." [İbni Mace]

"Şarkıcı ve faizcilerin kazancında bereket olmaz." [Deylemi]

"Rızkına razı olanın bereketi artar, razı olmayanınki bereketsiz olur." [Ahmed]

"Yemeği, toplu olarak yemekte bereket vardır." [İbni Mace]

"Bereket, yemeğin ortasına iner. Onun için kenarından yiyin, ortasından yemeyin!" [Tirmizi]

"Sahurda ve sahur yemeğinde bereket vardır." [Taberani]

"Yemekten önce ve sonra, elini yıkayanın evinin bereketi artar!" [İ.E.Şeybe]

"Sıcak yemekte bereket olmaz." [Deylemi]

"Balda bereket ve şifa vardır." [T.Gafilin]

"Sirkede, hurmada, sütte bereket vardır." [İbni Mace]

"Rızkına razı olanın bereketi artar, razı olmayanınki bereketsiz olur." [Ahmed]

"Bereket büyüklerinizdedir." [İ. Rafii]

"İlk çocuğunun kız olması, kadının bereketindendir." [İbni Asakir]

"Kız çocuğu bereketlidir." [Deylemi]

"Çocuksuz ev bereketsiz olur." [Ebuşşeyh]

"Evine girince, ev halkına selam ver ki, evin iyiliği ve bereketi artsın!" [Harâiti]

"Dua, ömrün bereketini artırır." [Tirmizi]

"Kur'an okunan evin bereketi artar. Kur'an okunmayan ev, bereketsiz olur." [Darimi]

"Misafir, bin bereket ve bin rahmetle gelir." [Nisab-ül ahbar]

"Yola çıkarken arkadaşları ile vedalaşan, onların duaları ile berekete kavuşur." [Deylemi]

"Ana babasına hizmet edenin ömrü bereketli, onlara karşı geleninki bereketsiz olur." [İ. Ahlakı]

"Muhammed isimli kimse bulunan ev ve yerde bereket olur." [Deylemi]

"Bir toplumda birisi söylerken diğerleri susmazsa, orası bereketsiz olur." [Beyheki]

"Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi’ni ihya etmek gibidir." [İbni Mace]

"Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, yedi yüz misli sevab verilir." [Beyheki]

"Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için, yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş veya Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır." [R. Nasıhin]

"Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir." [Beyheki]

"Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur." [Taberani]

"Eshab-ı kiram Zilhicce için: Ya Resulallah, bu ayın ilk günleri yapılan ameller, Allah yolundaki cihaddan da mı daha kıymetlidir? dediklerinde; Evet, cihaddan da kıymetlidir, ancak canını, malını esirgemeden savaşıp şehid olanın cihadı, daha kıymetlidir, buyurdu." [Buhari]

"Hastalarınızı sadakayla tedavi edin! Bela sadakayı geçemez." [Taberani]

"Bayram gecelerini ihya edenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez." [İbni Mace]

"Hac, suyun kirleri temizlediği gibi, günahları yok eder." [Taberani]

"Arafat’ta vakfeye durup da günahlarının affedilmediğini zanneden, büyük günaha girmiş olur." [Hatib]

"Bid’at işleyenin, orucu, haccı, cihadı kabul olmaz." [Deylemi]

"Kabul olan bir hac, geçmiş günahları yok eder." [Beyheki]

"Haccedip, kötü söz söylemeyen ve doğruluktan ayrılmayan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur." [Buhari]

"Hacca giderken yolda ölene, kıyamete kadar hac, cihada giderken de ölene, kıyamete kadar cihad sevabı yazılır." [Ebu Ya’la]

"Hac için harcanan mala, Allah yolunda harcanan mala verildiği gibi yediyüz misli sevap verilir." [Beyheki]

"Hacı, fakirleşmez." [Bezzar]

"Hacceden zenginleşir." [Hakim]

"Kadın yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez." [Bezzar]

"Hac için, hac aylarında ihrama girmek sünnettir." [Buhari]

"Cimrilerin en kötüsü kurban kesmeyendir." [S. Ebediyye]

"Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmeyen, namaz kıldığımız yere gelmesin!" [Hâkim]

"Sevab umarak kurban kesen, Cehennemden korunur." [Taberani]

"Allahü teâlâ, hayır murat ettiğinin maişetini kolaylıkla verir. Şer murat ettiğinin ise, maişetini zorlukla karşılaştırır." [Beyheki]

"Allahü teâlâ buyurdu ki: Kadere, hayrın ve şerrin benim takdirimle olduğuna inanmayan, benden başka Rab arasın." [Şirazi]

"Allahü teâlâ buyurur: Ben âlemlerin Rabbiyim, hayrı da, şerri de ancak ben tayin ederim. Hakkında şer yazdığıma yazıklar olsun, hakkında hayır yazdığıma ise ne mutlu!" [İ. Neccar]

"Ebu Zeyd el-Ensarî'den rivayet edildiğine göre: Biz bir defasında Hz. Peygamberle sabah namazı kıldık. O namazdan sonra minbere çıktı ve bize bir konuşma yaptı tâ ki öğle namazına kadar. Sonra O minberden indi, öğle namazını kıldı. Sonra tekrar minbere çıktı ve bize ikindiye kadar bir konuşma daha yaptı. Sonra indi ikindi namazını kıldı. Sonra yine minbere çıktı ve bize güneş batıncaya kadar bir konuşma daha yaptı. O bu konuşmalarında kıyamete kadar olmuş ve olacak bütün şeyleri bize bir bir haber verdi, bildirdi. Bunları en iyi bilenimiz, hafızası en iyi olanımız idi." [Müslim]

"Eğer Cennet ve Cehennemi görseydiniz, az güler çok ağlardınız." [Müslim]

"Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız." [Buhari]

"Çok gülmek kalbi öldürür ve müminin değerini düşürür." [Tirmizi]

"Allahü teâlânın kendinden razı olup olmadığını bilmeden kahkahayla gülene şaşılır." [E. Nuaym]

"Mescidde gülmek, kabirde karanlıktır." [Deylemi]

"İlimde cimri olmayın, ilmi öğretmekten geri kalmayın. İlmi gizlemeyin. Çünkü ilmi gizlemekle yapılan hıyanet, malda yapılan hıyanetten daha büyük günahtır." [Ebu Nuaym]

"Üç büyük günah: Asiler etrafında toplanmak, ana babaya isyan, zalime yardım." [Taberani]

"Vasiyette vârislerden birini zarara sokmak büyük günahtır." [İbni Cerir]

"Şirkten sonra en büyük günah zinadır." [İbni Ebiddünya]

"Şarap içmek, büyük günahtır. Bütün kötülüklerin anasıdır, başıdır." [Zevacir]

"Avret yerlerini açmak büyük günahtır." [Hakim]

"Bir müslümanın kalbini kırmak, Kâbe’yi yetmiş kere yıkmaktan daha günahtır." [R. Nasıhin]

"Şarap içenlerin, tevbe etmedikçe, namazlarına, oruçlarına, haclarına, zekâtlarına ve sadakalarına sevab verilmez." [Enis-ül-vaizin]

"Küçük bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir." [Rıyad-un-nasıhin]

"Az bir haramdan kaçmak, 80 bin nafile hac sevabından efdaldir." [Deylemi]

"Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Onlardan bir fırka hariç, hepsi Cehenneme gidecek. Kurtulan fırka, benim ve Eshabımın yolu üzere gidenlerdir" [Tirmizi]

"Müslüman ismini taşıyıp da, en çok korktuğum kimseler, Kur’anın manasını değiştirenlerdir." [Taberani]

"Benden sonra sünnetime ve Hulefa-i raşidinin sünnetine uyun!" [Buhari]

"Allahü teâlâ, sabır isteyeni sabırlı kılar." [Tirmizî]

"Ya Rabbî, sıhhat, âfiyet ve güzel ahlak ver! Kaza ve kaderine razı olanlardan eyle!" [Taberanî]

"Allahü teâlâ buyuruyor ki: İhtiyarlık, nurumdur. Nuruma, nârımla azap etmekten hayâ ederim. O hâlde siz de benden hayâ edin!" [Ebu-ş-şeyh]

"Hak teâlâ, Müslüman olarak ihtiyarlayana azap etmekten hayâ eder." [Hatib]

"Müslüman olarak ihtiyarlayana ikram eden, Nuh aleyhisselama ikram etmiş gibi sevab alır. Nuh aleyhisselama ikram eden de, Allahü teâlâya ikram etmiş olur." [Hatib]

"Kırk yaşına giren Müslüman, cinnet, cüzzam ve baras hastalıklarından emin olur. Elli yaşına girenin, hesabı hafifler. Altmışına giren salih Müslüman, şehit olarak ölür. Yetmişine gireni, Allahü teâlâ ve melekleri sever. Seksenine girenin günahları yazılmaz, sevabları yazılır. Doksanına girenden hesap sorulmaz. Aile halkına şefaatçi olur." [Deylemî, Ebu Ya’la]

"Resulullah efendimiz, Allahü teâlânın yemin ederek, Müslüman olarak ihtiyarlayana azap etmekten hayâ ederim, buyurduğunu bildirdikten sonra ağladı. Sebebi sorulunca, Allahü teâlâ, kendisinden hayâ ettiği hâlde, O'ndan hayâ etmeyene ağlıyorum, buyurdu." [Beyhekî]

"En büyük günah, Allaha şirk koşmak, ana babaya isyan ve yalandır." [Müslim]

"Üç yerde yalan günah olmaz: Savaşta, çünkü savaş hiledir. Karı kocanın ve iki Müslümanın arasını bulmak için." [İbni Sünnî]

"Hile yapan, aldatan Cehennemdedir." [İ. Maverdî]

"Aldatan bizden değildir." [Müslim]

"Mekr, huda ve hıyanet sahipleri ateştedir." [Ebu Davud]

"Harb hiledir" [Buharî]

"Dünyada hüznü uzun olanın âhirette rahatı çok olacaktır." [Müslim]

"Günahları çok olup da, onlara kefaret olacak amelleri olmayan kimsenin müptela olduğu hüzünler, günahlarına kefaret olur." [İ. Ahmed]

"Dünyadaki musibetler, hastalıklar ve hüzünler, (günahlara) karşılık olur." [İ. Cerir]

"Cenaze namazını kıl, belki bu sana hüzün verir. Hüzünlüler Kıyamette, Allah’ın gölgeliklerinde bulunurlar ve hayra sahip olurlar." [Hâkim]

"Bir mümine gelen yorgunluk, ağrı, kaygı, hüzün, gam, eza veya onun ayağına batan bir diken bile, günahlarına kefaret olur." [İ. Hibban]

"Hüzünlü, gönlü kırık kimse, Allah’ın himâyesine girer, her türlü hayra mazhar olur." [İbni Asakir]

"Kalb veya gözde olan hüzün rahmanîdir, ele ve dile çıkarsa şeytanîdir." [Ebu Nuaym]

"Hüzünlü kimse, Kıyamette Arş’ın gölgesinde bulunacak ve her hayra mazhar olacaktır." [Hâkim]

"Kıraati en güzel olan, Kur’anı hüzünlü okuyandır." [Taberanî]

"Resulullah, Hüzünlü olmak kalbin anahtarıdır, buyurunca, Hüzün nasıl elde edilir? diye soruldu. Aç ve susuz kalmakla, diye cevap verdi." [Taberanî]

"Yemeklerin en kötüsü, zenginlerin davet edilip, fakirlerin davet edilmediği ziyafetteki yemeklerdir." [Buharî]

"Eshabım, cin ve insanların hepsinden daha üstündür." [Bezzar]

"Eshabımdan herhangi birine uyan, Allahü teâlânın sevgisine kavuşur." [Beyhekî]

"İnsanların en hayırlısı, asrımdaki Müslümanlardır." [Buharî]

"Resûlullah s,a.v. buyurdular ki: Kul kabrine konulup, yakınları da ondan ayrılınca kendisine iki melek gelir. Onu oturtup: Muhammed s.a.v denen kimse hakkında ne diyordun? diye sorarlar. Mü'min kimse bu soruya: Şehadet ederim ki, O, Allah'ın kulu ve elçisidir! diye cevap verir. Ona: Cehennemdeki yerine bak! Allah orayı cennette bir mekâna tebdil etti, denilir. Adam bakar, her ikisini de görür. Allah da ona, kabrinden cennete bakan bir pencere açar. Eğer ölen kâfir ve münafık ise meleklerin sorusuna: Sorduğunuz zâtı bilmiyorum. Ben de herkesin söylediğini söylüyordum! diye cevap verir. Kendisine: Anlamadın ve uymadın! denilir. Sonra kulaklarının arasına demirden bir sopa ile vurulur. Sopanın acısıyla öyle bir çığlık atar ki, onu insan ve cinlerden ibaret olan iki ağırlık dışında ona yakın olan bütün kulak sahipleri işitir." [Buhâri, Müslim, Ebu Dâvud, Nesâi, Tirmizi]

"Sizden biriniz vefât ettiğinde sabah ve akşam ona kendi makâmı gösterilir: O kimse Cennet ehli ise, Cennet makâmlarından bir makam; ateş ehli ise, Cehennem'in hücrelerinden bir karargâh gösterilir. Ve ona: Burası senin müstakbel ve ebedî durağındır. Kıyâmet günü Allah seni buraya gönderecektir, denilir." [Buhari]

"Yâ Rab! Kabir azâbından, Cehennem azâbından, hayat ibtilâsından, ölüm şedâidinden, deccalın fitnesinden sana sığınırım!" [Buhari]

"Her gece okuduğu dua ve zikirleri ihmal edip okumadan yatan kimse, ertesi günü öğleye kadar okursa, aynı sevaba kavuşur." [Müslim]

"Dikkat edin! İnsan bedeninde bir et parçası vardır, o düzelirse bütün vücut düzelir, o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir!" [Buharî]

"Kasten namaz kılmayanın diğer amellerini Allahü teâlâ kabul etmez. Tevbe edinceye kadar da Allah’ın himayesinden uzak olur." [İsfehanî]

"Maide sûresini okuyana, dünyada nefes alan Yahudi ve Hristiyanların sayısının on katı sevab verilir, o kadar günahı yok edilir ve on derece yükseltilir." [Beydavî]

"Erkeklerinize Maide sûresini, kadınlarınıza da Nur sûresini öğretin!" [Beyhekî]

"Allahü teâlâ: Salihlere, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hatırına gelmeyen şeyler hazırladım, buyurdu." [Buhari]

"Cennete giren ölmez, ebedi yaşar. Hep mutlu olur, üzülmez, ümitsizliğe düşmez, elbisesi eskimez ve gençliği gitmez." [İbni Ebiddünya]

"Cennet ehli, hiç hastalanmaz ve yaşlanmaz; hiç üzülmez ve hep neşeli olur." [Müslim]

"Cennet ehlinin aralarında anlaşmazlık olmaz, gönülleri birdir." [Buhari]

"Cennetinki hariç, her nimet yok olur. Cehenneminki hariç, her kaygı biter." [İbni Lâl]

"Ancak Cennete giren rahata kavuşur." [İ. Ahmed]

"Cennete giren, Bir ata bineyim, derse biner. Uçayım, derse uçar." [Tirmizi]

"Hak teâlâ, Cennet ehline, Razı mısınız? buyurur. Onlar, Elbette razıyız, sayısız nimetler ihsan ettin, derler. Sonra: Daha iyisini vereyim mi? buyurur. Cennet ehli: Daha üstünü de mi var? diye sorarlar. Sizden hep razı olur, size asla gücenmem, buyurur." [Buhari]

"Kur'an okumak ve Allah'ı zikir, imanı kuvvetlendirir." [Deylemî]

"Müslüman cömerdin imanı kuvvetlidir." [Deylemî]

"Allah korkusundan dolayı harama bakmayan, imanının tadını alır." [Taberanî]

"İyilik edince sevinen, günah işleyince üzülen imanlıdır." [Taberanî]

"Abdestini tazeleyenin imanı tazelenmiş olur." [İ. Gazalî]

"Nerede olursa olsun Allahü teâlâyı unutmayanın, imanı kuvvetlidir." [Beyhekî]

"Kendiliğinden ölüp, su yüzüne çıkan balık yenmez." [Dâre Kutnî]

"Ya Rabbî, İbni Abbas’ı fakih kıl ve ona Kur’anın tevil ilmini öğret!" [Buharî]

"Ümmetime en çok tehlikeli olacak kimse, Kur’an-ı kerimi yersiz tevil edendir." [Taberanî]

"Ölülerinizin iyiliklerini anın!" [Tirmizî]

"Ölen müminin iyi olduğuna şahitlik edilirse, Allahü teâlâ onun kötü olduğunu bildiği halde: Müslümanların bu ölü hakkındaki şahitliklerini kabul ettim. Onun kötülüklerini de affettim, buyurur." [Bezzar]

"Siz kimin iyiliğini söylerseniz Cennet ona vacib olur, kimin de kötülüğünü söylerseniz Cehennem ona vacib olur. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz." [Buharî]

"Hangi Müslümanın iyiliğine dört kişi şahitlik ederse, Allahü teâlâ onu Cennete koyar. Üç, hattâ iki kişi şahitlik ederse yine böyledir." [Buharî]

"Ey Allah'ım, kabir ehlinin ecrinden bizi mahrum etme ve onlardan sonra bizi fitneye uğratma!" [İbni Mace]

"Ya Rabbî, bana azap etme!" [Deylemî]

"Âdem aleyhisselam Cennetten çıkınca: Ya Rabbî, Muhammed aleyhisselamın hürmetine beni affet! diye dua etti." [Taberanî]

"Ya Rabbî, ölümü bana kolaylaştır!" [İbni Ebi-d-dünya]

"Müctehid, ictihadında hata ederse bir, isabet ederse, iki sevab alır" [Buharî]

"İnsanların en hayırlısı asrımdaki Müslümanlardır, yani Eshab-ı kiramdır. Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenlerdir, yani Tâbiîn'dir. Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenlerdir, yani Tebe-i tâbiîn'dir. Artık bunlardan sonra yalanlar yayılır." [Buharî]

"Arkadaşınıza, üzücü şaka yapmayın!" [Tirmizî]

"Tartışmaya girmeyen, haklı olsa da kimseyi incitmeyen, şaka veya güldürmek için yalan söylemeyen, iyi huylu olan Müslüman Cennete girer." [Tirmizî]

"İnsanları güldürmek için yalan söyleyenlere, yazıklar olsun!" [Ebu Davud]

"Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir." [Deylemi]

"Sabreden kuldan Allah razı olur." [Deylemi]

"Sabırlı ve ihlaslı Cennete gider." [Taberani]

"Kadere rıza, saadet alametidir." [Tirmizi]

"Şu 3 şeyi yapan dünya ve ahiret hayrına kavuşur: Kazaya rıza, belaya sabır, rahatlıkta dua." [Deylemi]

"Şu 3 şeyi yapan 40 evliyadan biri olur: Kazaya rıza, haram işlememeye sabır, buğdi fillah." [Deylemi]

"Hak teâlâ buyurdu: Kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve belaya sabretmeyen, benden başka Rab arasın!" [Taberani]

"Şu beş şey imandandır: Allah’a teslimiyet, kaderine rıza, işini Allah’a havale etmek, ona güvenmek, musibete sabır." [Bezzar]

"Şu üç kimsenin imanı kemâle ermiştir: 1- Hiç kimsenin kınamasından korkmadan Allah yolunda yürüyen, 2- Ameline riya karıştırmayan, 3- Dünya ve ahiretle ilgili iki işten ahirete ait olanı dünya işine tercih eden." [Deylemi]

"Şunları yapan kâmil imana sahiptir: 1- Allah için seven, Allah için buğzeden, 2- Diliyle de Allah’ı anan, 3- Kendisine hoş geleni, başkasına da hoş gören, 4- Kendisi için istemediği bir şeyi başkası için de istemeyen, 5- Hayır konuşan veya susan." [Taberani]

"Sevdiğini yalnız Allah için sevenin imanı kâmildir." [Beyheki]

"Allah’ın dostlarını sevip, düşmanlarını düşman bilenin imanı kâmildir." [Ebu Davud]

"İhsan sahibi olanın imanı kâmildir." [İ.Ahmed]

"İmanı kâmil olan mümin, güzel ahlaka sahip olandır." [Taberani, Deylemi]

"Nerede olursa olsun, Allahü teâlâyı unutmamak, kâmil imanı gösterir." [Beyheki]

"Allah ve Resulünü her şeyden çok seven, sevdiğini yalnız Allah rızası için seven ve ateşe düşmekten çok, küfre düşmekten korkanın imanı kâmildir." [Buhari]

"Belayı nimet, bolluk ve rahatlığı musibet saymayanın imanı kâmil olmaz." [Taberani]

"Komşusu, zararından emin olmayanın imanı kâmil değildir." [Bezzar]

"Nerede olursa olsun Allahü teâlâyı unutmayanın, imanı kuvvetlidir." [Beyhekî]

"İmamın arkasında durana 100, onun sağındakilere 75, solundakilere 50 ve diğer saflardakilere de 25 sevab verilir." [Şir’a]

"Mescide inen rahmet, önce imama, sonra sağ taraftakilere, sonra da diğer saflara gider." [Deylemi]

"Allahü teâlâ, ilk saftakilere rahmet eder, melekler de ilk saftakilere dua ve istiğfar eder." [Ebu Davud, Nesai, İ. Ahmed]

"En hayırlı saf, ilk saftır. Sevabı en az olan da geri saflardır." [Müslim]

"İlk safın fazileti bilinseydi, oraya geçmek için kur’a çekilirdi." [Müslim]

"Namaz kılarken daha faziletli olanlara ilk safta, ötekilere de, son safta bulunmak nasip olur." [Müslim]

"Halkı incitmemek için ön safa geçmeyen, iki misli sevaba kavuşur." [Taberani]

"Mescidin solundaki açıklığı dolduran, iki misli sevab kazanır." [Taberani]

"Namazda omuz omuza sık durun! Açıklıkları kapatın ki, şeytan girmesin!" [Hakim]

"Hak teâlâ safı sıklaştırana rahmet eder, safta boşluk bırakana gazap eder." [Nesai]

"Saftaki boşluğu dolduranın günahları affolur." [Bezzar]

"Bir kimse, namaz kılanın önünden geçmenin, ne kadar çok günah olduğunu bilseydi, geçmeyip, yüz yıl beklemeyi tercih ederdi." [İbni Mace]

"Namaza dururken sütre koyun! Geçmek isteyene mani olun!" [İbni Mace]

"Sarmısak yiyen, kokusu gitmeden mescidimize yaklaşmasın, insanın rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur." [Taberani]

"Müslümanlık temizlik dinidir. Temiz olun! Cennete ancak temiz olanlar girer." [Deylemi]

"Beş şey ibadettir: Az yemek, camide oturmak, Kâbe’ye, Mushafa ve âlimin yüzüne bakmak" [Deylemi]

"Sabahın sünnetini evde kılmak, rızkın bereketine, ev halkı ile iyi geçime ve imanla ölmeye sebep olur." [İmad-ül-islam]

"İmam olunca namazı hafif kıldırın! Cemaatin içinde, küçük, yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi olabilir. Yalnız kılarken uzatabilirsiniz." [Buhari]

"İmam olan, Allah’tan korksun, imamlık ettiklerinin sorumluluğunu yüklendiğini bilsin! Eğer imam namazı eksiksiz kıldırırsa, cemaatin sevabı kadar da imama sevap verilir. Eğer eksik kıldırırsa, günahı yalnız imama olur." [Taberani]

"Camiler Allah’ın evidir." [Hakim]

"Allahü teâlânın en çok sevdiği yer, camilerdir." [Hakim]

"Camiye gelen Allah’ın misafiri olur. Allahü teâlâ da, misafirine elbette ikram eder." [Taberani]

"İnsanlar camilerin süsüyle övünmedikçe kıyamet kopmaz." [İbni Mace]

"Bir zaman gelir ki Kur'anın merasimi ve Müslümanlığın da ismi kalır. Müslüman denilen kimseler Müslümanlıktan çok uzak olur. Camileri süslü, hidayet bakımından ise viran olur." [Deylemi]

"Mümin öldükten sonra, 7 amelinin sevabı kabrinde de kendisine yazılır. Bunlardan birisi de cami yaptırmaktır." [Ebu Davud]

"Allah rızası için bir cami yapana, Allahü teâlâ da Cennette bir ev yapar." [Buhari]

"Camide gülmek, kabirde karanlığa maruz kalmaya sebeptir." [Deylemi]

"Mescitte dünya kelamı söyleyenin ağzından kötü bir koku çıkar. Melekler: Ya Rabbi, bu koku bizi rahatsız ediyor, derler. Hak teâlâ da buyurur ki: İzzim celalim hakkı için, onlara büyük bela veririm." [Ey Oğul İlm.]

"Mescide giren, Peygamberinize, Esselamü aleyküm ya Resulallah diyerek selam versin! Sonra, Ya Rabbi, bana rahmet kapılarını aç, diye dua etsin." [Müslim, Ebu Davud, Nesai]

"Camiler Allah’ın evleridir ve müminler de O'nun ziyaretçileridir. Ziyaretçisine ikram etmesi, ziyaret edilen üzerine haktır." [Hâkim]

"Güzel abdest alıp camiye giren misafirine Allahü teâlâ mutlaka ikram eder." [Beyheki]

"Mescitlerde alış veriş yapmayın" [Tirmizi, Nesai, Ebu Davud]

"Mescide devam edenin imanlı olduğuna şahitlik edin! Çünkü Allahü teâlâ: Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve ahirete inanan imar eder, buyurdu." [İbni Mace]

"Müminin hiçbir duası reddedilmez. Ya günahı affolur veya hayırlı karşılığını görür yahut âhirette karşılığını görür." [Deylemî]

"Elbette, hiçbir kul, takdir edilen rızkına kavuşmadıkça ölmez. O halde rızkınızı ararken güzel bir yol tutun, helali alın, haramdan kaçın!" [Hâkim]

"Namazı bitiren kimse, dua ederken: Allahümme ecirnî min-en-nâr ve edhılnil Cennete, demezse melekler: Yazık şuna, Cehennemden korunmasını istemekten âciz kaldı; Cennet de, Yazık şuna Cenneti istemekten âciz oldu, der." [Taberanî]

"Allah'tan üç kere Cenneti isteyen kimseye, Cennet: Yâ Rabbî bunu Cennete sok! diye dua eder. Kim de Cehennemden üç defa azatlık isterse, Cehennem de: Allah'ım onu ateşten uzaklaştır! der." [Nesaî]

"Allah'ım, senden Cenneti ve ona yaklaştıracak her türlü söz ve işi diliyor, Cehennemden ve ona yaklaştıracak her türlü söz ve davranıştan sana sığınıyorum." [İbni Mace]

"Allah'ım, mağfiretini, her günahtan korunmuş olmayı, her iyiliği kazanmayı, Cenneti elde edip Cehennemden kurtulmayı bize nasip et!" [Hâkim]

"Allah'ım, her günahtan selâmeti, her iyiliği kazanmayı, Cennete girmeyi ve Cehennemden kurtulmayı nasip et!" [Hâkim]

"Din kardeşini seven, onun evine gitsin ve: Seni Allah için seviyorum! desin." [İ. Ahmed]

"Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali’nin sevgisi, bir münafığın kalbinde toplanmaz." [İbni Asakir]

"Esharımın (hısımlarımın) cennetlik olmasını istedim. Rabbim de bu isteğimi kabul etti." [Hâkim]

"Esharıma (hısımlarıma) sövüp sayana, Allahü teâlânın, bütün meleklerin ve insanların laneti olsun!" [Hâkim]

"Kur’an okuyanın ana babası kâfir olsa da, azapları hafifler." [Tenbih-ül-gafilin]

"Besmele yazılı bir kâğıdı, çiğnenmesin diye hürmetle yerden kaldıran, sıddıklardan yazılır. Ana babası kâfir de olsa, azapları hafifler." [İ. Süyutî]

"Garip ve kimsesizlerin dost ve yardımcısı, Allah ve Resulüdür." [Tirmizî]

"Peygamber efendimiz, Cuma günleri bana çok salevat okuyun! Bunlar bana bildirilir, buyurdu. Öldükten sonra da bildirilir mi? diye sorulunca buyurdu ki: Toprak, peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mümin salevat okuyunca, bir melek bana haber verir, Falan oğlu filan, sana selam söyledi, der." [İbni Mace]

"Amelleriniz kabirde yatan akrabanıza duyurulur. Ameliniz iyiyse sevinirler, kötüyse, Ya Rabbî, sen ona ilham et, taatle amel etsin! diye dua ederler" [Taberanî]

"Siz, güçsüzleriniz sayesinde rızka ve zafere kavuşuyorsunuz." [Müslim]

"Aranızdaki zayıflar sebebiyle yardıma ve rızka kavuşuyorsunuz." [Buharî]

"Allah bu ümmete, ancak zayıfların duaları, namazları ve ihlâsları sayesinde yardım ediyor." [Nesaî, Tirmizî]

"Nice kapılardan kovulan, pejmürde kılıklı kimseler vardır ki, yemin etseler, Allah yeminlerini doğru çıkarır." [Müslim]

"Aklın başı, insanlarla sevgi tesis etmektir" [İbni Asakir]

"Aranızda selamı yayarsanız, birbirinizi seversiniz!" [Müslim]

"Birbirine kin gütmeyen iki Müslüman birbiriyle müsafeha ederse, elleri henüz ayrılmadan Cenab-ı Hak, her ikisinin de günahlarını mağfiret eder. Yine içinde kin olmadan Müslüman kardeşine sevgiyle bakanlar, günahları bağışlanmadan evlerine dönmezler." [İbni Neccar]

"Müsafehalaşın ki, kalblerinizden kin duyguları yok olsun!" [İbni Adiy]

"Hediyeleşin ki, muhabbetiniz artsın!" [Taberanî]

"Hediye dostluğu artırır, kırgınlığı giderir." [Ebu Nuaym]

"Ziyareti aralıklı yap ki, muhabbeti artırasın!" [Bezzar]

"Allahü teâlâ, size edep dersi vermemi bana emretti." [Hâkim]

"İlim ve edepten mahrum olanı, Allahü teâlâ rezil eder." [İbni Neccar]

"Sizin günah işlemenizden çok, nimetlere şükretmemenizden korkuyorum. Şükredilmeyen nimetler öldürücü ve yok edicidir" [İbni Asakir]

"Bir kimse, Allahü teâlânın kendine verdiği nimete Elhamdülillah derse, o nimetin şükrünü ödemiş olur. Bir daha derse, sevabı artırılır. Üçüncü defa derse, günahları affolur." [Beyhekî]

"Nimete hamd etmek, o nimetin elden çıkmasına karşı bir garantidir." [Deylemî]

"Haramdan korunmak için evlenene, Allah'ın yardımı hak olur." [İbni Meniy]

"Evlenerek rızık arayın!" [Deylemî]

"Allahü teâlâ, evli bir ailenin şakalaşmasından hoşlanır ve bundan dolayı ikisine de sevab yazar, rızıklarını da helâlinden artırır." [İbni Adiy]

"Bir aile, birbirine iyilik ve ikramda bulunduğunda, Allahü teâlâ onlara bol rızık verir ve onları himayesine alır." [İbni Asakir]

"Allah'ım, bana helâl rızık ve salih iş nasip eyle!" [Hâkim]

"Kıyamet günü günahı en çok olan malayani konuşandır" [Ebu Nasr]

"Hiçbiriniz ayakta su içmesin. Unutarak içen de kussun!" [Müslim]

"Eğer ayakta su içen kimse midesine verdiği zararı bilseydi içtiği suyu şüphesiz ki geri kusardı" [Abdürrezzak]

"Münafıklar size mecnun diyene kadar, Allah’ı çok zikredin!" [İ. Ahmed]

"Allahü teâlâ, Musa aleyhisselama: Âsi olanın sözünün ağırlığı, dünyadaki bütün kumların ağırlığına eşittir, buyurunca, Musa: Ya Rabbî, bu âsi kimdir? dedi. Allahü teâlâ: Ana babasının sözünü dinlemeyendir, buyurdu." [Ebu Nuaym]

"Kulun Allah'a en yakın olduğu an, secdede olduğu zamandır" [Müslim]

"Allahü teâlâ şöyle buyurur: Benim huzurumda durmaktan korkan kullarıma, rahmet ederim, sevablarını veririm ve korktuklarından da emin ederim." [Deylemî]

"Dünyadan azıksız ayrılıp Allah'ın huzuruna iyi amelsiz çıkan hüsrana uğrar." [İbni Neccar]

"Kim ki, Allahü teâlânın huzuruna varmayı severse, Allah da onun kendi huzuruna gelmesinden hoşlanır." [Buharî]

"Ödememek niyetiyle borçlanan, Allah'ın huzuruna hırsız olarak çıkar." [İbni Mace]

"Her yüz yılda bir müceddid gelir, dini kuvvetlendirir." [Buharî]

"Her asırda salihler bulunur. Bunlar beş yüz kişi olup, kırkı ebdaldir." [Ebu Nuaym]

"Belaya sabredene 300, ibadet yapmaya sabredene 600, günah işlememeye sabredene ise 900 derece ihsan edilir" [Ebu-ş-şeyh]

"Allahü teâlâ buyurdu ki: Bedenine, evladına veya malına bir musibet gelen, sabr-ı cemille karşılarsa, Kıyamette ona hesap sormaya hayâ ederim." [Hâkim]

"Yalan, rızkı azaltır." [İsfehanî]

"Mümin, her hataya düşebilir, ama hainlik yapamaz ve yalan söyleyemez." [Bezzar]

"Yalan söylemek münafıklık alametidir." [Buharî]

"Yalan, imana aykırıdır." [Beyhekî]

"Danışana, yalan söyleyen kimse, ona hıyanet etmiş olur." [İbni Cerir]
,

"Resulullah efendimiz, abdest aldıklarında, bir avuç suyu önlerine serperlerdi." [Nesaî, İbni Mace, Ebu Davud, İ. Ahmed]

"Kur'an bir deriye yazılsa, bu deri ateşe düşse yanmaz" [Taberanî]

"Resulullah efendimiz, Bedir'de bir çukura gömülü ölmüş müşriklere: Rabbinizin size vaat ettiğine kavuştunuz mu? Ben, Rabbimin söz verdiği zafere kavuştum, buyurunca Hazret-i Ömer: Ya Resulallah, leşlere mi söylüyorsun, onlar işitir mi? dedi. Resulullah cevaben buyurdu ki: Rabbimin hakkı için söylüyorum ki, siz beni onlardan daha iyi işitmezsiniz, ama onlar cevap veremezler." [Buharî, Müslim]

"Ölü müminse, kabri genişletilir, kabri hoş kokularla doldurulur. Ölü kâfirse, demirden bir tokmakla başına vurulur." [Buharî, Müslim]

"Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir." [Taberanî]

"İman, namaz demektir." [İbni Neccar]

"Namaz kılmayanın Müslümanlığı yoktur." [Bezzar]

"Allahü teâlâ, Müslüman kardeşine karşı surat asana lânet eder." [Deylemî]

"Ağabey, baba makamındadır." [Beyhekî]

"Teyze, anne hükmündedir." [Buharî]

"Ya Abbas, sen benim amcamsın, babamın yarısısın." [Hatib]

"Mirac’ta, Cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kimler olduğunu sordum. Bunlar, gıybet ederek insanların etlerini yiyenlerdir, denildi." [İ. Ahmed]

"Mirac Gecesi’nde ateşten makasla kendi dudaklarını kesenleri görüp, kim olduklarını sordum. İlmiyle amel etmeyen din adamlarıdır, denildi." [Buharî, Müslim]

"Cebrail aleyhisselamla bütün gökleri geçerek Sidre-i müntehaya geldim. Cenneti gösterdiler. Daha sonra elli vakit namazla dönerken Musa aleyhisselamı gördüm. Elli vakit namazın ümmetime zor geleceğini, dönüp namaz vakitlerini azaltmasını Allahü teâlâdan istememi söyledi. Azar azar kaldırılarak, sonunda beş vakte indirildi." [Müslim]

"Resulullah efendimizin yanında birisini övdüler. Övene: Onun boynunu kestin, duyarsa iflah olmaz, buyurdu." [Buhari, Müslim]

"Din kardeşinden bir ihtiyacını isterken onu övmekle söze başlamayın. Böyle yapan onun belini kırmış olur." [İbni Lal]

"Birbirinizi övmekten sakının. Çünkü övmek onu boğazlamaktır." [İbni Mace]

"Meddahların yüzüne toprak saçın!" [Müslim, Tirmizi]

"Övülmeyi sevmek, insanı kör ve sağır eder. Kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri, verilen nasihati işitmez olur." [Deylemi]

"Din işlerine, insanların sizi övmeleri arzusunu karıştırmaktan sakının. Sonra amelleriniz boşa gider." [Deylemi]

"Cennetin ebedi nimetlerini isteyen, övülmekten hoşlanmasın." [Deylemi]

"Kim âlimlere övünmek, sefihlerle, cahillerle, aklı noksan olanlarla münakaşa etmek, onları susturmak, insanların teveccühünü kazanmak için ilim öğrenirse, Allahü teâlâ onu Cehenneme atar." [Tirmizi, İbni Mace]

"Âlimlere övünmek, sefihlerle mücadele etmek maksadıyla ilim tahsil etmeyin! Toplantılarda ilimle üstünlük taslamayın! Böyle yapanın gideceği yer, Cehennemdir Cehennem." [İbni Mace]

"Bir kavim çıkar, Kur'an okuyup: Kim bizden daha iyi bilir? Kim, bizden daha fazla fıkıh bilgisine sahiptir? der. İşte bunlar, Cehennem yakıtıdır." [Taberani]

"Vallahi bir zaman gelecek, insanlar Kur'anı öğrenecek ve okuyacaklar. Sonra: Biz okuduk, öğrendik. Bizden hayırlı daha kim var? diyecekler. İşte onlar Cehennem odunudur." [Taberani]

"Âlimin afeti, kendini büyük görmesidir." [İ. Gazali]

"Kıyamette en şiddetli azap, ilmi kendine fayda vermeyen din adamınadır." [Beyheki]

"Cehennemde azap çekenlerden bazılarının yaydıkları kötü kokular, diğerlerine ateşten daha fazla azap verir. Sen ne günah işledin ki, öyle pis koku çıkarıyorsun? diye sorulunca: Ben din adamı idim. Bildiklerimi yapmazdım, der." [İ. Ahmed]

"Allahü teâlânın verdiği nimetleri bildirmek, bunlara şükretmek olur." [Beyheki]

"Atalarınız ile övünmeyi terk edin." [Ebu Davud]

"Bir kimsenin kendi kötü ise, ahirette nesebinin üstünlüğü ona fayda vermez." [Taberani]

"Hazret-i Musa’nın yanında iki kişi birbirine karşı övünmeye başladı. Biri ecdadını 9 göbek geriye doğru saydı. Allahü teâlâ, Hazret-i Musa’ya: Ona söyle, iftihar ettiği 9 kişi Cehennemdedir. Kendi de onuncusudur, diye vahyetmiştir." [İ. Ahmed]

"Peygamber (s.a.v.)'in yanında, bir adam bir adamı övdü. Bunun üzerine şöyle buyurdu: Onun boynunu vurdun, arkadaşının boynunu vurdun! İçinizden birinizin, mutlaka birisini övmesi gerekiyorsa, şöyle desin: Allah bilir ama şöyle şöyle olduğunu sanıyorum. Zira, Allaha karşı kimse temize çıkartılmaz. O kişi hakkında bildikleri varsa, onu şöyle şöyle sanıyorum, desin." [Buharî]

"Nebî (s.a.v.)'in yanında bir adamdan bahsedilmiş ve orada bulunan bir kişi o adamı aşırı şekilde övmüştü. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz: Yazık sana! Arkadaşının boynunu kopardın, buyurdu ve bu sözünü defalarca tekrarladı. Sonra da: Şayet biriniz mutlaka arkadaşını methedecekse, eğer söylediği gibi olduğuna da gerçekten inanıyorsa, zannederim o şöyle iyidir, böyle iyidir, desin. Esasen onu hesaba çekecek olan Allah'tır ve Allah'a karşı hiç kimse kesin olarak temize çıkarılamaz, buyurdu." [Buharî, Müslim, Ebû Dâvûd, İbni Mâce]

"Nebî (s.a.v.) bir adamın bir kişiyi övdüğünü ve övmede çok ileri gittiğini işitti. Bunun üzerine: Adamı mahvettiniz, adamın bel kemiğini kırdınız, buyurdu." [Buhârî, Müslim]

"Kul, önemsemeden ve farkına varmadan, Allah'ın hoşnut olduğu bir söz söyler, bu sebeple Allah onun derecesini yükseltir. Yine kul, dikkat etmeden, Allah'ın öfkesini gerektiren bir söz söyler de, Allah onu, o kelime nedeniyle cehenneme yuvarlar." [Buharî]

"İnsan sabaha erişince, organları, dili susturup, şöyle derler: Hakkımızda Allahtan kork! Çünkü biz, seninle beraberiz, doğru olursan biz de doğru oluruz, eğri olursan biz de eğri oluruz." [Tirmizî]

"Kim bana iki bacağı arası ile iki dudağı arasını garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim." [Buharî]

"İnsanların kalbini çelmek için konuşma sanatını öğrenen kimsenin, Allah ne farzını ve ne de nafilesini kabul eder." [Ebu Davud]

"Meryemoğlu İsa, yolda bir domuza rastladı: Haydi selâmet içinde geç! dedi. Kendisine: Sen bunu domuza mı söylüyorsun?! diye itiraz edilince: Ben dilimi, kötü söze alıştırmaktan korkuyorum, diye cevap verdi." [Mâlik]

"Kişinin, insanlar bozuldu, dediğini duyarsanız, anlayın ki, o şahıs en fazla bozulanların içindedir." [Müslim]

"Kişinin, kanıtsız ve dayanaksız söz söylemesi ne kötüdür." [Ebû Dâvud]

"Her kim, müslüman kardeşini bir günah yüzünden ayıplarsa, onu kendisi de işleyinceye kadar ölmez." [Tirmizî]

"Mümin, kusur bulucu, lânet edici, azgın ve hayasız olamaz." [Tirmizî]

"Allah Resûlü (s.a.v.)'ne: Müşriklere beddua et ve onları lânetle! dediler. Ben, rahmet olarak gönderildim, lânetleyici olarak değil, buyurdu." [Müslim]

"Resulullah, Gıybet nedir bilir misiniz? diye sordu. Birinizin, kardeşini hoşlanmadığı şey ile anmasıdır. Bunun üzerine bir adam dedi ki: Ey Allahın Resûlü! Anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Anlattıkların o kardeşinde bulunursa, onun gıybetini yapmış olursun. Anlattıkların onda yoksa, o zaman ona iftira etmiş olursun! buyurdu." [Tirmizî]

"Haksız yere müslümanın namus ve şahsiyetine sataşmak, günahların en büyüğüdür." [Ebu Davud]

"Bana bir kimse, sahabilerimin birinden bir şey ulaştırmasın! Zira ben, onların yanına, içim arınmış ve rahat olarak çıkmak istiyorum." [Tirmizî]

"Hz. Enes anlatıyor: Peygamber (s.a.v.), insanların ahlâken en güzeli idi. Benim, sütten yeni kesilmiş olan küçük bir kardeşim vardı. Allah Resûlü ona şöyle derdi: Ey Ebû Umeyr! Ne yaptı Nugeyr? Nugeyr, çocuğun kendisiyle oynadığı bir kuştu. Çoğu kez, o evimizdeyken namaz vakti gelirdi. Üzerinde oturduğu şiltenin süpürülüp temizlenmesini ve üzerine su serpilmesini emrederdi. Sonra kalkar, namaza dururdu. Biz de onun arkasına saf olurduk ve bize namaz kıldırırdı." [Buharî]

"Bir kadın, Peygamber (s.a.v.)'e gelip, şöyle dedi: Bizi bir deveye bindir! Sizi devenin yavrusuna bindireyim, buyurdu. Biz devenin yavrusunu ne yapalım! dediler. Her deve bir başka devenin yavrusu değil mi? buyurdu." [Tirmizî]

"Hz. Enes, Peygamber (s.a.v.)'in, Ey iki kulaklı! diye hitap ederek kendisine şaka yaptığını anlattı." [Tirmizî]

"Ey Allahın Resulü! Sen de şaka yapıyorsun, dediler. Ben yine de doğruyu söylerim, buyurdu." [Tirmizî]

"Allah Resûlü: Ne ciddi, ne de şaka olarak, biriniz kardeşinin malını almasın! buyurdu." [Ebû Dâvud]

"Kim haksızken tartışmayı bırakırsa, cennetin kıyısında onun için bir köşk yapılır. Haklı olduğu hâlde bırakırsa, cennetin ortasında onun için bir köşk yapılır. Kimin de ahlâkı güzel olursa, ona cennetin en üstünde köşk yapılır." [Tirmizî]

"Kardeşinle tartışma! Çünkü, konunun anlaşılmasını engeller ve belasından da emin olunmaz. Ayrıca, tutamayacağın bir sözü de verme!" [Rezîn]

"İnsanları güldürmek için yalan yanlış konuşan kimsenin vay hâline!" [Ebu Davud]

"Senin doğru söylediğine inanan bir adama yalan söylemen, en büyük hainliktir." [Ebu Davud]

"Kişiye, yalan olarak, her duyduğunu anlatması yeter!" [Müslim]

"Ahir zamanda yalancı deccaller olacaktır. Sizin ve babalarınızın duymadıkları hadîsleri size sunacaklar. Dikkat edin ve onlardan uzak durun da, sizi şaşırtıp saptırmasınlar." [Müslim]

"Doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kişi doğrulukta devam eder de, sonunda, Allah katında doğrucu olarak yazılır. Yalan, azıp sapmaya, azıp sapma da, ateşe götürür. Kişi yalan söylemekte devam eder de, sonunda, Allah katında yalancı olarak yazılır." [Buharî]

"Kuşkulandığını at, kuşkulanmadığına bak! Doğruluk kalbinin yatıştığında, yalan ise kuşku duyduğundadır." [Tirmizî]

"Bir adam bir adama günahkâr, ya da kâfir derse, o özellik de onda bulunmazsa, bu söz kendisine döner." [Buhârî]

"Ölülere sövmeyin! Zira onlar, zaten ettiklerini bulmuşlardır." [Buharî]

"Ölülere sövmeyin, bu sebeple dirilere eziyet etmiş olursunuz." [Tirmizî]

"Ölülerinizin iyiliklerini söyleyin, kötülüklerini söylemekten uzak durun!" [Tirmizî]

"Allahım! Senden mutlaka yerine getirmeni umduğum bir söz alıyorum: Ben bir insanım. Kime bir eziyet etmişsem, sövmüşsem, lânet etmişsem, vurmuşsam, bunları, onun için, kıyamet gününde, sana yaklaştıracak bir rahmet ve o kişinin sevabında bir artış nedeni eyle!" [Buharî]

"Meddahları (övücüleri) gördüğünüz zaman yüzlerine toprak serpiniz" [Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbni Mâce]

"Âdem, Cennetten dünyaya inince, Hak teâlâ, ona her sanatı, her ilmi öğretti." [Taberanî]

"Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin olsun ki, nefsinin arzularını İslam’a tabi kılmayan kimse iman etmiş olmaz" [İbni Kesir]

"Allah’ım! Rahmetini umuyorum. Gözümü açıp-kapayıncaya kadar bile olsa, beni nefsimin hevasıyla baş başa bırakma. Her halimi ıslah eyle. Senden başka ilah yoktur" [Ahmet İbni Hanbel]

"Mescide girince, oturmadan önce iki rekât namaz kılın!" [Buharî]

"Akşam namazından sonra, konuşmadan 6 rekât namaz kılan, 12 yıl nafile ibadet etmiş gibi sevaba kavuşur." [İbni Mace]

"Sabah namazını kılıp yerinden kalkmadan ve konuşmadan on defa: Lailahe illallahü vahdehü lâ-şerike leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şey’in kadîr, okuyan o gün her türlü kötülükten ve şeytanın şerrinden korunur ve birçok sevablara kavuşur." [Nesaî]

"Allahü teâlâ, ümmetimin yanlışlıkla, unutarak veya mecburen (zaruretle) işlediği günahları affetmiştir" [İbni Mace]

"Ruhsatlardan faydalanmayan, Arafat Dağı kadar günah işlemiş olur." [Taberanî]

"Mescid kapılarının önünde temizlik yerleri yapın! Cuma günleri böyle yerleri tütsüleyin!" [İbni Mace, Taberanî]

"Oruçlu ziyaretçinin hediyesi sakalına koku sürünmek, elbisesini tütsülemektir." [Beyhekî]

"Meleklerin hediyeleri, camilere tütsü koymaktır." [Ebu-ş-şeyh]

"Resulullah öd ağacıyla tütsülenir, ona bazen kâfur da katardı." [Müslim]

"Kırk müslüman, bir Müslümanın namazını kılarsa, Allahü teâlâ, ölü için yaptıkları duayı kabul eder." [Müslim]

"Bir müslüman ölür de, üç saflık Müslüman bir cemaat, namazını kılarsa, o kimse, Cennete girmeye hak kazanır." [Tirmizi]

"Cenaze namazında yüz Müslüman bulunan mevtayı Allahü teâlâ mutlaka affeder." [Taberani]

"Müslüman her ölünün cenaze namazını, intihar etmiş olsa da kılınız." [Deylemi]

"Bir cenaze kötülenince Resul-i ekrem, O cezayı hak etti buyurdu. Başka bir cenazeyi de övdüler. Ona da iyilik vacip oldu, buyurdu. Bunu övdünüz Cenneti, ötekini kötülediniz Cehennemi hak etti. Sizler yeryüzünde Allah’ın şahitlerisiniz." [Buhari]

"Ölülerinizi iyilikle anın. Eğer Cennetlikse, kötü söylemekle günahkâr olursunuz. Cehennemlik ise, zaten içinde bulunduğu hâl kâfi gelir." [Nesai]

"Müslüman cemaat, ölünün iyiliğine şahitlik ederse, Hak teâlâ, meleklere buyurur ki: Şahit olun, bu şahitliği kabul ettim. Ölünün de kötülüklerinden vazgeçtim." [İ.Ahmed]

"Cenazeyi 40 adım taşıyanın 40 büyük günahı affolur." [İ.Asakir]

"Ölülerinizi salih bir kavmin arasına defnedin. Çünkü diriler kötü komşudan rahatsız olduğu gibi, ölüler de kötü komşudan rahatsız olur." [Ebu Nuaym]

"Ölüm, mümin için hediyedir." [Taberani]

"Aniden ölüm, müminlere rahmet, facirlere ise üzüntüdür." [Beyheki]

"Aniden ölüm, müminlere rahat, kâfirlere ise azaptır." [Taberani]

"Şu dört şey cahiliyet mirasıdır: Soyu ile övünmek, bir kimsenin soyuna sövmek, yağmuru yıldızlardan aramak, ölüleri methederek ağlamak." [Buhari]

"Ölü, yakınlarının kendisine bağırarak ağlamasından azap duyar." [Buhari]

"Ölülerinize feryat ederek ağlamayın, çünkü ölü, bundan azap duyar." [Şirazi]

"Yüksek sesle ağlayarak: Kolum kanadım kırıldı, yardımcım gitti, gibi sözler söylemek ölüyü sıkıntıya sokar." [İbni Mace]

"Üzülünce, yüzünü yolan, elbisesini yırtan ve bağırıp çağıran bizden değildir." [Buhari]

"Bir müslümanın ölümünü duyunca, İnna lillah ve inna ileyhi raciun, dedikten sonra, Ya Rabbi onu salihlere kat, rahmetine eriştir, çoluk çocuğuna iyilikler ihsan et, bizi de onu da mağfiret et! diye dua edin." [İbni Asakir]

"Çocuk doğarken ses verirse, namazı kılınır, ses vermezse namazı kılınmaz" [Mevkufat]

"Kabirdeki ölü, denize düşüp, imdat diye bağıran kişiye benzer. Boğulurken kendisini kurtaracak birini beklediği gibi, ölü de bir dua gözler" [Deylemi]

"Âdem aleyhisselam vefat edince melekler Cennetten hanut ve kefen getirip su ve sedir yaprağıyla yıkadılar. Üçüncüsünde kâfur koydular. Üç parça kefenle kefenleyip namazını kıldılar. Lahd yapıp defnettiler. Sonra çocuklarına dönüp: Ey Âdemoğulları, ölülerinize işte böyle yapın, dediler." [Fetava-i Fıkhiyye]

"Erkekler arasında ölen bir kadının yanında başka hiç kadın yoksa, su yokmuş gibi teyemmümle defnedilir." [Beyhekî]

"Resulullah efendimiz iki kabrin yanına geldi. Her iki kabirdeki ölünün, azapta olduğunu anladı. Bir hurma dalını ikiye ayırıp, yarısını bir kabrin, diğer yarısını da öteki kabrin üzerine dikti. Bunlar yeşil kaldıkça, azapları hafifler, buyurdu." [Buharî, Müslim]

"Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler." [İ. Ahmed]

"Sahurda yemek yiyerek, oruç tutmanıza yardımcı olun!" [Beyhekî]

"Yedikleri helâl olmak şartıyla hesaba çekilmeyecek üç kişi; oruçlu, sahur yemeği yiyen ve Allah yolunda nöbet tutandır." [Nesaî]

"Bir lokma olsa da sahur yemeği yiyin, çünkü onda bereket vardır." [Deylemî]

"Müminin sahurunun hurmayla olması ne güzeldir." [Ebu Davud]

"Bizim orucumuzla Ehl-i Kitab’ın orucunun arasını ayırıcı fasıla sahur yemeği yemektir." [Müslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, İbni Hibban]

"Cebrail aleyhisselam: Biz, köpek ve resim olan yere girmeyiz, dedi." [Buhari, Taberani]

"Resim, cünüp ve köpek olan yere melek girmez." [Ebu Davud, Nesaî]

"Oruç, eti eritir ve Cehennem ateşinden uzaklaştırır. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hatırına gelmeyen nimetler, ancak oruç tutana nasip olur." [Taberanî]

"Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allahü teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle Cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar." [Buharî]

"Allahü tealâ, her iyiliğe, 10 mislinden 700 misline kadar sevab verilir, fakat oruç bana mahsustur, onun mükâfatını ben veririm, çünkü kulum, benim için şehvetini ve yeme içmesini bırakmıştır, buyurdu" [Buharî]

"Oruçlunun yanında oruçsuzlar yiyince, melekler oruçluya dua eder" [Tirmizî]

"Peygamber efendimiz: Bir kimse, bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. O oruçlunun sevabı kadar ona sevab verilir, buyurunca Eshab-ı kiramdan bazıları, bir oruçluyu iftar ettirecek kadar zengin olmadıklarını söylediler. Onlara cevaben: Bir hurmayla iftar verene de, yalnız suyla oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de bu sevab verilir, buyurdu." [Beyhekî]

"Ramazanda bir misafire oruç açtırana Sırat köprüsünü geçmek kolaylaşır" [V. Necat]

"İtikâfta olan, günahlardan uzaklaşır, her iyiliği işlemiş gibi sevaba kavuşur." [İbni Mace]

"Bir devenin iki sağımı kadar itikâf eden, bir köle azat etmiş gibi sevab kazanır." [Tenvir]

"Ramazanda on gün itikâf eden, iki defa hac yapmış gibi sevab kazanır." [Beyhekî]

"Allah rızası için bir gün itikâf, insanı Cehennemden çok uzaklaştırır." [Taberanî]

"Mümin, hastalanıp ibadet edemeyince, Allahü teâlâ, günahları yazan soldaki meleğe: Onun günahlarını yazma! emrini verir. Sevabları yazan sağdaki meleğe de: Ona sıhhatliyken yaptığı amellere verilen sevabların en güzelini yaz, ben onun durumunu bilirim ve onu bu hâle ben getirdim, buyurur." [İbni Asakir]

"İnsanların en iyisi, hatmi bitirince yeniden başlayandır" [Şir’a şerhi]

"Seferdekilerin efendisi, onlara hizmet edendir. Hizmette önde olan kişiyi, o topluluk, şehid olma durumu hariç, hiçbir amelle geçemez." [Hâkim]

"Allah yolunda savaşanların en üstünü, savaşanlara hizmet edendir. Sonra da onlara haber getirendir." [Taberanî]

"Dul ve yoksullara hizmet eden, fi-sebilillah cihad eden gibidir." [Buharî]

"Ana babasına hizmet edenin ömrü, bereketli ve uzun olur." [İslâm Ahlâkı]

"Bir mümini sevindirene, maddî veya mânevî bir hacetini görene, Allahü teâlâ, Kıyamette ona hep hizmet edecek birini yaratır." [Taberanî]

"Allahü teâlânın farzlardan sonra en çok sevdiği iş, bir mümini sevindirmektir." [Taberanî]

"Kim, hidayete davet ederse, o yola girenlerin bütün sevabları ona da yazılır." [Tirmizî]

"Ey gençler, nâmûsunuzu koruyun, zinâ etmeyin! İyi bilin ki, nâmûsunu koruyana Cennet vardır." [Hâkim]

"Kötülükten korunmak için, nikâhlı yaşayın ve iffetli olun." [İbn-i Asâkir]

"Zinâ eden, aynı şeye ma’rûz kalır." [İbnü’n-Neccâr]

"Onun bunun karısını, kızını ayartan bizden değildir." [İmâm Ahmed]

"Siz iffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olurlar." [Hâkim]

"Kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün bedeni avrettir." [Mecmau’l-Enhür]

"Avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah la’net etsin." [Beyhekî]

"Ey kadınlar, ancak mahreminiz olan erkeklerle konuşun, mahreminiz olmayanlarla konuşmayın." [Râmûzü’l-ehâdîs]

"Yabancı kadına şehvetle bakmak göz zinâsıdır, onu tutmak el zinâsıdır, ona gitmek ise ayakların zinâsıdır." [Rıyâdu’n-Nâsıhîn]

"Peygamber Efendimizin kadınlarla bîati söz ile idi. Onun eli, hiçbir yabancı kadının eline değmemiştir." [Müslim]

"İyiliği, güzel yüzlülerden talep edin!" [Beyhekî]

"Hayrı, iyiliği güzel yüzlü olanların yanında arayın!" [Buhârî]

"Bana bir temsilci gönderirken, yüzü ve ismi güzel olanı tercih edin!" [Bezzar]

"Sadakayı gizli vermek, açıktan vermekten efdaldir, ancak örnek olmak, teşvik etmek için açıktan verilen sadaka, gizli sadakadan efdaldir." [Deylemî]

"Allah’ı gizlice zikredin!" [İbni Mübarek]

"Hafaza meleklerinin işitmediği zikir, işittikleri zikirden 70 kat daha kıymetlidir." [Beyhekî]

"Kıyamette, Allahü teâlânın himaye ettiği yedi kişiden biri, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar sadakayı gizli verendir." [Buhârî]

"Gizli verilen sadaka, Allah’ın gazabını söndürür." [Beyhekî]

"Sadakayı gizli vermek, iyilik hazinesidir." [Taberanî]

"En üstün sadaka, gizli verilendir." [Taberanî]

"Farzlar hariç, evde kılınan namaz, mescidimde kılınandan üstündür." [İ. Âbidin]

"Farzlar hariç, evde kılınan namaz daha hayırlıdır." [Buhârî]

"Tenhada kılınan nâfile namazın sevabı, açıkta kılınandan 25 kat daha fazladır." [İ. Ahmed]

"Sırat köprüsünden ümmetiyle ilk geçecek peygamber benim." [Buharî]

"Kıyamet gününde Cehennemin üzerine Sırat köprüsü kurulur." [Buharî, Müslim]

"Kıyamette Sırat köprüsünün başında dururum. Allahü teâlâ: Dilediğini iste, istediklerine şefaat et, şefaatin kabul olunacaktır, buyurur." [İ. Ahmed]

"Ehl-i beytimi ve Eshabımı çok seven Sırat köprüsünden kolay geçer." [Deylemî]

"Cehennem ateşi, Sırattan geçen müminlere: Ey mümin, tez geç, senin nurun nârımı söndürüyor, der." [Taberanî]

"Sırat köprüsünü ilk geçenler, beş vakit namazı cemaatle kılanlardır." [Taberanî]

"Bana getirilen salevat, Sırat köprüsü üzerinde size nur olur." [Dâre Kutnî]

"Namaz, Sırat köprüsü üzerinde nurdur." [Dâre Kutnî]

"Sırat köprüsü, Cehennemin üzerinde, Cennete giden yoldadır." [Hatîb]

"Kurbanlarınız Sırat köprüsünde bineklerinizdir." [Deylemî]

"Bid’at ehli Sırattan geçemeyip, Cehenneme düşer." [İbni Asakir]

"Kur’andan başka delil kabul etmem, diyenler çıkacaktır." [Ebu Davud]

"Hadisi bırak Kur’ana bak, diyerek beni yalanlayanlar çıkacaktır." [Ebu Ya’la]

"Sonra gelenler, önceki âlimleri cahillikle suçlayacaklardır." [İbni Asakir]

"Dine uygun bir iyilik edince sevinen, günah işleyince üzülen gerçek mümindir." [Tirmizî, Hâkim]

"Günde beş kere yıkananın kirleri temizlendiği gibi, beş vakit namaz kılanın da günahları temizlenir." [Buhari]

"Sual sorup ilim öğrenmek için gelenleri güzel karşılayın! Resulullah’ın emrettiği ilmi öğrenmeye hoş geldiniz, diyerek sorularını cevaplandırın ve problemlerini güzelce çözmeye çalışın!" [İbni Mace]

"İlim öğrendiklerinize hürmet edin ve ilim öğrettiklerinize de ikram edin!" [İbni Neccar]

"İlim öğrettiklerinize de tevazu gösterin! Zorba âlim olmayın!" [Hatîb]

"Meşru olarak dua eden mümin, şunlardan birine muhakkak kavuşur: Kabul olur veya kabul edilmiş bir ibadet sevabı alır ve âhirette büyük nimetlere kavuşur. Günahları affedilir veya iyilikleri artar yahut önlenmesini istediği o kötülüğün bir benzerinden, Allahü teâlâ onu kurtarır. O hâlde dua etmeye devam edin! Allah’ın ihsanı boldur. Dünyada duası kabul olanlar, duası dünyada kabul olmayanlara, âhirette verilen nimetleri görünce: Keşke, bizim de dünyada dualarımız hiç kabul olmasaydı, diyeceklerdir." [Deylemî, Hâkim]

"Elbisenin eskidiği gibi, göğsünüzdeki iman da eskir. Allah’a niyaz ederek, imanınızı tazeleyin!" [Taberanî, Hâkim]

"Lailahe illallah sözünü çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!" [İ. Ahmed, Taberanî]

"Allahü teâlâ, çok hayâ ve kerem sahibidir. Kendisine açılan elleri boş çevirmekten hayâ eder." [Tirmizî, Hâkim]

"Cennete gidecek bir mümin ölünce, Allahü teâlâ onun cenazesini taşıyana, arkasından gidene ve onun namazını kılana azap etmekten hayâ eder." [Deylemî]

"Allahü teâlâ, bir kavmi, bir topluluğu mağfiret ettiği hâlde, onların içinden birini mağfiret etmemekten hayâ eder." [Ebu-ş-Şeyh]

"Allahü teâlâ, insanlar içinden seçtiklerini Arabistan’da yerleştirdi. Bu seçilmişlerden de, beni seçti. O halde, Arabistan’da bana bağlı olan Müslümanları seven, benim için sever. Onlara düşmanlık eden, bana düşmanlık etmiş olur." [Taberani]

"Şu üç sebepten dolayı Arabı sevin: Ben Arabım. Kur’an Arapçadır ve Cennet ehlinin lisanı da Arapçadır." [Taberani, Hâkim, İbni Asakir, Abdürrazzak]

"Fakirleri sevin ve onlarla oturup kalkın. Müslüman Arabı da kalbden sevin." [Hâkim]

"Arabı ve onların bekasını da sevin. Çünkü onların bekası İslam’da nurdur. Son bulmaları ise İslam’da zulmettir." [Ebuşşeyh]

"Ebu Bekri ve Ömer’i sevmek sünnet, buğz etmek küfürdür. Ensarı sevmek imandandır, buğz etmek küfürdür. Müslüman Arabı sevmek de imandandır, buğz etmek küfürdür." [İ.Neccâr]

"Arabı sevmek iman alameti, buğz ise münafıklık alametidir." [Hâkim, Beyheki, Dare Kutni]

"Kureyş’i sevin. Çünkü Allahü teâlâ, onları sevenleri sever." [Taberani]

"Arab, yeryüzünde Allahü teâlânın nurudur. Onların yok olması zulmettir. Onlar yok olunca, nur gider, zulmet gelir." [Hâkim]

"Dört kabilesi hariç, Arabın hepsi İbrahim oğlu İsmail evladıdır." [İ.Asakir]

"İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi Beni Haşim’dir. Acemin iyisi Fars, Sudanlının iyisi Nube, malın hayırlısı mehirdir." [Deylemi]

"Arabın helak olması kıyamet alametidir." [Tirmizi, Taberani]

"Bana buğz eden dinden ayrılır. Müslüman Araba buğz eden bana buğz etmiş olur." [Tirmizi, Taberani, İ.Ahmed, Beyheki, Ebu Ya'la, Hâkim]

"Yemek hazırken namaza durmayın!" [Müslim]

"Akşam yemeği hazırsa, namazdan önce yemeği yiyin!" [Buhârî]

"En üstün ibadet, Kur’an okumaktır." [İbni Kanî]

"En çok ibadet eden, en çok Kur’an okuyandır." [Deylemî]

"Kur’an okuyun! Kıyamette size şefaat eder." [Müslim]

"Kur’an okuyan, Cennet ehlinin reisidir." [Hakîm]

"Kur’an okuyan bunamaz." [Tirmizî]

"Kur’an okunan yere rahmet yağar, melekler hazır olur." [Buharî]

"Kur’an okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır, o ev halkına darlık gelir." [Dâre Kutnî]

"Kur’an-ı kerimi hatmedene, 60 bin melek dua ve istiğfar eder." [Deylemî]

"Hatmi okuyanın ve dinleyenin duası kabul olur." [Ebu Nuaym]

"Sabah namazından sonra 12 kere İhlâs okuyan, Kur’anı dört defa hatmetmiş gibi sevaba kavuşur." [Bezzar]

"Bir defa Yasin okuyan, on defa Kur’an okumuş gibi sevaba kavuşur." [Tirmizî]

"Allah’ım, bizi hayatta bıraktığın sürece kulağımızdan, gözümüzden ve kuvvetimizden bizi faydalandır. Bunları son anımıza kadar bizden alma! Bize zulmedenlerden intikamımızı al! Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et! Bize musibet verme! Dünyayı, bizim en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yapma! Bize acımayanları başımıza musallat etme!" [Tirmizî]