••• Zayi olan on şey

Hazret-i Osman buyurdu ki:

“On şey, muhakkak kaybedilmiştir, zayi olmuştur:

  • Sual sorulmayan âlim.
  • Amel edilmeyen ilim.
  • Kabul edilmeyen doğru fikir.
  • Kullanılmayan silah.
  • Namaz kılınmayan mescid.
  • Okunmayan Kur’an-ı kerim.
  • Fakirlere verilmeyen mal.
  • Binilmeyen at.
  • Yalnız dünya için olan ilim.
  • Yol azığı hazırlanılmadan geçen uzun ömür.”