••• Rabbimin emânetine hıyanet etmeseydim

Ebu Abdurrahman ez-Zahid münacatı, yalvarması esnasında;

“Yazıklar olsun bana. İnsanlara karşı emniyetle muamele ettim de Rabbimin emânetlerine hıyanette bulundum. Keşke insanların, ‘O adam hâindir’ demeleri pahasına da olsa, Rabbimin emânetlerine hıyanet etmeseydim”

der, sonra ağlardı.