••• Doğru yolda olmanın belirtisi

Yahya bin Muâz'a "Doğru yolda olmanın belirtisi nedir?" diye sordular.

"Nefse muhalefet etmektir." buyurdu.

"Nefse muhalefet etmenin belirtisi nedir?" diye sorulduğunda:

"Nefsin arzu ve isteklerini terk etmektir" buyurdu.

"Günah işlemenin sebebi nedir?" denildiğinde,

"Nefsin arzu ve istekleridir" cevabını verdi.